Výsledky volieb do VÚC v jednotlivých obvodoch

27.11.2005 10:24

V druhých regionálnych voľbách v histórii samostatnej SR zvolili občania 412 poslancov regionálnych zastupiteľstiev.

Takzvaná slovenská koalícia KDH-HZDS-SDKÚ-Smer-SNS zvíťazila vo voľbách Nitrianskeho samosprávneho kraja, keď v regionálnom zastupiteľstve obsadila 34 z 52 kresiel. Strana SMK získala 17 poslancov a koalícia ANO-HZD-SF bude mať v regionálnom zastupiteľstve jedného poslanca.

Vo voľbách poslancov Bratislavského samosprávneho kraja zvíťazila koalícia SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS, keď v regionálnom zastupiteľstve obsadila 27 z 50 kresiel. Svoje zastúpenie bude mať aj koalícia Smer-SF-HZD s 11 poslancami, KDH bude mať šiestich zástupcov, OKS a Nezávislé fórum po dvoch a dvaja poslanci kandidovali ako nezávislí. 

V Trnavskom samosprávnom kraji bude stranu SMK a koalíciu KDH-SDKÚ-DS zastupovať zhodne po 15 poslancov v 40-člennom regionálnom zastupiteľstve. V kraji ďalej zvolili päť nezávislých poslancov, koalícia HZDS-ĽB-ZSNS-PSNS bude mať troch zástupcov a koalícia Smer-HZD-SF-ANO dvoch.

Koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF tesne zvíťazila vo voľbách poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja. V regionálnom zastupiteľstve, ktoré má 45 kresiel, obsadí 21 poslaneckých postov. Koalícia HZDS-ANO-PSNS-ZSNS bude mať 20 poslancov. Koalícia SDKÚ-DS bude zastúpená jedným poslancom a traja novozvolení poslanci kandidovali ako nezávislí.

Vo voľbách poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja zvíťazila koalícia Smer-SNS-HZD, keď v regionálnom zastupiteľstve obsadí 18 zo 49 kresiel. Svoje zastúpenie bude mať aj koalícia SDKÚ-DS-KDH a koalícia HZDS-PSNS-ZSNS, ktoré bude zastupovať zhodne po deväť poslancov. Strana SMK bude mať osem zástupcov, piati novozvolení poslanci kandidovali ako nezávislí.

Regionálne zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja ovládla koalícia KDH-SDKÚ-DS, keď obsadila 31 z 57 kresiel. Svoje zastúpenie bude mať aj koalícia Smer-SNS-ANO-HZD s 15 poslancami, koalícia HZDS-PSNS-ZSNS bude mať päť poslancov. Piati novozvolení poslanci kandidovali ako nezávislí a OKS bude mať jedného zástupcu.

Vo voľbách poslancov Košického samosprávneho kraja zvíťazili koalícia KDH-OKS a strana SMK, keď v regionálnom zastupiteľstve obsadia každá po 13 z 57 kresiel. Svoje zastúpenie bude mať aj koalícia Smer-HZD s 12 poslancami. Siedmi poslanci kandidovali ako nezávislí. Koalícia SDKÚ-DS-SZS bude mať šiestich zástupcov, Strana regiónov Slovenska a ANO po dvoch, HZDS a Strana občianskej solidarity po jednom zástupcovi.

V zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja bude mať väčšinu koalícia KDH-SDKÚ-DS, keď obsadí 40 zo 62 kresiel. Svoje zastúpenie bude mať aj 12 nezávislých poslancov, koalícia Smer-SNS-HZD 9 a ANO jedného zástupcu.

Banská Bystrica
Koalícia Smer-SNS-HZD zvíťazila vo volebnom obvode Banská Bystrica, keď získala polovicu z ôsmich volených poslancov. Druhým najúspešnejším politickým zoskupením sa stalo SDKÚ-DS- KDH s tromi poslancami a uspel aj jeden nezávislý kandidát. Obvod Banská Bystrica tak v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja budú prezentovať Peter Hudec, Ján Králik, Pavol Legiň a Ladislav Topoľský (všetci Smer-SNS-HZD), Ján Chladný, Peter Lačný a Viera Marková (všetci SDKÚ-KDH-DS) a nezávislý poslanec Asen Almáši. Topoľský dostal 3514 hlasov, Legiň 3418, Chladný 2985, Lačný 2906, Hudec 2902, Almáši a Marková zhodne po 2776 hlasov a Králika volilo 2686 obyvateľov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 15 167. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 73 kandidátov na poslancov.

Banská Štiavnica
Ondrej Binder z koalície SDKÚ, KDH a DS bude zastupovať volebný obvod Banská Štiavnica v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja. V sobotňajších regionálnych voľbách získal Binder 694 hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1804, pričom počet zapísaných voličov bol 13 347. Účasť vo voľbách dosiahla 13,91 percenta. O post poslanca sa v banskoštiavnickom volebnom obvode uchádzalo šesť kandidátov.

Bardejov
Koalície Smer-SNS-HZD a KDH-SDKÚ-DS si vo volebnom obvode Bardejov rovným dielom rozdelili miesta šiestich volených poslancov. Obe koalície budú v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zastupovať po traja poslanci. Boris Hanuščák, Andrej Havrilla a Anton Karol za Smer-SNS-HZD a Ján Pataky, Peter Prokopovič a Pavol Tarcala za KDH-SDKÚ-DS. Hanuščák získal 5014 hlasov, Havrilla 2634, Karol 3839, Pataky 2864, Prokopovič 2749 a Tarcala 3337 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 12 834. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 35 kandidátov na poslancov.

Bánovce nad Bebravou
Koalícia HZDS-ANO-PSNS-ZSNS zvíťazila vo volebnom obvode Bánovce nad Bebravou, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala dvoch z troch volených poslancov. Koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF získala v obvode jedného poslanca.
Obvod Bánovce nad Bebravou tak v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja budú zastupovať Zuzana Máčeková, Peter Bulík (obaja HZDS-ANO-PSNS-ZSNS) a Ladislav Kšiňan (Smer-KDH-SNS-HZD-SF).
Máčeková získala 1429 hlasov, Kšiňan 1162 a Bulík 1137 hlasov.

