Dirigent Bělohlávek skončil s filharmóniou

Svetoznámy dirigent Jiří Bělohlávek náhle skončil pracovný pomer v Slovenskej filharmónii. Ako dôvod uviedol spory s ministerstvom kultúry. Bělohlávek, ktorý bol designovaným umeleckým riaditeľom Slovenskej filharmónie a v roku 2005 sa mal stať jej šéfdirigentom, sa totiž nedočkal podpory od ministerstva kultúry, hoci mu bola prisľúbená.

07.06.2004 00:00
debata

Začiatkom roka sa Bělohlávek dožadoval listom ministrovi kultúry Rudolfovi Chmelovi splnenia sľubu – navýšenia dotácie pre Slovenskú filharmóniu vo výške 15 až 20 miliónov korún ročne. Bola to podmienka, ktorú si ešte koncom roka 2002 český dirigent stanovil pred svojím príchodom do Slovenskej filharmónie. Vtedy minister Chmel podporil Bělohlávkov projekt.

,,Nijaký záväzný a oficiálny prísľub na zvýšenie rozpočtu som nedal, hoci sme sa zhodli v tom, že kultúrne inštitúcie na Slovensku vrátane filharmónie sú podfinancované," uviedol Chmel, keď v apríli prepukla kauza okolo filharmónie. Na jar totiž generálny riaditeľ sekcie umenia ministerstva kultúry Andrej Zmeček pre Pravdu povedal, že štát by ušetril, keby rozpustil a znovuzaložil Slovenskú filharmóniu. Zmečkove slová skritizoval Bělohlávek a žiadal, aby sa ministerstvo od takýchto úvah verejne dištancovala a splnilo, čo sľúbilo. Chmel vyhlásil, že filharmóniu nemieni zrušiť. A oponoval tým, že Bělohlávek má pracovnú zmluvu uzatvorenú so Slovenskou filharmóniou. A ak dirigentovi riaditeľ filharmónie niečo sľúbil, nech mu to aj splní.

,,Vzhľadom na zásadné a neprekonateľné rozpory s ministrom kultúry SR v názore na potrebu a povinnosť dodržiavania daných sľubov, a keďže som sa opakovane presvedčil, že pánom ministrom Chmelom pôvodne deklarovaná bezvýhradná podpora mojej koncepcie vývoja Slovenskej filharmónie sa nielen že nestala skutočnosťou, ale bola dodatočne v samom základe spochybnená, nevidím možnosť pokračovania vo výkone svojej funkcie designovaného umeleckého riaditeľa Slovenskej filharmónie a ukončil som svoj pracovný pomer k 31. máju 2004," napísal v piatkovom vyhlásení Bělohlávek.

,,Je to tragédia," stroho komentoval Bělohlávkov odchod z filharmónie jej generálny riaditeľ Jozef Tkáčik. ,,Veľmi ma to mrzí a trápi. Zvlášť preto, že som autorom projektu, aby do filharmónie prišiel práve profesor Bělohlávek. Teraz nemám k tomu viac čo povedať. V pondelok sa zíde umelecká rada Slovenskej filharmónie a celú vec prerokujeme," dodal Tkáčik.

O filharmóniu sa dlhší čas vedie ,,zákulisný" boj, pričom je snaha vymeniť aj riaditeľa Tkáčika. Od júna 2001, keď odišiel Ondrej Lenárd, nemá filharmónia šéfdirigenta. O tento post prejavil záujem aj Peter Feranec. Podľa nemenovaného zdroja z bratislavských hudobných kruhov Bělohlávkov odchod urýchli proces výmen vo filharmónii a jej ovládnutie ,,určitými skupinami".

debata chyba