Slovenskí žiaci prepadli aj vo finančnej gramotnosti

Čo test, to horšie výsledky. Aj takto sa dá zhrnúť vedomostná úroveň slovenských deviatakov.

žiaci, školy, vyučovanie
Ilustračná fotografia
Autor:

Najnovšie zlyhali pri riešení praktických finančných otázok: Čo je to faktúra, čo s ňou treba robiť a čo všetko sa z nej dá vyčítať? V medzinárodnom testovaní PISA v oblasti finančnej gramotnosti skončili spomedzi 18 krajín medzi poslednými. Slabší boli len žiaci v Taliansku a Kolumbii, rebríček, naopak, vedie čínsky Šanghaj. Problémom môže byť slabá výučba v škole, ale aj nedostatočné vysvetľovanie zo strany rodičov.

V dvojhodinovom teste mali 15-roční žiaci riešiť úlohy, ktoré boli zamerané nielen na poznanie základných finančných pojmov či schopnosti používať platobnú kartu, ale aj na naplánovanie si rozpočtu a výdavkov na istý čas, poznanie spotrebiteľských práv, ale aj na pochopenie finančného rizika napríklad pri úveroch, poistení či investovaní.

Takmer štvrtina z testovaných slovenských žiakov pritom nedosiahla ani základnú úroveň znalostí z finančnej gramotnosti. „Znamená to, že 22,8 percenta našich žiakov nie je schopných v základných súvislostiach riešiť a využívať v praxi otázky a problémy týkajúce sa financií,“ uvádza v správe Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý testovanie na Slovensku zastrešoval. Na porovnanie v priemere krajín OECD nedosiahlo základnú úroveň 15,3 percenta žiakov, v Šanghaji to bolo len 1,6 percenta.

Podľa Miroslava Sopka zo Slovenskej komory učiteľov výsledky slovenských žiakov sú odrazom toho, že nielen školský systém, ale celkovo spoločnosť tejto oblasti dlho nepripisovala veľký význam. „Ktovie, ako by to dopadlo, ak by tieto testy robila stredná generácia. Vieme, aký boom tu kedysi zaznamenali nebankové inštitúcie, a to je prejavom toho, že úroveň finančnej gramotnosti je slabá v celej našej populácii,“ hovorí Sopko, ktorý je zároveň učiteľom občianskej náuky. Paradoxne však z dotazníkov, ktoré pri testovaní vypĺňali riaditelia škôl, vyšlo, že finančnej gramotnosti sa na našich školách venuje pozornosť, dokonca nad priemerom krajín OECD. Aj keď sa väčšinou neučí ako samostatný predmet, ale ako súčasť iných predmetov.

Problém teda môže byť v tom, ako sa finančná gramotnosť na školách vlastne učí. Niektoré základné školy priznávajú, že tejto oblasti nevenujú nejakú systematickú pozornosť. Ďalšie si už vytvorili systém koordinátorov, ktorí majú zabezpečovať, aby sa finančná gramotnosť učila v rámci niektorých predmetov, napríklad matematiky, ale aj občianskej náuky. Sopko hovorí, že ich škola v Zálužiciach spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na príprave úloh z finančnej gramotnosti, väčšinou na nich robia učitelia matematiky. Aj on sám by však uvítal, ak by aj učitelia mali viac materiálov a mohli si rozširovať svoje vedomosti. Rezort školstva v správe o stave vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti z konca minulého roku sľuboval, že do edičného plánu „podľa svojich rozpočtových možností“ zaradí aj tvorbu učebných textov v tejto oblasti. V spolupráci s rezortom financií chce do januára 2016 vytvoriť aj „model systematického a celoplošného finančného vzdelávania“.

Najnovšie, v reakcii na výsledky PISA, ministerstvo školstva upozorňuje, že „od nového školského roku budú mať školy povinnosť zapracovať témy finančnej gramotnosti do jednotlivých predmetov“. Štátny pedagogický ústav zároveň „pracuje na metodických príručkách pre učiteľov základných škôl a gymnázií“, základné školy by ich mali dostať v septembri, gymnáziá do konca roka. Do konca roka by podľa riaditeľa tlačového odboru rezortu Michala Kaliňáka mali byť k dispozícii v elektronickej verzii aj učebné texty.

Podľa Romany Kanovskej, riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, na to, aby učitelia vedeli oblasť finančnej gramotnosti dobre vyučovať, bude treba zabezpečovať ďalšie vzdelávanie učiteľov. Riaditelia škôl, ktorí sa v dotazníkoch vyjadrovali k tomu, či majú finančné vzdelávanie na škole, podľa nej vychádzali z toho, že niektoré témy z tejto oblasti sa vyučujú na hodinách matematiky, napríklad úrok, úroková miera a jej výpočet, zisk a výnos. „Tieto témy však zďaleka nepokrývajú celý rozsah finančnej gramotnosti,“ uviedla Kanovská.

Podpriemerný výkon slovenských žiakov podľa Kanovskej však výrazne súvisí „s veľmi nízkou úrovňou vedomostí žiakov aj v oblasti matematickej a čitateľskej gramotnosti“. „Ak majú naši žiaci hlboké rezervy v schopnostiach matematického myslenia, logického uvažovania a čítania s porozumením, prejavuje sa to aj v oblasti ich využitia vo finančnej gramotnosti,“ zdôrazňuje Kanovská. Slovenskí žiaci sa podľa výsledkov PISA prepadli pod priemer aj v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Ich výkony sa pri porovnaní s výsledkami spred troch rokov ešte zhoršili – klesol podiel žiakov, ktorí zvládli ťažšie úlohy a, naopak, výrazne stúpa počet žiakov, ktorí zvládli len najľahšie úlohy.