Bratislava I.
Prvý bratislavský volebný obvod bude v krajskom parlamente zastúpovať jeden poslanec za koalíciu SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS, 1 za KDH, 1 za OKS a 1 za Nezávislé Fórum. Za koalíciu získal Andrej Petrek 1782 hlasov, Peter Čiernik (KDH) 1697, Peter Tatár (OKS) 1820 a Marta Černá (Nezávislé fórum) 3227. O priazeň voličov sa v tomto obvode uchádzalo 39 kandidátov na poslancov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov bol 7442.

Bratislava II.
Koalícia SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením v obvode Bratislava 2 (Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa), keď v sobotňajších voľbách získala osem z deviatich volených poslancov. Koalícia Smer-SF-HZD získala jeden poslanecký mandát. Obvod Ružinov – Podunajské Biskupice a Vrakuňa – tak bude zastupovať Dušan Hruška, Viera Čerňanská, Olívia Wursterová, Ivana Kniežová, Oto Nevický, Martin Kuruc, Eva Mária Harvanová a Valentín Mikuš (SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS), Monika Beňová (Smer-SF-HZD).
  O priazeň voličov sa v tomto bratislavskom obvode uchádzalo 69 kandidátov na poslancov.

Bratislava III.
Koalícia SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Bratislava 3, keď má štyroch z piatich volených poslancov. V Bratislavskom samosprávnom kraji ju budú zastupovať Milada Dobrotková, ktorá získala 2309 hlasov, Tomáš Korček 1852, Veronika Točková 1719 a Peter Flaškár 1603. Koalíciu Smer-SF-HZD bude zastupovať Dušan Galis, ktorému voliči dali 1883 hlasov. O post poslanca sa uchádzalo 44 kandidátov a celkový počet platných hlasov bol 8669.

Bratislava IV.
Vo štvrtom bratislavskom volebnom obvode získali po troch poslancov KDH a koalícia SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS. Dvaja poslanci budú zastupovať koalíciu Smer-SF-HZD. Z KDH je Marta Čarnogurská, ktorá získala 2709 hlasov, Bystrík Hollý 2637 a Peter Šramko 2000. Koalícia SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS má poslancov Branislava Záhradníka 2283, Miroslava Encingera 2177 a Jozefa Hrabinu 2147. Koalíciu Smer-SF-HZD zastupujú Peter Dubček 3810 a Iveta Hanulíková 2471. Celkový počet platných odovzdaných hlasov bolo 11 625 a o priazeň voličov sa uchádzalo 61 kandidátov na poslancov.

Bratislava V.
Koalícia Smer-SF-HZD  sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Bratislava 5 – Petržalka, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala päť z desiatich volených poslancov. KDH budú zastupovať dvaja poslanci, jeden poslanec bude zastupovať koalíciu SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS, takisto jeden kandidoval za OKS a jeden za Nezávislé fórum. Obvod Bratislava 5 – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo – tak bude v Bratislavskom samosprávnom kraji zastupovať Milan Ftáčnik (Smer-SF-HZD), Robert Kaliňák (Smer-SF-HZD), Ľudmila Farkašovská (Smer-SF-HZD), František Šebej (OKS), Alexander Rozin (Smer-SF-HZD), Ján Kotuľa (KDH), Ladislav Snopko (Nezávislé fórum), Juraj Plechlo (SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS), Jozef Brhel (Smer-SF-HZD) a Karol Pastor (KDH). Ftáčnik získal 4725 hlasov, Kaliňák 4400, Farkašovská 3639, Šebej 2993, Rozin 2553, Kotuľa 2450, Snopko 2429, Plechlo 2335, Brhel 2254 a Pastor 2194. Počet platných hlasovacích lístkov bol 13 515. O voličskú priazeň sa v piatom bratislavskom obvode uchádzalo 77 kandidátov na poslancov.

Bratislava VI. – Malacky
Koalícia SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Bratislava 6 – Malacky, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala troch z piatich volených poslancov. Koalíciu Smer-SF-HZD bude zastupovať jeden poslanec a jeden poslanec kandidoval ako nezávislý. Obvod Malacky tak bude v Bratislavskom samosprávnom kraji zastupovať Marián Haramia (SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS), Pavol Dubček (Smer-SF-HZD), Adriana Foltýnová (SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS), Robert Kazarka (SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZS) a Jozef Ondrejka (nezávislý). Haramia získal 2377 hlasov, Dubček 1746, Foltýnová 1320, Kazarka 1057 a Ondrejka 1038. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov bol 5945. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 42 kandidátov na poslancov.

Bratislava VIII. – Senec
V Bratislavskom samosprávnom kraji budú volebný obvod Bratislava 8 (Senec) zastupovať štyria poslanci. Všetci sú zvolení za koalíciu SDKÚ-ANO-SMK-DS-SZ. Reszö Duray získal 2016 hlasov, Gabriel Agárdy 1792, Imrich Fůlle 1628 a Štefan Pomichal 1584 z celkovo 7195 platných hlasov.

Brezno
Koalícia Smer-SNS-HZD bola najúspešnejším politickým subjektom vo volebnom obvode Brezno, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala troch z piatich volených poslancov. Po jednom poslancovi bude mať koalícia HZDS-KSS-PSNS-ZSNS a SDKÚ-DS-KDH. Obvod Brezno tak v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja budú zastupovať Jaroslav Demian, Ján Račák a Dušan Švantner (všetci Smer-SNS-HZD), Tatiana Štulajterová (HZDS-KSS -PSNS-ZSNS) a Janka Mihalovičová (SDKÚ-DS-KDH). Demian získal 2781, Švantner 1715, Mihalovičová 1591, Štulajterová 1506 a Račák 1449 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 7322. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 30 kandidátov na poslancov.

Bytča
Peter Weber z koalície KDH-SDKÚ-DS a Štefan Pucko z koalície ĽS-HZDS-PSNS-ZSNS budú zastupovať volebný obvod Bytča v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. V sobotňajších regionálnych voľbách získal Weber 948 hlasov a Pucko 771 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov bol 3005. O post regionálneho poslanca sa v tomto obvode uchádzalo 13 kandidátov.

