Jablonický:Marihuana bez rizika? Mýtus

Počet liečených na závislosť od drog, najmä heroínu, sa na Slovensku darí stabilizovať, klesá však miera uvedomovania si nebezpečenstva marihuany. Uviedol to Miroslav Jablonický z generálneho sekretariátu výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na konferencii v Banskej Bystrici. Podľa neho za to môžu rôzne nepravdivé mýty o marihuane ako nerizikovej látke.

21.09.2004 09:27
debata

Riziko fajčenia marihuany si ako veľké uvedomuje len 16,5 percenta stredoškolskej mládeže. Pred 10 rokmi to ešte bolo 40 percent, pred piatimi 30 percent stredoškolákov. Nepriaznivý je aj trend pri odpovediach 14-ročných na otázku, či by sa dali nahovoriť na vyskúšanie marihuany. „Kým v roku 1994 kladne odpovedalo 7,1 percenta, v roku 1998 10,5 a v roku 2003 až 13,6 percenta,“ uviedol Jablonický. Podľa neho sú za nepriaznivými číslami najmä rôzne nepravdivé mýty o marihuane ako nerizikovej látke. Prevenciou musí byť úplná informovanosť o drogách pri otázkach celkovej kvality života.

Najrizikovejšou oblasťou z hľadiska drogovej problematiky zostáva Bratislava. Najviac liečených narkomanov je vo vekovej skupine 22– až 24-ročných, v polovici 90. rokov ich bolo najviac medzi 18– až 22-ročnými. Za posledné roky sa zmenil aj spôsob distribúcie drog. Díleri už ich nenúkajú priamo na ulici, ale využívajú mobily a internet a zákazníci za nimi chodia do bytov a rôznych skrýš.

debata chyba