Exekútor už nesiahne na dom pri nízkom dlhu

Ľudia budú viac chránení pred nespravodlivými exekúciami. Od júna by sa už nemalo stať, že pri dlhu nepresahujúcom 2-tisíc eur prídu o byt či dom.

parlament
Parlament schválil pred pár dňami zmeny Exekučného poriadku.
Autor: , ,

Exekútor už nebude môcť zablokovať, tak ako v dnes, celý účet, ale len dlžnú sumu. Zmeny v Exekučnom poriadku, ktoré prijal parlament v rámci novely Občianskeho zákonníka, schvaľuje aj Slovenská komora exekútorov.

Veď za posledných deväť rokov vzrástol počet exekúcií viac ako desaťnásobne. Kým v roku 2005 rozhodli súdy o vyše 212-tisícoch exekúcií, v súčasnosti ich je rozbehnutých až 2,8 milióna. Podľa štatistík bolo len vlani vyše milióna exekúcií v prevažnej miere namierených proti dôchodcom vlastniacim rodinné domy a byty. Niektorí dlžníci majú na krku aj desiatky exekúcií a z platenia dlhov sa nevymania do konca života.

„Máme skúsenosť, že jedna rodina bola zacyklená až v 40 úveroch. Nebankovka o tom vedela, napriek tomu jej dávala ďalšie úvery. Medzičasom zistila, že rodina vlastní dom a stala sa pre ňu ešte zaujímavejšou,“ uvádza príklad štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Novela tak zaviedla strop, do ktorého nebude možné spotrebiteľovi exekvovať nehnuteľnosť za dlh do 2-tisíc eur.

Slovenská komora exekútorov však upozorňuje, že isté zmiernenia voči dlžníkom sa nebudú pri exekúciách týkať všetkých. „Nové pravidlo, že pri pohľadávke do 2-tisíc eur sa nebude môcť vykonať exekúcia predajom nehnuteľnosti, sa bude týkať len fyzických osôb a len tých nehnuteľností, v ktorých má občan trvalý alebo prechodný pobyt,“ hovorí súdna exekútorka a hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Podľa nej sa ohraničenie drobnej pohľadávky do sumy 2-tisíc eur nebude vzťahovať ani na tých, ktorí majú množstvo exekúcií, pritom žiadna neprevyšuje spomenutú sumu. V prospech dlžníkov zaviedla novela ustanovenie, že exekútor už nebude môcť zablokovať celý účet pre napríklad 50-eurovú pohľadávku, respektíve aj ďalšie účty. Dnes, keď exekútor zablokuje celý účet dlžníka, dlžník sa dostáva ešte do horšej situácie. Nemôže splácať iné úvery, hypotéky, lízing, SIPO a podobne.

Pritom podľa Kolesárovej už od roku 1995, keď bol prijatý zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, platí, že súdni exekútori môžu blokovať výlučne vymáhanú pohľadávku plus príslušenstvo a trovy, nikdy nie celý účet. Napriek tomu exekútori tento zákon porušovali. „Súdni exekútori musia v žiadosti banke presne identifikovať sumu, ktorú má banka následne zraziť z účtu. Novela zákona je teda istým spôsobom duplicitná, ale môže ľuďom pripomínať, že zablokovanie celého účtu je neprípustným postupom,“ reagovala na prijaté zmeny hovorkyňa komory exekútorov. Podľa nej, ak má občan na účte viac prostriedkov ako exekútorom blokovaná suma a nemôže s nimi nakladať, by sa mal okamžite obrátiť na svoju banku a žiadať od nej nápravu.

Blokácia viacerých účtov súvisí podľa Kolesárovej s tým, že exekútori sú tlačení k čo najnižším trovám exekúcie. Preto menej často žiadajú súčinnosť od bánk, kde by sa dozvedeli, koľko peňažných prostriedkov (a či vôbec) má dlžník na účte, pretože takéto informácie sú spoplatnené 20 až 30 eurami, čo je pri viacerých účtoch dlžníka vysoká suma. „Preto pri zistení viacerých účtov vydávajú príkazy na začatie exekúcie (na blokáciu príslušnej sumy), nie exekučné príkazy (teda na vykonanie zrážky príslušnej sumy), aby zabezpečili veriteľovi jeho vymáhanú dlžobu,“ povedala Kolesárová.

Tento postup by sa však čoskoro mohol stať minulosťou, pretože schválené zmeny predpokladajú lepšiu spoluprácu medzi bankami a exekútormi. Ak si súdny exekútor bude môcť zistiť informácie o stave účtu dlžníka bez spomenutých vysokých poplatkov, nebude musieť blokovať viacero účtov, ak na jednom z nich bude mať dlžník dostatok prostriedkov na vyrovnanie záväzku.

Exekútor tiež už nebude môcť dlžníkovi zhabať auto, ktoré je určené pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí.