Čadca
Koalícia Smer-SNS-ANO-HZD sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Čadca, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala štyroch z ôsmich volených poslancov. Koalíciu KDH-SDKÚ-DS budú zastupovať traja poslanci a jeden poslanec kandidoval ako nezávislý. Obvod Čadca tak v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja budú zastupovať Ján Podmanický, Jozef Grapa, Jozef Kanaba a Pavol Holeštiak (všetci Smer-SNS-ANO-HZD), Milan Gura, Ján Kožák a Pavol Faktor (KDH-SDKÚ-DS) a Jozef Marec (nezávislý). Podmanický získal 2664 hlasov, Grapa 1765 hlasov, Marec 1747 hlasov, Gura 1732 hlasov, Kanaba 1683 hlasov, Kožák 1658 hlasov, Faktor 1642 hlasov a Holeštiak 1494 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 9118. O priazeň voličov sa v obvode Čadca uchádzalo 57 kandidátov na poslancov.

Detva
Koalícia Smer-SNS-HZD z volebného obvodu Detva získala v sobotňajších regionálnych voľbách jedno miesto v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja, kde ju bude reprezentovať Juraj Bódi. Svojho zástupcu Jozefa Krnáča bude mať v zastupiteľstve BBSK i koalícia HZDS-KSS-PSNS-ZSNS. Do zastupiteľstva sa dostal aj nezávislý kandidát Ján Šufliarsky, primátor Detvy. Bódi získal 983, Šufliarsky 970 hlasov a Krnáčovi odovzdalo svoj hlas 853 voličov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo volebnom obvode Detva bol 3628. O priazeň voličov sa v ňom uchádzalo 24 kandidátov na poslancov.

Dolný Kubín
Ivan Budiak z koalície Smer-SNS-ANO-HZD získal najväčší počet hlasov z troch zvolených poslancov v sobotňajších regionálnych voľbách vo volebnom obvode Dolný Kubín. Koalíciu KDH-SDKÚ-DS budú zastupovať dvaja poslanci – Ján Kapala a Peter Šulej. Budiak získal 1996 hlasov, Ján Kapala 1493 a Peter Šulej 1484. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 5196. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 21 kandidátov na poslancov.

Dunajská Streda
Strana maďarskej koalície sa stala najúspešnejšou politickou stranou vo volebnom obvode Dunajská Streda, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala všetkých osem poslaneckých kresiel. Obvod Dunajská Streda v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja budú zastupovať Keszegh Pál, József Kvarda, László Bacsó, Károly Domsitz, Dénes Miklós, Attila Lázok, Péter Pázmány a Ágnes Óváry, všetci za SMK. Celkový počet platných odovzdaných hlasov na poslancov bol 10 495. 

Galanta
Všetkých sedem poslaneckých kresiel pre volebný obvod Galanta v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja získali nominanti SMK. László Biró dostal v sobotňajších regionálnych voľbách 4700 hlasov, Imre Farkas 4323 hlasov, László Pék 4231 hlasov, László Pomothy 4163 hlasov, Gábor Gál 4064 hlasov, Béla Zsille 3979 hlasov a Gábor Pallya 384 hlasov. O poslanecké posty sa uchádzalo spolu 25 kandidátov.

Gelnica
Ľudovít Kujnisch z Koalície Smer- HZD a Dušan Daniel z ANO budú zastupovať volebný obvod Gelnica v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja. Kujnisch získal 794 hlasov a Dušan Daniel 763 hlasov.

Humenné
Dvaja poslanci za koalíciu Smer-SNS-HZD, dvaja nezávislí kandidáti a jeden poslanec za koalíciu KDH-SDKÚ-DS budú zastupovať volebný obvod Humenné v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Koalíciu SMER-SNS-HZD bude reprezentovať Jana Vaľová a Ján Ferko, nezávislými poslancami sa stali Vladimír Kostilník a Jaroslav Suchý a koalíciu KDH-SDKÚ-DS bude zastupovať Mária Kulanová. Vaľová získala 3235, Ferko 2174, Kostilník 2572, Suchý 2062 a Kulanová 2060 hlasov. Celkový počet platných hlasov bol 10477. O post regionálneho poslanca sa v Humennom uchádzalo 39 kandidátov.

Hlohovec
Ján Dlhopolček a Milan Domoracký za koalíciu HZDS-ĽB-ZSNS-PSNS a nezávislá poslankyňa Alena Jelušová sa stali poslancami Trnavského samosprávneho kraja za volebný obvod Hlohovec. Za Dlhopolčeka hlasovalo 1683 voličov, za Domorackého 1502 a Jelušovú podporilo 1453 voličov. Spolu voliči odovzdali 4638 platných hlasov. Vo volebnom obvode Hlohovec sa o poslanecké kreslá uchádzalo 20 kandidátov.

Ilava
Koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF zvíťazila vo volebnom obvode Ilava, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala troch z piatich volených poslancov. Koalícia HZDS-ANO-PSNS-ZSNS získala v obvode dvoch poslancov.Obvod Ilava tak v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja budú zastupovať Pavol Čiernik, Mária Zimanová, Anton Vanko (všetci Smer-KDH-SNS-HZD-SF), Anna Chalupková a Marián Bridík (obaja HZDS-ANO-PSNS-ZSNS). Čiernik získal 1656 hlasov, Zimanová 1263, Chalupková 1242, Bridík 1221 a Vanko 1060 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 4924.

Kežmarok
Vo volebnom obvode Kežmarok získalo politické zoskupenie KDH, SDKÚ a DS všetkých päť poslaneckých postov. V Prešovskom samosprávnom kraji budú obvod zastupovať Ľubomír Mačko, Miroslav Perignát, Ján Soliar, Cyril Václav a František Hanáček. Mačko získal 1738 hlasov, Perignát 1702, Soliar 1688, Václav 1453 a Hanáček 1305 hlasov. O post poslanca sa uchádzalo v tomto obvode 37 kandidátov.

Komárno
Strana maďarskej koalície sa stala najúspešnejším politickým subjektom vo volebnom obvode Komárno, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala všetkých osem kresiel poslancov. Obvod Komárno v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja budú zastupovať Ladislav Basternák, Béla Angyal, Csaba Földes, Tibor Bastrnák, Éva Hortai, Sándor Bastrnák, Miklós Fehér a János Sarközi, všetci SMK. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 18 865.