Kanovská v tejto súvislosti pripomína, že aj pri analýze výsledkov žiakov vo finančnej gramotnosti sa ukazuje veľmi silný vplyv sociálno-ekonomického zázemia žiakov. Vplyv rodinného zázemia detí na ich výsledky v škole sa potvrdil aj pri tohtoročnom monitore deviatakov. V regiónoch s vysokou nezamestnanosťou bolo viac deviatakov, ktorí mali v testovaní zo slovenčiny a matematiky výrazne horšie výsledky, ako je celoslovenský priemer.

Vplyv rodiny sa ukazuje aj pri finančnej gramotnosti žiakov. „Určite aj rodičia by mali viesť svoje deti k uvedomovaniu si toho, ako sa tvorí rodinný rozpočet a k narábaniu s peniazmi. Sú to zručnosti do života,“ hovorí Alena Petáková zo Združenia samosprávnych škôl Slovenska. Problém podľa nej je v tom, že rodičia celkovo neučia deti samostatnosti a rozmýšľaniu. „Na druhej strane, nemožno očakávať, že k finančnej gramotnosti budú deti viesť rodičia, ktorí sa sami dostali do finančných problémov a hrozí im exekúcia,“ dodáva Petáková s tým, že vzdelávanie k finančnej gramotnosti by sa malo týkať celej spoločnosti.

Testovanie finančnej gramotnosti žiakov

Jedna z úloh v teste

Otázka 1: Prečo poslali Simone túto faktúru?
A) Pretože Simona musí zaplatiť peniaze Veselej Móde.
B) Pretože Veselá Móda musí zaplatiť peniaze Simone.
C) Pretože Simona zaplatila peniaze Veselej Móde.
D) Pretože Veselá Móda zaplatila peniaze Simone.
Správna odpoveď: A)
Obťažnosť otázky: úroveň 1 (najjednoduchšia)

Otázka 2: Koľko účtuje Veselá Móda za doručenie oblečenia?
Poplatok za doručenie v zedoch: …
Správna odpoveď: 10
Obťažnosť otázky: úroveň 2

Otázka 3: Simona si všimla, že Veselá Móda urobila vo faktúre chybu. Simona si objednala a dostala 2 tričká, nie 3. Poštovné je fixný poplatok. Aká bude na faktúre celková suma na úhradu?
Celková suma v zedoch: ........
Správna odpoveď: 131
Čiastočne správna odpoveď: 133 (ak ponechá DPH 13 zedov) alebo 121 zedov (vynechá poštovné)
Obťažnosť otázky: pri správnej odpovedi úroveň 5 (najvyššia), pri čiastočne správnej odpovedi úroveň 3

Ako skončili niektoré krajiny v testovaní finančnej gramotnosti

1. Šanghaj – Čína
2. Belgicko (flámska časť)
3. Estónsko
4. Austrália
5. Nový Zéland
6. Česká republika
7. Poľsko
8., 9. Lotyšsko, USA (priemer OECD)
16. Slovensko
17. Taliansko
18. Kolumbia
Zdroj: NUCEM

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Súvisiace články:

basternak, tupeho ul., policia

Vyhne sa Bašternák trestu?

22.03.2017 20:00

Bratislavský podnikateľ Ladislav Bašternák, ktorého vyšetrovateľ obvinil z neodvedenia dane a poistného, sa môže vyhnúť trestu.

ustavny sud, sudcovia

Ústavný súd zrušil obmedzenie práva voliť pre zločincov

22.03.2017 19:31

Za protiústavné označil Ústavný súd ustanovenia zákona, ktoré neumožňujú voliť odsúdeným za závažné trestné činy a osobám zbaveným spôsobilosti na právne úkony.

spolocna foto studentov  ktori ziskali stipendia

Vzdelanie ako dobrý štart do života. Domováci si prevzali štipendiá

22.03.2017 18:00

Vyše 50 mladých ľudí z detských domovov či sociálne slabších rodín si prevzalo finančnú podporu. Vzdelanie totiž považujú za dôležitý štart do života.

Basketbalový klub Petržalka

Basketbalový klub Petržalka

23.03.2017 00:26

BK Petržalka - OZ, cieľom klubu je viesť deti a mládež k pravidelnému športu. Máme cca 60 dievčat, vek 8-16 rokov v mládežníckych družstvách a prípravkách v Petržalke

Tobias Ellwood

Londýn má nového hrdinu. Britský politik zachraňoval zraneného policajta

22.03.2017 21:32

Britský tajomník pre záležitosti Blízkeho východu Tobias Ellwood zasahoval pri záchrane zraneného policajta.

Rex Tillerson

USA vyzvali spojencov na zintenzívnenie boja proti IS

22.03.2017 21:17

Tillerson vyzval členov medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti IS na území Iraku a Sýrie, aby vo vyššej miere prispeli k úsiliu o porazenie tejto skupiny.

Útok v Londýne,

Svet reaguje na útok v Londýne: Terorizmus je absolútne zlo

22.03.2017 20:04

Poprední svetoví politici vyjadrili, po zrejmom teroristickom útoku v Londýne, Británii podporu a solidaritu.