Dve percentá

Pravda.sk prezentuje nadácie, neziskové organizácie, kultúrne, sociálne, športové, vedecké, spoločenské a iné aktivity, ktoré môžete podporiť 2% z daní…

   

Vzdelanie, veda a šport n.f.

18.02.2017 01:00

Sme organizácia založená na podporu aktivít v kultúrno-výchovnej, vedeckej a športovej oblasti, učiteľov a študentov Fakulty športu Prešovskej univerzity.

OZ KŠK Juventus Levice

OZ KŠK Juventus Levice

18.02.2017 00:58

Občianske združenie sa venuje a podporuje v prvom rade deti a mládež do 19 rokov, bez rozdielu rasy, pôvodu, náboženského vyznania a sociálneho postavenia.

OZ Zdravie Žilpo

18.02.2017 00:53

OZ Zdravie Žilpo je zamerané na ochranu a podporu zdravia,prevenciu a liečbu ochorení.

Organizácia muskulárnych dystrofikov SR

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

18.02.2017 00:51

Sme jedinou špecifickou organizáciou na Slovensku združujúcu osoby s nervovo-svalovými ochoreniami, členom sa snažíme poskytovať odborné aj ľudské zázemie.

Bojnický Hasič

18.02.2017 00:45

Sme občianske združenie podporujúce aktivity a projekty DHZ Bojnice. Sme pokračovatelia tradícii našich otcov a snažíme sa o to už 125-ty rok.

POMOCNÍČEK o.z.

POMOCNÍČEK o.z.

18.02.2017 00:43

Sme občianske združenie poskytujúce finančnú a materiálnu pomoc rodinám s hedikepovaným dieťatkom na financovanie terapií, ktoré deti posúvajú stále vpred.

Naše motýliky

16.02.2017 00:13

Občianske združenie Naše motýliky vzniklo a funguje, aby rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím neboli vo svojom každodennom boji sami.

Občianske združenie KLUB HAPPYLAND

Občianske združenie KLUB HAPPYLAND

16.02.2017 00:07

Organizujeme detské ozdravovacie pobyty na Slovensku a v Taliansku, školenia, workshopy, súťaže mladých talentov. Zmysluplne vypĺňame voľný čas detí a mládeže.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

16.02.2017 00:03

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) už 16 rokov chráni práva všetkých pacientov na Slovensku. Združuje 38 pacientskych organizácií.

GALÉRIA 19

15.02.2017 01:09

Sme umelecká galéria, ktorá počas sedemročnej existencie odprezentovala 71 významných súčasných slovenských a českých autorov.

Športový klub telesne postihnutých športovcov Ružomberok

15.02.2017 01:06

Sme klub so zameraním na telesne postihnutých športovcov. Našim športom je najmä stolný tenis, boccia, lyžovanie.

Športový klub stolného tenisu Ružomberok

15.02.2017 01:03

Sme športový klub stolného tenisu zo sídlom v Ružomberku. Sme aktívny klub pracujúci s mládežou, dospelými, veteránmi aj s verejnosťou.

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

15.02.2017 01:00

Sme občianske združenie detí a mladých ľudí so špecifickým postihnutím - rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Cieľ: zlepšenie ich kvality života a rozvoj potenciálu.

Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy

15.02.2017 00:46

Dopravní nadšenci, ktorí pred zošrotovaním zachránili lokomotívu a vozeň legendárnej Viedneskej električke a pokračujú v jej obnove.

Fighting Flies Bratislava

Fighting Flies Bratislava

14.02.2017 00:51

Baseballový klub, pôsobiaci na Slovensku už 23 rokov.

SVETIELKO POMOCI n.o.

SVETIELKO POMOCI n.o.

14.02.2017 00:47

Komplexná celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi na východnom Slovensku.

Nadácia 858

Nadácia 858

14.02.2017 00:40

Sme tím ľudí, ktorí majú radi Slovensko a ľudí, ktorí v ňom žijú. Sme presvedčení, že naša krajina je tá krajina, ktorá má tendenciu rásť a rozvíjať sa.

Detský domov Pečeňady - Opora

Detský domov Pečeňady - Opora

14.02.2017 00:35

Sme občianske združenie Detský domov Pečeňady - Opora, ktoré vzniklo za účelom podpory starostlivosti o deti, ktoré sú umiestnené v Detskom domove Pečeňady.

Grace

GRACE

14.02.2017 00:29

Sme organizácia pre zdravotne postihnutých.

Športová mládež

Športová mládež

14.02.2017 00:23

Sme občianske združenie, ktoré organizuje futbalové turnaje pre deti vo veku od 9 do 15 rokov.

Občianske združenie Pokoj a Dobro Hlohovec

14.02.2017 00:10

25 rokov pomáhame bezdomovcom mužom a 15 rokov opusteným ženám, matkám s deťmi.

MOSZAA Hvezdáreň Sobotište

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti

14.02.2017 00:01

Naše združenie sa venuje popularizácii astronómie medzi školskou mládežou a verejnosťou formou pozorovania i videoprezentácií objektov nočnej i dennej oblohy.

ProWinter, o.z.

13.02.2017 23:58

ProWinter, o.z. si za svoj cieľ určilo podporu, propagáciu a realizáciu aktivít zameraných na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva v meste Piešťany.

OZ bublina

Oz Bublina

12.02.2017 18:06

Sme tím ľudí, ktorým záleží na deťoch z detských domovov, pre ktoré vytvárame "iný svet" formou zážitkových táborov, a ktoré sprevádzame na ich ceste životom.

OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok

12.02.2017 17:58

Sme OZ, získané financie dávame nákup prístrojovej techniky pre kliniku vnútorného lekárstva v ÚVN FN Ružomberok a do zlepšenia starostlivosti o našich pacientov.