Košice I
Nezávislé kandidátky (NEKA) bodovali v sobotňajších regionálnych voľbách v obvode Košice 1. Koalíciu KDH-OKS bude zastupovať jeden poslanec, podobne ako aj koalíciu Smer-HZD. Jeden mandát získala Strana občianskej solidarity (SOS). Obvod Košice 1 tak bude v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja zastupovať Andreja Takáčová a Ľubica Blaškovičová, obidve NEKA, Jozef Figeľ (KDH-OKS), Cyril Betuš (SOS) a František Olejník (Smer- HZD). Takáčová získala 1726 hlasov, Blaškovičová 1345 hlasov, Figeľ 1555 hlasov, Betuš 1203 hlasov a Olejník 1192 hlasov. O priazeň voličov sa v obvode uchádzalo 67 kandidátov.

Košice II.
Koalícia KDH-OKS zvíťazila vo volebnom obvode Košice 2, keď získala v sobotňajších regionálnych voľbách troch zo šiestich poslancov. Koalíciu Smer-HZD budú zastupovať dvaja poslanci a koalíciu SDKÚ-DS-SZS jeden poslanec. Obvod Košice 2 tak bude v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja zastupovať Rudolf Bauer, Milan Bereš a Martin Boritáš (KDH-OKS), Pavol Mutafov a Marta Budišová (Smer-HZD) a Viliam Novotný (SDKÚ-DS-SZS). Bauer získal 2978 hlasov, Bereš 1656 hlasov, Boritáš 1545 hlasov, Mutafov 1970 hlasov, Budišová 1472 hlasov a Novotný 1655 hlasov. O pri­azeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 65 kandidátov.

Košice III.
Monika Smolková za stranu Smer-sociálna demokracia a nezávislá poslankyňa Eva Antónyová budú zastupovať volebný obvod Košice 3 v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja. Štyridsaťdeväťročná Smolková, ktorá je zástupkyňou starostu košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, získala v sobotňajších regionálnych voľbách 800 hlasov. Tesne, s počtom 794 hlasov, ju nasledovala 51-ročná detská lekárka Antónyová. V treťom košickom obvode sa o priazeň voličov uchádzalo 25 kandidátov na poslancov, ktorým odovzdalo svoj hlas celkovo 3269 voličov.

Košice IV.
Kandidáti koalície KDH-OKS získali dva zo štyroch poslaneckých mandátov v košickom regionálnom parlamente za volebný obvod Košice 4. Zastupovať ho bude aj jeden poslanec za Smer-SD a jeden nezávislý. Najviac hlasov voličov získal 35-ročný starosta košickej mestskej časti (MČ) Krásna Marek Kažimír (KDH-OKS). Ďalšími úspešnými kandidátmi boli nezvislý 51-ročný starosta MČ Juh Jaroslav Hlinka, riaditeľ Obvodného úradu CDPK 55-ročný Ján Forgáč (KDH-OKS) a 57-ročný podnikateľ Boris Farkašovský kandidujúci za koalíciu Smer-HZD. Kažimír získal 1501 hlasov, Hlinka 1403, Forgáč 1154 a Farkašovský 1093 hlasov. V obvode Košice 4. sa o priazeň voličov uchádzalo 52 kandidátov na poslancov. Voliči im celkovo odovzdali 7895 hlasov.

Košice – okolie
Strana maďarskej koalície sa stala jednoznačným víťazom vo volebnom obvode Košice – okolie. Z ôsmich poslaneckých mandátov získala sedem. Obvod bude v košickom regionálnom zastupiteľstve zastupovať aj jeden poslanec za koalíciu SDKÚ-DS-SZS. Najúspešnejším kandidátom SMK bol 52-ročný primátor Moldavy nad Bodvou a doterajší predseda najväčšieho poslaneckého klubu Zastupiteľstva KSK István Zachariáš. Získal 2659 hlasov. Nasledovali ho stranícki kolegovia 52-ročný poľnohospodársky inžinier László Iván s 2522 hlasmi, 53-ročný strojný inžinier Ladislav Bartók s 2493 hlasmi, 50-ročný záhradnícky inžinier Jenö Csoltkó s 2415 hlasmi, 39-ročný kybernetik Jozef Mohňanský, ktorý získal 2383 hlasov, 47-ročný elektrotechnik Alexander Szaniszló s 2277 hlasmi a 49-ročný technik Imrich Zborai s 2218 hlasmi. Jediným zástupcom slovenských strán v tomto obvode bude 50-ročný starosta obce Kechnec Jozef Konkoly, ktorému dalo svoj hlas 2205 voličov.  O ich priazeň sa v obvode Košice – okolie uchádzalo 68 kandidátov na poslancov. Občania im celkovo dali 14 666 hlasov.

Krupina
Rudolf Gábryš z koalície HZDS-KSS-PSNS-ZSNS a nezávislý poslanec Radoslav Vazan budú zastupovať volebný obvod Krupina v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja. V tomto volebnom obvode sa o post poslanca uchádzalo trinásť kandidátov.

Kysucké nové Mesto
Milan Očko z koalície HZDS-PSNS-ZSNS, Ján Pokrivka z koalície KDH-SDKÚ-DS a nezávislá kandidátka Jana Svrčková budú v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja (ŠZK) zastupovať obvod Kysucké Nové Mesto. Očko získal 1656 hlasov, Svrčková 1523 hlasov a Pokrivka 1251 hlasov. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 21 kandidátov na poslancov.

Levoča
V zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja budú obvod Levoča zastupovať Jozef Bača a Miroslav Čurilla – obaja nominovaní za KDH-SDKÚ-DS. Tretím poslancom bude Vladimír Ledecký, ktorý kandidoval za SMER-SNS-HZD.  Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa tak stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Levoča, keď v sobotňajších voľbách získala dva poslanecké posty z troch. Bača získal 1329 hlasov, Čurilla 1084 a Ledecký 1376. O priazeň voličov sa uchádzalo v tomto obvode 19 kandidátov na poslancov.

Martin
Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Martin, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala troch z ôsmich volených poslancov. Koalíciu Smer-SNS-ANO-HZD budú v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja zastupovať dvaja poslanci, koalíciu ĽS-HZDS-PSNS-ZSNS jeden poslanec, jedna poslankyňa stranu OKS a jeden poslanec kandidoval ako nezávislý. Obvod Martin tak budú reprezentovať Ladislav Bevilaqua, Peter Belica a Viliam Majda (KDH-SDKÚ-DS), Alexander Lilge a Jozef Országh (Smer-SNS-ANO-HZD), František Výrostko (ĽS-HZDS-PSNS-ZSNS), Katarína Adamicová (OKS) a Peter Kašuba (nezávislý). Lilge získal 2674 hlasov, Výrostko 2129 hlasov, Bevilaqua 2058 hlasov, Belica 1893 hlasov, Országh 1666 hlasov, Adamicová 1600 hlasov, Majda 1598 hlasov a Kašuba 1582 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov bol 9045. O priazeň voličov sa v obvode Martin uchádzalo 51 kandidátov na poslancov.

