Najvyšší súd rozpustil Slovenskú pospolitosť

Najvyšší súd SR rozpustil Slovenskú pospolitosť-Národnú stranu kvôli tomu, že jej politická činnosť je v rozpore s Ústavou SR. Ide o historicky prvý prípad, keď najvyšší súd rozpustil politickú stranu na Slovensku.

01.03.2006 12:12 , aktualizované: 13:37
debata

Predseda Slovenskej pospolitosti Marián Kotleba po rozhodnutí povedal, že ani likvidácia strany nezabráni jej predstaviteľom, aby kandidovali v júnových voľbách do parlamentu. Nechcel ale povedať, či sa spojí s niektorou z národných strán, alebo založí novú stranu.

Rozhodnutie sudkyňa odôvodnila tým, že Slovenská pospolitosť vo svojich stanovách navrhuje obmedzenie volebného práva, čo je v rozpore s ústavou SR. Súd však nedal za pravdu všetkým tvrdeniam, ktorými prokurátor vo svojom návrhu na rozpustenie strany argumentoval.

Kotleba počas pojednávania spochybnil materiály, o ktoré sa prokuratúra opierala. Poukázal na to, že išlo o dokumenty rovnomenného občianskeho združenia, nie strany. Celý proces vyhlásil za zmanipulovaný. „Aj v nacistickom Nemecku mali ľudia možnosť obhájiť sa pred súdom. Dnes táto šanca na pseudodemokratickom Slovensku nie je,“ povedal.

Budovu Najvyššieho súdu počas procesu strážilo niekoľko uniformovaných policajtov, ako aj príslušníkov špeciálnych jednotiek so psami. Súdny proces sa však zaobišiel bez incidentov, prišlo sa pozrieť len pár priaznivcov strany. Vedúci predstavitelia strany sa k súdu nedostavili v typických tmavých rovnošatách, ktoré pripomínajú uniformy Hlinkovej gardy. Kotleba to vysvetlil tým, že aj tieto uniformy je treba spájať s občianskym združením Slovenská pospolitosť, nie so stranou.

Slovenská pospolitosť – Národná strana bola riadne zapísaná v registri politických strán od januára minulého roka. Vzhľadom na to, že strana nemala žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, bude zrušená bez likvidácie. Polmiliónovú kauciu potrebnú pre účasť na parlamentných voľbách bola, podľa Kotlebu, ochotná za stranu zaplatiť tretia osoba. Jej meno však nechcel prezradiť.

Slovenská pospolitosť – Národná strana má v programe zrušenie demokracie a nastolenie „stavovského štátu na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe“. Za nepriateľov štátu považuje liberálov, sionistov a slobodomurárov. Je za neutralitu štátu a kritizuje nadnárodné organizácie, akými sú Európska únia a NATO.

Minulý rok sa strana zviditeľnila niekoľkými verejnými vystúpeniami. Po jednom z takýchto vystúpení polícia obvinila Kotlebu ako vodcu strany spolu s ďalšími osobami z propagácie extrémistických hnu­tí.

Programové ciele Slovenskej pospolitosti – Národnej strany (uverejnené na internetovej stránke SP-NS):

 • hlavným cieľom  Slovenskej pospolitosti - národnej strany je budovať nový slovenský stavovský štát na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe
 • vystúpenie Slovenskej republiky zo Severoatlantickej aliancie a vyhlásenie vojenskej neutrality
 • vytváranie Európy na princípe národných a kresťanských štátov a úzka spolupráca so slovanskými štátmi
 • vystúpenie Slovenskej republiky z Medzinárodného menového fondu a ostatných organizácií, ktoré ničia slovenský národ a štát
 • usilovanie sa o hospodársky rozvoj a blahobyt slovenského národa
 • v duchu myšlienok Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského bojovať za práva slovenského národa
 • očistenie spoločnosti od korupcie, kriminality a morálneho úpadku
 • uzákonenie používania slovenského jazyka ako jediného štátneho a úradného jazyka
 • podporovanie slovenského národného školstva, vedy, kultúry a športu
 • zabezpečenie práva národnostných menšín na princípe reciprocity
 • podporovanie tradičnej slovenskej rodiny a zastavenie sociálnej pomoci pre príživníkov
 • podporovanie úlohy cirkví a Matice slovenskej pri obrode slovenského národa
 • rehabilitácia prezidenta Dr. Jozefa Tisa a vyhlásenie dňa vzniku prvej Slovenskej republiky  za štátny sviatok Slovenskej republiky
 • budovanie skutočne právneho štátu a zamedzenie zneužívania polície a tajných služieb proti príslušníkom slovenského národa
 • vrátenie rozkradnutého majetku do rúk slovenského národa
 • podporovanie bytovej politiky ako jedného zo základných predpokladov tradičnej slovenskej rodiny
 • podporovanie zahraničných Slovákov ako neoddeliteľnej súčasti slovenského národa
 • chránenie a zveľaďovanie slovenskej prírody a pamiatok
 
debata chyba