Katastrálny úrad zverejnil rodné čísla

Katastrálny úrad na svojej internetovej stránke nezákonne zverejnil rodné čísla. Podľa portálu Aktuálne.sk tento zákonom chránený osobný údaj obsahujú niektoré výpisy o nehnuteľnostiach. Úrad geodézie, kartografie a katastra už prijal opatrenia na odstránenie tohto problému. Kataster, teda zoznam nehnuteľností a ich majiteľov, je na internete od septembra bezplatne.

04.09.2007 19:23
Katastrálny portál web Foto:
Katastrálny portál
debata

Čísla sa objavujú na výpisoch, na ktorých je zapísaná ťarcha tretej osoby. Práve ich rodné čísla kataster zverejňuje. Na problém upozornil internetový blog a stránka blackhole.sk.

Zákon o katastri nehnuteľností povoľuje pri nahliadaní do katastra zverejniť iba údaje ako meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu. Zverejnenie rodného čísla zákon o katastri nehnuteľností zakazuje. Nepovoľuje to ani zákon o ochrane osobných údajov.

Úrad geodézie už uložil prevádzkovateľovi, geodetickému ústavu, prijať opatrenia, aby tento nedostatok bezodkladne odstránil. „Prevádzkovateľ zabezpečil, aby sa podobné prípady nezopakovali,“ uviedla tlačová tajomníčka úradu geodézie Vladimíra Pôbišová. Podľa nej ide iba o ojedinelé prípady, keďže v časti ťarchy sa štandardne rodné číslo neuvádza.

Výpisy z katastrálneho portálu zatiaľ nie je možné použiť na právne účely. Na internete bolo možno aj predtým vyhľadávať informácie z katastra, boli však spoplatnené a podmienené registráciou.

Osobné údaje unikli na internete už aj v minulosti. V roku 2004 sa napríklad na internete objavili telefónne čísla niekoľkých miliónov klientov dvoch mobilných operátorov, niekedy aj spolu s ich rodnými číslami a číslami občianskych preukazov.

debata chyba