Medzilaborce
Ivan Solej z ANO bude zastupovať volebný obvod Medzilaborce v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. V sobotňajších regionálnych voľbách získal Solej 821 hlasov. Celkový počet platných hlasov bol 2793. O post regionálneho poslanca sa v Medzilaborciach uchádzali siedmi kandidáti.

Michalovce
Kandidáti koalície Smer-HZD zvíťazili v Michalovciach, v druhom najväčšom volebnom obvode Košického samosprávneho kraja. Získali tri z ôsmich poslaneckých mandátov. Polovica všetkých poslancov sú pritom lekári.
V Zastupiteľstve KSK budú michalovský obvod zastupovať aj dvaja poslanci za koalíciu KDH-DS, po jednom z ANO a koalície SDKÚ-DS-SZS a tiež jeden nezávislý. Zaujímavosťou je, že najviac hlasov voličov získal práve nezávislý 45-ročný lekár Ján Michalečko, ktorému dalo svoje hlasy 3793 voličov. Obvod Michalovce budú v tričku Smer-HZD zastupovať dvaja lekári 50-ročný Pavol Kuchta a 47-ročný Jozef Makohus a 48-ročný ekonóm Emil Ďurovčík. Za ANO sa do regionálneho parlamentu opäť dostal 43-ročný lekár Marián Biľo. Koalíciu SDKÚ-DS-SZS bude reprezentovať štátny tajomník MV SR 46-ročný Martin Pado a koalíciu KDH-OKS 54-ročná lekárka Gabriela Pradová a 53-ročný primátor Michaloviec Jozef Bobík. Kuchta získal 2973 hlasov, Ďurovčík 2908, Bobík 2755, Biľo 2545, Makohus 2516, Pradová 2412 a Pado 2089 hlasov. O priazeň voličov sa v michalovskom volebnom obvode uchádzalo 89 kandidátov na poslancov.

Myjava
Dve poslanecké kreslá za volebný obvod Myjava si rozdelia koalície HZDS-ANO-PSNS-ZSNS a Smer-KDH-SNS-HZD-SF.
V sobotňajších regionálnych voľbách voliči rozhodli, že obvod Myjava budú v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zastupovať Jaroslav Ferianec (HZDS-ANO-PSNS-ZSNS) a Henrich Gašparík (Smer-KDH-SNS-HZD-SF).
Ferianec získal 759 a Gašparík 634 hlasov.

Námestovo
Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Námestovo, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala dvoch z piatich volených poslancov. Po jednom poslancovi získali koalície Smer-SNS-ANO-HZD a HZDS-PSNS-ZSNS. Jeden poslanec kandidoval ako nezávislý. Obvod Námestovo tak v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja budú zastupovať Ján Škombár a Jozef Straka z koalície KDH-SDKÚ-DS, Jozef Djubek z koalície Smer-SNS-ANO-HZD a nezávislý poslanec František Poleta. Škombár získal 3010 hlasov, Straka 2537, Vrábeľ 2068, Djumek 1696 a Poleta 1956. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 8129. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 24 kandidátov na poslancov.

Nové Mesto nad Váhom
Koalícia HZDS-ANO-PSNS-ZSNS získala vo volebnom obvode Nové Mesto nad Váhom v sobotňajších regionálnych voľbách dvoch z piatich volených poslancov. Rovnaký úspech zaznamenala aj koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF takisto s dvoma poslancami. Do krajského zastupiteľstva zasadne aj nezávislá poslankyňa. Obvod Nové Mesto nad Váhom tak v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja budú zastupovať Jozef Trstenský, Viera Vienerová (obaja HZDS-ANO-PSNS-ZSNS), Anna Halinárová, Ivan Sádovský (obaja Smer-KDH-SNS-HZD-SF) a Mária Cagalová (nezávislá). Trstenský získal 2190 hlasov, Halinárová 1450, Vienerová 1392, Sádovský 1343 a Cagalová 1293 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 5748.

Partizánske
Dve najsilnejšie koalície, ĽS-HZDS, ANO, P SNS, Z SNS a Smer-SD, KDH, SNS, HZD, SF si v obvode Partizánske podelili poslancov do Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Za prvú uvedenú koalíciu podľa počtu hlasov to je Jozef Božik (1 348) a Mária Hazuchová (1 153). Druhú koalíciu bude reprezentovať Anton Stanko (1 522) a Iveta Randziaková (1 175).

Pezinok
Koalícia SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Pezinok, keď v regionálnych voľbách získala troch z piatich poslancov. Koalíciu Smer-SF-HZD bude zastupovať jeden poslanec a jeden kandidoval ako nezávislý.  Obvod Pezinok v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja budú zastupovať Jozef Chynoranský, Vladimír Medlen a Jana Pešková (všetci koalícia SDKÚ-SMK-DS-ANO-SZS), Richard Demovič (koalícia Smer-SF-HZD) a Oliver Solga (nezávislý). Chynoranský získal 1741, Medlen 1134, Pešková 1110, Demovič 1424 a Solga 2693. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 6351. O priazeň voličov sa v tomto obvode uchádzalo 37 kandidátov za poslancov.

Piešťany
Peter Ottinger, Iveta Babičová a Jozef Boliešik z koalície KDH-SDKÚ-DS budú v nasledujúcom volebnom období zastupovať okres Piešťany v krajskom parlamente. Peter Ottinger získal 2010 voličských hlasov, Iveta Babičová 1827 a Jozef Boliešik 1779. O ďalšie dve poslanecké kreslá sa podelia nezávislý kandidát Remo Cicutto, ktorý získal 1743 hlasov a Ivan Borovský z koalície Smer-HZD-SF-ANO, za ktorého hlasovalo 1708 voličov. O posty poslancov sa uchádzalo spolu 28 kandidátov.

Poltár
Ondrej Bálint (HZDS-KSS-PSNS-ZSNS) a Ján Chromek (Smer-SNS-HZD) budú zastupovať Poltár v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja. Obe koalície získali v sobotňajších regionálnych voľbách po jednom z dvoch volených poslancov. Chromek získal 1458 a Bálint 879 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 3913. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 13 kandidátov na poslancov.

