Pervitín zmizol z Európy, nie zo Slovenska

Vývoj na slovenskej drogovej scéne sa po roku 1989 a aj po vstupe SR do Európskej únie stále viac priblížil situácii v starých členských krajinách EÚ a postupne sa stabilizuje. Najväčším problémom zostáva aj naďalej injekčné užívanie drog.

30.09.2005 15:00
debata

Na Slovensku došlo aj k nárastu užívania marihuany, k zvýšeniu závislosti a objaveniu nových metód jej užívania. Novinárov o tom informoval riaditeľ Európskej agentúry pre drogy a drogové závislosti Wolfgang Goetz po rokovaní s riaditeľom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR Blažejom Slabým. Problémom je aj pervitín, ktorý v Európe podľa Goetza takmer vymizol. „Pervitín nenájdete už skoro nikde, okrem Slovenska a Česka,“ dodal. 

V prevencii drogovej závislosti Slovensko podľa Goetza nezaostáva za inými krajinami EÚ. Napriek tomu sa jej účinnosť vyhodnocuje ťažko a prakticky zo všetkých krajín únie chýbajú relevantné údaje. „Pokiaľ by drogová prevencia stopercentne fungovala, nemáme žiadnych závislých, a tak to nikde nie je. V Európe sa však počet závislých stabilizoval a mierne klesá,“ dodal.

Únia na prevenciu drogovej závislosti vynakladá iba deväť percent celkových prostriedkov určených na drogovú problematiku. Ďalších deväť percent ide na resocializačné programy pre vyliečených závislých a až 80 percent prostriedkov sa vynakladá na liečbu drogovej závislosti.

Wolfgang Goetz je riaditeľom Európskej agentúry pre drogy a drogové závislosti, ktorá sa zaoberá zberom a analýzou údajov ohľadne drogovej závislosti z členských krajín EÚ a Nórska. Zameriava sa tiež na zníženie dopytu po drogách a takisto aj zníženie ponuky na európskom trhu. Združuje národné centrá pre drogy a na jej zasadnutiach sa zúčastňujú aj zástupcovia Slovenska.

debata chyba