Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Našim poslaním je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených osôb.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30787238
Sídlo: Prešovská 39, Bratislava, 821 08
Bankové spojenie: SK88090000000­00174779712
Adresa webovej stránky: http://aopp.webnode.sk
Kontakt: aopp@aopp.sk,
Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

 1. PORADENSTVO

  Zabezpečovanie poradenstva klientom poradne AOPP a budovanie siete poradní v rámci Slovenskej republiky.

 2. VZDELÁVANIE

  Vzdelávanie členov v rámci projektu Capacity Building Programme. Partnerstvo pri organizovaní konferencie a zabezpčenie pokračovania projektu EUPATI. Ďalšie vzdelávacie aktivity na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity a samostatné vzdelávacie tématické cykly.

 3. POMOC ČLENOM

  Pomoc členským organizáciám pri riešení ich konkrétnych problémov.

 4. LEGISLATÍVA

  Kreovanie a práca legislatívnej komisie v oblasti liekovej politiky (napr. nedostupnosť liekov, zabezpečenie dostupnosti inovatívnych liekov a ďalšie), v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, v oblasti verejnej diskusie o dostatku zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení a o ich efektívnom využívaní, ochrana sociálne a ekonomicky znevýhodnených pacientov pred nadmernými priamymi platbami v zdravotníctve, vo verejnej doprave a ďalšie. Budeme pokračovať v aktivitách v súčinnosti s Asociáciou neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a Asociáciou sestier a pacientov smerujúcich k zlepšeniu celkového postavenia sociálne odkázaného pacienta. Úloha legislatívnej komisie bude významná pri prijímaní reformných krokov v zdravotníctve po marcových voľbách.

 5. VEREJNÁ POLITIKA

  V rámci verejných politík, pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády pre mimovládne organizácie, budeme pokračovať v aktívnom partnerstve s Ministerstvom zdravotníctva SR vrátane dosiahnutia cieľa – legislatívneho začlenenia našej organizácie do poradných orgánov ministra zdravotníctva. V rámci verejných politík aj realizácia projektu o dlhodobej starostlivosti (LTC).

 6. EURÓPSKA SPOLUPRÁCA

  V spolupráci s Európskym pacientskym fórom (EPF), príprava konkrétnych aktivít v rámci Predsedníctva Rady EÚ.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2015:

Prevádzka pacientskej poradne osobne a telefonicky.
Rozvoj AOPP a vzdelávanie členov.

Prečo dať daň práve nám:

Asociácia na ochranu práv pacientov SR už 15 rokov pomáha všetkým pacientom pri ochrane ich práv. Poskytujeme pacientom poradenstvo, vzdelávanie, stretávame sa s nimi na spoločných stretnutiach a diskutujeme o problémoch, s ktorými sa dennodenne stretávajú. Tieto podnety následne komunikujeme so štátnymi inštitúciami a ministerstvami. Našim hlavným cieľom a poslaním je pomáhať pacientovi a posilniť jeho slovo a postavenie v zdravotníctve.

Vaše rozhodnutie, podporiť 2% z dane práve naše občianske združenie, znamená pre nás veľmi veľa. Je to spôsob ako zintenzívniť a skvalitniť našu prácu v prospech pacientov. Preto vám vopred veľmi pekne ĎAKUJEME za podporu, ako aj za námahu, ktorú máte pri výpĺňaní formalít.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Nadácia Aigyptos

Nadácia Aigyptos

30.04.2016 06:00

Aigyptos(1995) je platformou pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru Egypta bez ohľadu, či sú profesionáli, alebo im len učarovala história staroveku.

TJ Dynamo Dolný Kubín

TJ Dynamo Dolný Kubín

21.04.2016 00:15

TJ Dynamo DK sú ľudia, ktorých baví široké spektrum športových i spoločenských aktivít a snažia sa pre takéto zmysluplné trávenie času nadchnúť aj ďalších.

Klub Sclerosis multiplex v Prešove

Klub Sclerosis multiplex v Prešove

20.04.2016 23:50

Klub Sclerosis multiplex v Prešove je občianske združenie s 15 ročnou históriou. Združuje ľudí s SM, rodiny, opatrovateľov a poskytuje im základné sociálne služby.

Panamský prieplav,

Panama slávnostne otvorila rozšírený prieplav

27.06.2016 08:55

Prvá veľká kontajnerová loď v nedeľu preplávala rozšíreným Panamským prieplavom, kým nebo rozžiaril slávnostný ohňostroj.

investovanie, akcie, trhy

Brexit stále tlačí na akcie, libru i ropu

27.06.2016 08:39

Ázijské akcie na začiatku nového týždňa klesajú a britská libra stráca viac ako dve percentá.

Christine Lagardeová

Lagardeová: Finančné trhy podcenili výsledok hlasovania o brexite

27.06.2016 08:17

Finančné trhy "značne podcenili" výsledok britského hlasovania o odchode z Európskej únie.

Donald Trump, Trump,

Trumpovi klesá popularita, ukázal nový prieskum v USA

27.06.2016 07:15

Podpora republikánskeho prezidentského kandidáta v USA Donalda Trumpa klesla na 39 percent z 46 minulý mesiac.