Kolesárová hovorí, že trovy exekúcie už nebudú môcť byť vyššie ako vymáhaná dlžná suma. Inak sa bude posudzovať aj náhrada trov pre veriteľa pri nízkych pohľadávkach, tzv. drobných exekúciách. Ak sú totiž pri nich trovy vysoké, novela hovorí, že sumu prevyšujúcu „povolený násobok“ znáša veriteľ. „V praxi sa totiž často stáva, že ak exekútor nezistí žiaden majetok dlžníka, veritelia nútia súdnych exekútorov do ďalších a ďalších úkonov, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú zvyšovanie trov exekúcie,“ upozorňuje na súčasný stav Kolesárová.

Komora exekútorov zároveň upozorňuje na možné riziko obmedzenia právomoci súdnych exekútorov. Tým sa podľa nich dáva väčší priestor rôznym vymáhačským firmám. „Reálne sme svedkom toho, že napríklad veritelia si radšej dajú predať nehnuteľnosť cestou dražobnej spoločnosti, pretože tie postupujú podľa zákona o dobrovoľných dražbách, ktorý je mnohonásobne mäkší, ako predaj nehnuteľnosti súdnymi exekútormi, kde každý podstatný úkon podlieha schváleniu súdom,“ povedala exekútorka. Podľa nej je tu väčší priestor aj na prípadné špekulácie, napríklad pri znížení ceny.

Zmeny, ktoré pred pár dňami schválil parlament, nie sú pre exekútorov posledné. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje na jeseň rozsiahlejšiu novelu Exekučného poriadku, ktorá má exekučné konanie zrýchliť. Či sa v pripravovanom zákone objaví aj úprava, ktorú navrhuje komora, aby exekútori boli prideľovaní náhodne v kraji, kde má dlžník trvalý pobyt, ešte nie je známe. Dnes si veritelia môžu vyberať exekútora z celého Slovenska. Komora tiež navrhuje elektronické prideľovanie spisov na krajskom princípe. Tak ako to funguje pri súdnych spisoch, notároch alebo správcoch konkurzov.

Zmeny v exekúciách

  • pri dlhu do 2 000 eur nebudú môcť ľudia prísť o nehnuteľnosť
  • zakazuje sa exekúcia motorových vozidiel pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí
  • trovy exekúcie nebudú môcť byť vyššie ako pohľadávka
  • v súčasnosti súdy riešia 2,8 milióna exekučných sporov
  • na Slovensku pôsobí 304 exekútorov

Exekútor môže vymáhať pohľadávky:

  • zrážkami zo mzdy, penzie, ale aj z iných príjmov
  • predajom hnuteľných vecí – nábytok, televízor, chladnička, auto
  • predajom nehnuteľnosti – byt, dom, záhrada, chata
  • predajom cenných papierov
  • exekútor nesmie zo zákona siahnuť na 60 percent aktuálneho životného minima, teda dlžníkovi musí nechať 118,85 eura
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Súvisiace články:

02 nou 4x majer

Onkológ z Národného onkologického ústavu sa priznal k prijatiu úplatku

29.09.2016 13:41, aktualizované: 15:04

Onkológ Tomáš Šálek z Národného onkologického ústavu (NOÚ) sa priznal k prijatiu úplatku. Informáciu ústavu potvrdil obhajca lekára.

VO¼BY 2016: Rokovania o zostavení vlády

Erik Tomáš obviňuje z nátlaku na matku Natálie stranu SaS

29.09.2016 12:24

Erik Tomáš tvrdí, že v prípade kauzy zariadenia Čistý deň v Galante ide o útok strany SaS na vládu. Matka Natálie na neho podala trestné oznámenie. On tvrdí, že ju k tomu donútili.

štrajk, učitelia, škola, trieda

Do trojhodinového štrajku sa zapojilo 2 031 učiteľov

29.09.2016 10:28

Do trojhodinového štrajku sa zapojilo 2 031 učiteľov zo všetkých krajov na Slovensku. Štrajk sa tak dnes dotkol približne 40 000 žiakov.

Recep Tayyip Erdogan

Erdogan naznačil predĺženie výnimočného stavu na rok i viac

29.09.2016 15:26

Erdogan naznačil, že pôvodne trojmesačný výnimočný stav vyhlásený po zmarenom pokuse o prevrat z 15. júla by mohol byť predĺžený aj na viac ako rok.

Trnavské mýto

Podchod na Trnavskom mýte opraví súkromný investor

29.09.2016 15:12

Zničený podchod na Trnavskom mýte v Bratislave obnoví investor obchodného centra na bratislavskej Metodovej ulici.

dorka

Košická organizácia Dorka ovplyvnila viac ako tisíc ľudských osudov

29.09.2016 15:00

Pomáhajú ľuďom a dávajú im vieru v lepší život. Nezisková organizácia Dorka so sídlom v Košiciach je príkladom, že charita a pomoc v núdzi majú zmysel.

armáda, vojaci, testy, šplh

Švédsko plánuje znovu zaviesť povinnú vojenskú službu

29.09.2016 14:56

Švédsko plánuje od roku 2018 opätovne zaviesť povinnú vojenskú službu - osem rokov po tom, ako ju táto škandinávska krajina zrušila.