Poslanci schválili Zákonník práce

Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá má posilniť práva zamestnancov. Predlohu presadila koalícia na čele s ľavicovým Smerom-SD premiéra Roberta Fica, poslanci však pôvodný vládny materiál zmiernili viacerými pozmeňovacími návrhmi. Ak zákon podpíše aj prezident, bude platiť od septembra. Za návrh novely hlasovalo 83 poslancov z celkovo 144 prítomných, 61 poslancov bolo proti.

28.06.2007 17:27, aktualizované: 17:54
Tomanová Foto:
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová počas parlamentnej rozpravy k novele Zákonníku práce.
debata

S väčšinou zmien nesúhlasia zástupcovia podnikateľov a opozícia. Novela podľa nich ohrozí tvorbu pracovných miest a vysoký ekonomický rast krajiny.

Za návrh novely, ktorý predložila ministerka práce Viera Tomanová, hlasovalo 83 poslancov z celkovo 144 prítomných, 61 poslancov bolo proti. Materiál nepodporila opozícia, ktorá sa do neho neúspešne pokúsila presadiť viacero pozmeňujúcich návrhov. Naopak, schválená novela obsahuje niekoľko zmien, ktoré navrhli poslanci koaličných strán.

Poslanci prijali len pozmeňujúce návrhy koalície

Poslanci podporili len tie poslanecké návrhy z rozpravy, ktoré predložili poslanci vládnej koalície. Schválený pozmeňujúci návrh poslanca Rafaela Rafaja (SNS) umožní nadčasovú prácu v záujme zabezpečenia plynulosti výrobného procesu. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, bude možné dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov. Podľa Rafaja toto ustanovenie pomôže najmä automobilovému priemyslu, ktorý pracuje nepretržite v linkách a jedna časť výroby bezprostredne nadväzuje na druhú. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, bude patriť za nadčasovú prácu okrem mzdy aj mzdové zvýhodnenie vo výške 35 % jeho priemerného zárobku.

Ďalším schváleným poslaneckým návrhom, ktorého autorom bol poslanec Jozef Halecký (ĽS-HZDS), sa zmenili navrhované ustanovenia o uvoľňovaní odborárov na výkon odborárskej funkcie. Takéto právo nakoniec dostanú aj členovia zamestnaneckých rád, prípadne zamestnaneckí dôverníci. Zamestnávateľ pritom bude povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy aspoň štyri hodiny mesačne najmenej jednému zástupcovi odborovej organizácie, ktorá má menej ako päťdesiat členov pracujúcich u zamestnávateľa, dva­násť hodín mesačne najmenej jednému odborárovi z organizácie, ktorá má aspoň päťdesiat a menej ako sto členov a šestnásť hodín mesačne najmenej jednému odborárskemu zástupcovi z organizácie s počtom aspoň sto členov pracujúcich u zamestnávateľa. Pracovné voľno s náhradou mzdy aspoň štyri hodiny mesačne dostane aspoň jeden člen zamestnaneckej rady alebo zamestnanecký dôverník.

Novela zavádza definíciu závislej práce

Novela Zákonníka práce okrem toho zavádza definíciu závislej práce, ktorá sa bude môcť vykonávať len zamestnancami, teda v pracovnom pomere. Pri vykonávaní závislej práce musí ísť o vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Takáto práca musí okrem toho predstavovať osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, musí sa vykonávať podľa pokynu zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa. Na naplnenie pojmu závislá práca je takisto potrebný výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovaných činností.

Od začiatku septembra sa tiež zavedie vyplácanie odstupného súčasne s čerpaním výpovednej lehoty pri prepustení zamestnanca z organizačných dôvodov. Zamestnanec bude mať v tomto prípade nárok na odstupné vo výške dvojmesačnej mzdy aj potom, ako využije dvojmesačnú výpovednú lehotu. V súčasnosti si môže zamestnanec vybrať, či využije dvojmesačnú výpovednú lehotu bez odstupného, alebo požiada o dvojmesačné odstupné bez využitia výpovednej lehoty.

Vracia sa dohoda o pracovnej činnosti

Do Zákonníka práce sa vracia možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s rozsahom do desať hodín týždenne na obdobie jedného roka. Zároveň sa zvyšuje rozsah práce, ktorú je možné vykonávať na základe dohody o vykonaní práce, zo súčasných tristo hodín na 350 hodín ročne.

PREHĽAD ZMIEN V ZÁKONNÍKU PRÁCE, KTORÉ SCHVÁLIL PARLAMENT****

Súčasnú úpravu zákonníka prijala ešte bývalá vláda Mikuláša Dzurindu. Zástupcovia pravicových opozičných strán zmeny navrhnuté koalíciou v pléne ostro kritizovali, vládne strany ich však v parlamente presadili vďaka pohodlnej väčšine.

Premiér Fico označil novelu Zákonníka práce za zákon roka. Iniciatívu kabinetu privítali odborári, ktorí s najsilnejšou vládnou stranou Smer-SD uzatvorili dohodu o spolupráci ešte pred vlaňajšími parlamentnými voľbami. O návrhu novely viackrát rokovali zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády, na rokovanie kabinetu sa však dostala s viacerými rozpornými stanoviskami.

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy