Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Realizujeme projekty v oblasti kultúry, vzdelávacie aktivity pre sociálne vylúčené skupiny a vytvárame priestor pre rozvoj komunikácie a medziľudských vzťahov.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31797580
Sídlo: Šafárikovo nám. 2, Bratislava
Bankové spojenie: SK47 1100 000­0 0029 2086 6­180
Adresa webovej stránky: www.acec.sk
Kontakt: office@acec.sk, +421 (0) 948 108 730
Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu bola založená v roku 1999 a za ostatných 17 rokov sme realizovali desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach.

Projekty ACEC uskutočňujeme v mnohých mestách po celom svete – v New Yorku, vo Washingtone, D.C., v Betleheme, Berlíne, vo Varšave, v Bruseli, Paríži, Belehrade, vo Viedni, v Constanzi, Ulmerfelde, Tournai, Prahe, Brne, Sarajeve, Minsku, vo Vitebsku a, samozrejme, aj v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku.

Viaceré z projektov, ako napr. Mesiac slovenskej kultúry v New Yorku, Sme na jednej lodi, Vitaj porozumenie, Urobme TO!, Nezakrývajme si oči, Slovenská sezóna vo Varšave, Biely pozdrav pre Bielorusko, Slovensko – Európa v malom,V4 mojimi očami, Zdravé komunity a Roma Spirit, zarezonovali na Slovensku aj v krajinách realizácie svoju myšlienkou, rozsahom aj kvalitou.

Viac o našich projektoch nájdete na www.acec.sk alebo www.romaspirit.eu.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2015:

V roku 2015 sme aj vďaka podpore z asignácie z dane realizovali najmä vzdelávacie aktivity pre sociálne vylúčené skupiny, ktoré realizujeme už od roku 2003. Týkajú sa zlepšovania zdravia obyvateľov marginalizovaných komunít. Projekty Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie zamestnávajú v súčasnosti takmer 300 ľudí priamo v segregovaných lokalitách a zasahujú oblasti, v ktorých žije takmer 250 000 ľudí. Sú výrazným nástrojom pre integráciu marginalizovaných rómskych skupín do spoločnosti a podpory a ochrany verejného zdravia. Spoluorganizovali sme 2. ročník medzinárodnej konferencie Zlepšovanie zdravia znevýhodnených skupín a advokačé aktivity sme upriamili na medzinárodnú výmenu skúseností a stabilizáciu pozície Asistenta osvety zdravia v rámci pomáhajúcich profesíí.

Podarilo sa nám spojiť Sendreiovcov s detským vokálnym súborom Čercheňora a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Hudobný projekt Sendreiovci le Orchestroha mal svetovú premiéru minulý rok na festivale Pohoda. Hudobný skladateľ Slavo Solovic, inšpirovaný rómskym folklórom vytvoril hudbu plnú krásy a temperamentu. Zapojil takmer 60 muzikantov, ktorí sa postarali tisíckam divákov o skvelý umelecký zážitok.

Roma Spirit 2015, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, bol už 7. ročníkom verejného oceňovanie za aktívnu snahu zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Roma Spirit upriamil pozornosť verejnosti aj médií na úspešné príklady dobrej praxe, aktívnych jednotlivcov i organizácií, zlepšovať životné podmienky, plnohodnotne a dôstojne integrovať rómsku menšinu. Multižánrový galavečer, ktorý vysiela každoročne RTVS, spojil profesionálov, umelcov a skvelých ľudí bez ohľadu na národnosť či etnickú príslušnosť a prispel k prirodzenej spoločenskej inklúzii a k budovaniu spoločnosti bez predsudkov a stereotypov. Za ostatných sedem rokov bolo na ocenenie nominovaných viac ako 800 jednotlivcov, organizácií a inštitúcií.

Prečo dať daň práve nám:

Poslaním ACEC je budovať porozumenie, podporovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre rozvíjanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní nášho poslania spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami doma a vo svete. Záleží nám na kontinuite a pokračujeme v realizácii dlhodobých projektov, ktoré prinášajú merateľné výsledky. Veľká časť našich aktivít je aj v roku 2016 zameraná na zlepšovania zdravia znevýhodnených skupín, projekty Zdravé komunity, Spoločne za lepšie zdravie, 3. ročník medzinárodnej konferencie k zlepšovaniu zdravia znevýhodnených skupín či novopripravovaný projekt PHASE zameraný na zlepšenie gramotnosti v oblasti hygieny. Už v týchto dňoch sa spúšťajú prípravy 8. ročníka Roma Spirit. Pripravujeme koncerty Sendreiovci le Orchestroha, ktoré budú nezabudnuteľným zážitkom pre každého diváka.

Veríme, že aj rok 2016 prinesie nové priateľstvá, silné emócie, úsmev i slzy, vďaka ktorým sa svet stane o čosi lepšie miesto pre život. Lebo ako povedal Yost: „Aj keď sa kolobeh dejín niekedy zmení v dôsledku činov niekoľkých velikánov častejšie ho tvorí veľa skutkov malých ľudí.“

Darované prostriedky z asignácie dane využívame výhradne na financovanie našich programov a projektov. Ďakujeme všetkým našim partnerom za podporu a prejavenú dôveru, ktorá je pre nás dôležitá a veľmi si ju ceníme.

Viac informácií nájdete na www.acec.sk

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Nadácia Aigyptos

Nadácia Aigyptos

30.04.2016 06:00

Aigyptos(1995) je platformou pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru Egypta bez ohľadu, či sú profesionáli, alebo im len učarovala história staroveku.

TJ Dynamo Dolný Kubín

TJ Dynamo Dolný Kubín

21.04.2016 00:15

TJ Dynamo DK sú ľudia, ktorých baví široké spektrum športových i spoločenských aktivít a snažia sa pre takéto zmysluplné trávenie času nadchnúť aj ďalších.

Klub Sclerosis multiplex v Prešove

Klub Sclerosis multiplex v Prešove

20.04.2016 23:50

Klub Sclerosis multiplex v Prešove je občianske združenie s 15 ročnou históriou. Združuje ľudí s SM, rodiny, opatrovateľov a poskytuje im základné sociálne služby.

Peniaze, jen, libra, dolár euro

MMF: Neistota okolo brexitu zasiahne rast globálnej ekonomiky

01.07.2016 09:36

Neistota okolo chystaného vystúpenia Británie z Európskej únie zbrzdí v krátkodobom výhľade hospodársky rast Británie aj zvyšku Európy.

Peniaze, euro, ekonomika

S&P pre brexit znížila rating Európskej únie

01.07.2016 07:50

S&P znížila rating dlhodobých úverových záväzkov Európskej únie o jeden stupeň na úroveň AA z doterajšieho AA+.

Daniel Fried, diplomat

Americký diplomat: Lajčák na čele OSN? Je uznávaný diplomat

01.07.2016 07:00

Pri uplatňovaní sankcií treba mať trpezlivosť, zdôraznil v rozhovore pre Pravdu Daniel Fried, koordinátor politiky sankcií na americkom ministerstve zahraničných vecí.

kolona, Strečno

Dopravu cez Strečno spomaľuje kosenie

01.07.2016 07:00

Asi týždeň potrvajú práce na ceste medzi Žilinou a Vrútkami. V rámci letnej údržby dali cestári pokosiť trávu pri krajnici. Vznikajú však zdržania a kolóny.