Poprad
V obvode Poprad bola v regionálnych voľbách najúspešnejšia koalícia KDH-SDKÚ-DS, ktorá získala v sobotňajších voľbách šesť z ôsmich poslaneckých miest. Ďalšie dve obsadili nezávislí poslanci. V regionálnom parlamente Prešovského samosprávneho kraja budú okres Poprad zastupovať Milan Baran, Štefan Kubík, Jozef Mezovský, Stanislav Kubaský, Martin Benko a Gustáv Dobák – všetci kandidovali za KDH-SDKÚ-DS. Spolu s nimi zasadnú do parlamentných lavíc PSK Michal Sýkora a Ján Mokoš ako nezávislí poslanci. Najviac 3470 voličských hlasov získal Baran, ďalší v poradí Kubík dostal 2823 hlasov, Sýkora 2689, Mezovský 2616, Kubaský 2586, Benko 2483, Dobák 2084 a Mokoš 2012.
O dôveru voličov sa v obvode Poprad uchádzalo 44 kandidátov. Počet platných hlasov bol 11 213.

Považská Bystrica
Koalícia HZDS-ANO-PSNS-ZSNS zvíťazila vo volebnom obvode Považská Bystrica, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala troch z piatich volených poslancov. Koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF získala v obvode dvoch poslancov.
Obvod Považská Bystrica tak v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja budú zastupovať Pavol Jurčík, Viera Zboranová, Amália Ondičová (všetci HZDS-ANO-PSNS-ZSNS), Miroslav Adame a Vladimír Bačík (obaja Smer-KDH-SNS-HZD-SF). Adame získal 1815 hlasov, Bačík 1454, Jurčík 1361, Zboranová 1354 a Ondičová 1277 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 5189. O kreslo regionálneho poslanca sa v tomto volebnom obvode uchádzalo 32 kandidátov. 

Prešov
Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Prešov, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala 11 z 12 volených poslancov. Zvyšným dvanástym bude Milan Benč, ktorý kandidoval ako nezávislý. Benč získal 4953 hlasov, Mária Čížiková 5110, Anton Gašpar 4797,  Dušan Hruška 7552, Juraj Hurný 5048, Stanislav Kahanec 5493, Jozef Kužma 5004, Stanislav Mathia 4818, Róbert Oros 5272, Jozef Polačko 4678, Peter Vaščák 4683 a Zdenko Velecký 5565 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 21 212. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 81 kandidátov na poslancov.

Prievidza
V najväčšom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja okresu Prievidza získala najviac, sedem poslancov z desiatich, koalícia Smer-SD, KDH, SNS, HZD, SF. V samospráve ju budú zastupovať podľa počtu hlasov Eleonóra Porubcová (3520), Ján Cipov (3 422), Michal Mladý (3 136), Gabriel Šimko (3 085), Jaroslav Izák (2 608), Ján Mokrý (2 566) a Vladimír Buzalka (2 539) Koalícia ĽS-HZDS, ANO, P SNS, Z SNS získala dvoch poslancov, Vojtecha Čičmanca (2 933) a Emila Mendela (2 459). Koalícia SDKÚ-DS má jedného poslanca Ľuboša Beňa (2 397). V predchádzajúcich voľbách do VÚC v okrese Prievidza všetci poslanci kandidovali za ĽS-HZDS.

Púchov
Dvaja nezávislí kandidáti budú zastupovať volebný obvod Púchov v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V sobotňajších regionálnych voľbách okrem dvoch nezávislých kandidátov zvolili za poslanca aj kandidáta HZDS-ANO-PSNS-ZSNS. Obvod Púchov tak v krajskom zastupiteľstve budú zastupovať Marián Michalec, Miroslav Kubičár (obaja nezávislí) a Ľuboš Savara (HZDS-ANO-PSNS-ZSNS).
Michalec získal 2372 hlasov, Kubičár 1518 a Savara 1266 hlasov.

Rožňava
Strana maďarskej koalície sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Rožňave, kde získala štyroch z piatich volených poslancov. Koalíciu Smer-HZD bude zastupovať jeden poslanec. Rožňavský obvod tak v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja budú zastupovať Ján Szőllős, Július Slovák, Štefan Zsóri a Alžbeta Tamásová. Babič získal 3216 hlasov, Szőllős 2591 hlasov, Slovák 2390 hlasov, Zsóri 2337 hlasov a Tamásová 289 hlasov. O priazeň voličov sa v obvode uchádzalo 32 kandidátov na poslancov.

Ružomberok
Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Ružomberok, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala štyroch z piatich volených poslancov. Koalíciu Smer-SNS-ANO-HZD bude zastupovať jeden poslanec. Obvod Ružomberok tak v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja budú zastupovať Michal Slašťan, Ján Ondrejka, Stanislav Bella, a Jozef Rizman z koalície KDH-SDKÚ-DS. Koalíciu Smer-SNS-ANO-HZD bude reprezentovať Dušan Lauko. Slašťan získal 2749 hlasov, Ondrejka 2598, Bella 2451, Rizman 2112, Lauko 1927. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 6846. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 28 kandidátov na poslancov.

Sabinov
Koalícia Smer-SNS-HZD sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Sabinov, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala troch zo štyroch volených poslancov. Koalíciu KDH-SDKÚ-DS bude zastupovať jeden poslanec. Obvod Sabinov tak v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja budú zastupovať Jozef Kancír, Dušan Majerčák, František Miščík (všetci Smer-SNS-HZD) a Mária Červeňáková (KDH-SDKÚ-DS). Kancír získal 1214 hlasov, Majerčák 1396, Miščík 1199 a Červeňáková 1486 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 6487. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 21 kandidátov na poslancov.

Senica
Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Senica, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala štyroch z piatich volených poslancov. Pravicovú koalíciu budú v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja reprezentovať Štefan Mikula, Anton Cibula, Jozef Hladík a Ján Michalica. Zvyšným reprezentantom senického obvodu je nezávislý poslanec Ľubomír Parízek. Mikula získal 1544 hlasov, Cibula 1237, Hladík 1214, Michalica 1187 hlasov a Parízek 1422. Voliči odovzdali celkovo 5845 hlasov. V tomto volebnom obvode sa o poslanecké kreslo uchádzalo 33 kandidátov.

