Tomko: Médiá by sa mali otvoriť katolíkom

Slávnostnou odpustovou svätou omšou, ktorú pred bazilikou Navštívenia Panny Márie celebroval kardinál Jozef Tomko, vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore v Levoči. Kardinál Jozef Tomko vo svojej kázni zdôraznil najmä úlohu a význam tradičnej rodiny. V kázni upozornil aj na úlohu médií, hlavne verejnoprávnych, ktoré by mali byť viac otvorené aj pre "katolícky svet".

08.07.2007 16:33
Levočská mariánska púť Foto:
Sväté prijímanie počas odpustovej omše pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie vyvrcholila Levočská púť na Mariánskej hore v Levoči.
debata

Zhromaždeným veriacim zároveň odovzdal pozdrav a požehnanie od pápeža Benedikta XVI. Tohtoročná Levočská púť sa začala už minulú nedeľu. V pondelok, v deň sviatku navštívenia Panny Márie prišlo na Mariánsku horu do Levoče vyše 50 000 veriacich. Program na Mariánskej hore pokračoval celý týždeň, do ktorého zapadol aj sviatok Cyrila a Metoda.

Pútnikom počas soboty a nedele prialo aj počasie. Okrem veriacich zo Slovenska sa Levočskej púte zúčastnili aj pútnici z Albánska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Maďarska a ďalších krajín. Podľa organizátorov sa tohtoročnej
 púte zúčastnilo vyše 400 000 veriacich.

Tohoročná púť sa niesla v znamení viacerých jubileí. Na sviatok Navštívenia Panny Márie, 2. júla, uplynulo 760 rokov existencie tohto pútnického miesta. Už v roku 1247 bola na vtedajšej Olivetskej hore postavená prvá kaplnka. Najpravdepodob­nejšie bola postavená ako prejav vďaky za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili územie Slovenska i samotnej Levoče. Tohto roku uplynulo aj 90 rokov od postavenia terajšieho pútnického kostola, ktorý bývalý pápež Ján Pavol II. povýšil v roku 1984 na baziliku minor. Zároveň uplynulo 85 rokov od posvätenia baziliky minor biskupom Jánom Vojtaššákom a 60 rokov od zasvätenia Spišskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny.

debata chyba