Revízori možno dostanú väčšie právomoci

Revízori budú môcť od čiernych pasažierov zisťovať osobné údaje potrebné pre prípad, že pokutu nezaplatia na mieste. Podľa teraz platného stavu buď tieto údaje prichytený čierny pasažier poskytne dobrovoľne alebo ich revízor získa s pomocou privolaného policajta. Návrh novely cestného a dráhového zákona, ktoré posilnia postavenie revízorov, predložila do parlamentu skupina poslancov na čele s Pavlom Minárikom (KDH).

18.11.2003 00:01
debata

Revízori budú môcť zisťovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého bydliska, číslo preukazu alebo cestovného pasu či iného dokladu totožnosti. V prípade neplnoletého cestujúceho aj meno a priezvisko zákonného zástupcu.

Novelou sa navrhuje aj to, aby pokuta pre čiernych pasažierov nemusela byť iba stonásobok základného cestovného ale mohla byť aj nižšia. Minárik vysvetlil, že zákonom stanovená pokuta pre čiernych pasažierov v mestskej hromadnej doprave je 100-násobok základného cestovného.

Minárik si ale myslí, že je možné dosiahnuť pružnejšie vyberanie pokút bez vymáhania. Napríklad, ak by sa vo vozidle platil iba 70-násobok cestovného a pri platení poukážkou by sa platil 100-násobok. Zdá sa mi veľmi pravdepodobné, že ľudia by sa potom rozhodli pre priamu platbu a tak by odpadlo vymáhanie a sledovanie pohľadávok, čo môže byť pre dopravný podnik výhodou, dodal Minárik.

debata chyba