Skalica
Vo volebnom obvode Skalica zvolili do Trnavského samosprávneho kraja troch poslancov. Stali sa nimi nezávislí kandidáti Stanislav Chovanec s počtom hlasov 3933 a Jozef Hazlinger s počtom 2049 hlasov. Koalíciu HZDS-ĽB-ZSNS-PSNS bude v krajskom parlamente zastupovať Zdenko Čambal, ktorý získal 1730 hlasov. Voliči odovzdali 6835 platných hlasov.

Snina
Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa stala najúspešnejším zoskupením vo volebnom obvode Snina, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala dvoch z troch poslancov. Tretí poslanec je nominant koalície Smer-SNS-HZD. Pravicovú koalíciu budú v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zastupovať Jaroslav Regec a Ján Holinka. Tretím poslancom sa stal Jozef Savka. V sobotňajších voľbách do orgánov vyšších územných celkov získal Regec 1391, Holinka 1252 a Savka 1297 hlasov. Celkový počet platných hlasov bol 5934. O post regionálneho poslanca sa v Snine uchádzalo 26 kandidátov.

Sobrance
Štefan Staško a Martin Hrunka budú v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja hájiť záujmy volebného obvodu Sobrance. Obaja kandidovali za Stranu regiónov Slovenska. Štyridsaťšesťročný Staško, ktorý je primátorom Sobraniec získal 1656 hlasov a 29-ročný Hrunka, starosta obce Veľké Revištia, 1589 hlasov. O poslaneckú stoličku v tomto obvode súperilo 17 kandidátov. Voliči im celkovo odovzdali 5161 hlasov.

Spišská Nová Ves
V obvode Spišská Nová Ves najviac bodovalo politické zoskupenie KDH-OKS, ktoré získalo tri zo siedmich poslaneckých postov. Dva má koalícia Smer-HZD, jeden SDKÚ- DS-SZ a jeden poslanec je nezávislý. V parlamente Košického samosprávneho kraja budú zastupovať obvod Anna Fedorová, Michal Bartoš a Marián Užák z koalície KDH-OKS, Ján Králik a Juraj Beňa za Smer-HZD, Marián Hajstrič za SDKÚ-DS-SZ a Michal Komara ako nezávislý. Najviac voličských hlasov 3411 získal Komara, Hajstričovi dalo dôveru 2539 voličov, Fedorovej 2456, Bartošovi 2051, Užákovi 2048, Králikovi 1942 a Beňovi 1935. V obvode sa uchádzalo o priazeň voličov 54 kandidátov na post poslanca KSK. Platných hlasov bolo 11 890.

Stará Ľubovňa
O štyri poslanecké posty v Prešovskom samosprávnom kraji za obvod Stará Ľubovňa sa podelili dvaja nezávislí a dvaja nominanti za koalíciu KDH-SDKÚ-DS. Obvod budú zastupovať v regionálnom parlamente Anna Aftanasová a Peter Sokol  – obaja nezávislí, František Orlovský a Jozef Kandráč za KDH-SDKÚ-DS. Najviac hlasov – 2084 získala Aftanasová, na druhom mieste skončil Orlovský s počtom 1849 hlasov, na treťom Kandráč s 1664 hlasmi a štvrtý je Sokol, ktorý dostal 1380 platných hlasov. O priazeň voličov v tomto obdvode sa uchádzalo 27 kandidátov.

Stropkov
Peter Obrimčák z koalície Smer-SNS-HZD a Jaroslav Prokopovič z koaličného zoskupenia KDH-SDKÚ-DS budú zastupovať volebný obvod Stropkov v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. V októbrových voľbách získal Obrimčák 1205 hlasov a Prokopovič 882 hlasov. Celkový počet platných hlasov bol 3455. O post regionálneho poslanca sa v Medzilaborciach uchádzali jedenásti kandidáti.

Svidník
Dvaja nezávislí kandidáti Milan Cocuľa a Michal Gondek a Ján Holodňák z koalície KDH – SDKÚ – DS sú na základe výsledkov sobotňajších regionálnych volieb poslancami Prešovského samosprávneho kraja za volebný obvod Svidník. Cocuľa získal 2084 hlasov, Holodňák 1999 a Gondek 1603 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 7373. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 20 kandidátov na poslancov.

Trebišov
Koalície SDKÚ-DS-SZS, KDH-OKS a SMK získali po dva mandáty v sobotňajších regionálnych voľbách v obvode Trebišov. HZDS, podobne ako NEKA budú mať po jednom mandáte. Koalíciu SDKÚ-DS-SZS budú v Zastupiteľstve KSK zastupovať Peter Bačkovský (4820 hlasov) a Jozef Anďal (2482 hlasov). Vladimír Anďal z KDH-OKS získal 2225 hlasov a jeho stranícky kolega Ján Kleščinský 3363 hlasov. Erszébet Máte zo SMK dostala 3517 hlasov a Zoltán Erdélyi rovnako zo SMK 2471 hlasov. Nezávislému kandidátovi Štefanovi Dučovi dali voliči 3542 hlasov a Ondrejovi Bobíkovi z HZDS 2286 hlasov. O pri­azeň voličov sa v obvode uchádzalo 73 kandidátov.

Trenčín
Koalícia HZDS-ANO-PSNS-ZSNS zvíťazila vo volebnom obvode Trenčín, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala päť z ôsmich volených poslancov. Koalícia Smer-KDH-SNS-HZD-SF získala v obvode troch poslancov. Obvod Trenčín tak v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja budú zastupovať Jozef Habánik, Stanislav Svatík, Mária Hládeková, Peter Sika, Pavol Krištof (všetci HZDS-ANO-PSNS-ZSNS), Ján Krátky, Anna Kováčová a Magda Košútová (všetci Smer-KDH-SNS-HZD-SF). Habánik získal 2967 hlasov, Krátky 2871, Svatík 2804, Hládeková 2777, Sika 2439, Kováčová 2328, Krištof 2280 a Košútová 2272 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 11544.

Trnava
Výraznou prevahou koalície KDH-SDKÚ-DS sa skončili v trnavskom volebnom obvode sobotňajšie regionálne voľby. Z deviatich poslaneckých kresiel získala pravicová koalícia osem. Kandidát Štefan Bošnák dostal 6734 voličských hlasov, Gabriel Pavelek 5863 hlasov, Vladimír Butko 4657 hlasov, Ľudovít Daučo 4374 hlasov, Bohumil Chmelík 4395 hlasov, Ľuboš Bínovský 3799 hlasov, Ján Albert 3657 hlasov a Augustín Pullman 3142 hlasov. Deviate kreslo s počtom 3495 hlasov patrí kandidátovi Smer-HZD-SF-ANO Stanislavovi Križanovi. Kandidovalo spolu 49 záujemcov o post krajského poslanca.

Turčianske Teplice
Milan Litva z koalície Smer-SD-SNS-HZD-ANO bude zastupovať volebný obvod Turčianske Teplice v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. V sobotňajších regionálnych voľbách získal Litva 863 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov bol 2130. O post regionálneho poslanca sa v Turčianskych Tepliciach uchádzali štyria kandidáti.

Tvrdošín
Poslanci Ivan Šaško, Rudolf Piták a František Adam budú zastupovať obvod Tvrdošín v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. Šaška nominovala koalícia Smer-ANO-HZD a získal 2399 hlasov, Piták kandidoval za koalíciu HZDS-PSNS-ZSNS a dostal 1839 hlasov. Posledným poslancom z tvrdošínskeho obvodu v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja bude František Adamčák z koalície KDH-SDKU-DS získal 1666 hlasov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov vo voľbách poslancov bol 6612. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 15 kandidátov na poslancov.

Vranov nad Topľou
Traja poslanci za koalíciu KDH-SDKÚ-DS a traja nezávislí poslanci budú v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja reprezentovať volebný obvod Vranov nad Topľou. V sobotňajších regionálnych voľbách sa poslancami stali Marek Fedor, Jozef Berta a Ján Jakubčin za koalíciu KDH-SDKÚ-DS a nezávislí kandidáti Tomáš Lešo, František Mrážik a Ján Gajdzík. Fedor získal vo voľbách 2859 hlasov, Berta 2551, Jakubčin 1850, Lešo 2424, Mrážik 2337 a Gajdzík 1973. Celkový počet platných hlasov bol 11 939. O post poslanca sa vo Vranove nad Topľou uchádzalo 42 kandidátov.

Zlaté Moravce
Koalícia KDH-HZDS-SDKÚ-Smer-SNS zvíťazila v sobotňajších regionálnych voľbách v Zlatomoraveckom okrese. Región bude mať v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja troch poslancov. Sú to – Marián Kéry, Vladimír Kľučiar a Ľubica Mandáková. Voliči odovzdali celkom 11297 platných hlasov.

Zvolen
Najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Zvolen sa stala koalícia Smer-SNS-HZD, ktorá v sobotňajších regionálnych voľbách získala troch z piatich volených poslancov. Po jednom poslancovi budú mať koalície HZDS-KSS-PSNS-ZSNS a SDKÚ-DS-KDH. Obvod Zvolen tak v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja budú zastupovať Juraj Družbacký, Jozef Ježík a Stanislav Koreň (všetci Smer-SNS-HZD), Milan Čarnoký (HZDS-KSS-PSNS-ZSNS) a Jozef Mikuš (SDKÚ-DS-KDH). Ježík získal 3449 hlasov, Mikuš 3320, Družbackého volilo 2108 voličov, Čarnokého 2090 a Koreňa 2071 voličov. Celkový počet platných odovzdaných hlasov v 75 volebných okrskoch vo voľbách poslancov bol 8 628. O priazeň voličov v tomto obvode sa uchádzalo 33 kandidátov na poslancov.

Žarnovica
Primátor Žarnovice Dušan Gréger so ziskom 1 045 hlasov a Stanislav Lopúch, ktorého podporilo 1 014 voličov z koalície ĽS-HZDS-KSS-P SNS-Z SNS, sa stali poslancami zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kra­ja.

Žiar nad Hronom
Koalícia SMER, SNS, HZD, získala v obvode Žiar nad Hronom dvoch zo štyroch poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja. Podľa počtu hlasov mandát získala Božena Kováčová (1 364) a Vladimír Flimer (1 326).
Koalíciu SDKÚ bude v samospráve reprezentovať Ivan Černaj ( 1 724), občania zvolili aj nezávislého kandidáta Ladislava Kukalíka.

Žilina
Koalícia KDH-SDKÚ-DS sa stala najúspešnejším politickým zoskupením vo volebnom obvode Žilina, keď v sobotňajších regionálnych voľbách získala desať z trinástich volených poslancov. Koalíciu Smer-SNS-HZD-ANO budú zastupovať dvaja poslanci a jeden poslanec kandidoval ako nezávislý. Obvod Žilina budú v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja zastupovať Andrej Sočuvka, Mária Gašicová, Ivan Chaban, Peter Dobeš, Peter Belinský, Pavel Pavlásek, Juraj Marko, Tibor Mintál, Jozef Choluj a Ján Sága (KDH-SDKÚ-DS), Ján Slota a Štefan Zelník (Smer-SNS-HZD-ANO) a Ľubomír Bažík (nezávislý). Sočuvka získal 6187 hlasov, Slota 4385 hlasov, Gašicová 4248 hlasov, Chaban 4218 hlasov, Dobeš 4132 hlasov, Zelník 3807 hlasov, Belinský 3803 hlasov, Pavlásek 3683 hlasov, Marko 3667 hlasov, Mintál 3589 hlasov, Choluj 3417 hlasov, Sága 3216 hlasov a Bažík 3171 hlasov. O priazeň voličov sa v obvode Žilina uchádzalo 82 kandidátov na poslancov.
Traja poslanci za koalíciu KDH-SDKÚ-DS a traja nezávislí poslanci budú v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja reprezentovať volebný obvod Vranov nad Topľou. V sobotňajších regionálnych voľbách sa poslancami stali Marek Fedor, Jozef Berta a Ján Jakubčin za koalíciu KDH-SDKÚ-DS a nezávislí kandidáti Tomáš Lešo, František Mrážik a Ján Gajdzík. Fedor získal vo voľbách 2859 hlasov, Berta 2551, Jakubčin 1850, Lešo 2424, Mrážik 2337 a Gajdzík 1973. Celkový počet platných hlasov bol 11 939. O post poslanca sa vo Vranove nad Topľou uchádzalo 42 kandidátov.

článok priebežne aktualizujeme.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
52,46
Passion ruža color

Passion ruža color

35,87
Sweet Alstroméria Karafiát pink

Sweet Alstroméria Karafiát pink

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk