Dragula: S platom 360 eur tu málokto zostane

Podľa prezidenta Slovenskej lekárskej komory Milana Dragulu sú platy lekárov poddimenzované. Tvrdí, že po zavedení eura tu s platom 360 eur málokto z nich zostane. Šéf komory tiež poukázal na fakt, že spoločnosť našla na slušné platy sudcom a prokutrátorom, ale nenašla na ohodnotenie lekárov. "Som presvedčený, že platy by mali byť diferencované podľa kvality výkonu. Kritéria na takéto ohodnotenie na Slovensku chýbajú," uviedol Dragula v online rozhovore s čitateľmi Pravda.sk

23.10.2007 08:07, aktualizované: 14:47
Milan Dragula Foto:
Šéf lekárskej komory Milan Dragula odpovedá na otázky čitateľov Pravda.sk
debata

Šéf komory lekárov je presvedčený, že napriek nízkym platom je kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti porovnateľná s vyspelými krajinami sveta. Priznáva však, že objektívne merateľné kritéria poskytovania zdravotnej starostlivost na Slovensku neexistujú. „Slovenská komora lekárov sa snaží už niekoľko rokov o zavedenie diagnostických terapeutických štandardov a z toho vychádzajúcich merateľných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ bez úspechu,“ uviedol.

Záujem o medicínu klesá všade v Európe

Dragula poukázal tiež na ďalší možný dopad slabého ohodnotenia v zdravotníctve. Podľa neho totiž hrozí akútny nedostatok lekárov, keďže záujem o štúdium medicíny klesol. „Keď som hovoril s dekanmi Lekárskych fakúlt v Európe, záujem o štúdium medicíny klesá všade. Je to sôsobené obťiažnym štúdiom, následným štúdiom na získane špecializácie po ukúnčení školy a kontrolovaným celoživotným vzdelávaním. Pritom, keď porovnáme platy lekárov s platmi aj priemerných manažérov, rozdiel je obrovský v neprospech lekárov. Dnes, keď jedinou hodnotou je moc a peniazem, povedzte mi jediný dôvod, prečo by ste presviedčali dieťa na štúdium medicíny,“ poznamenal Dragula.

Korupcia v zdravotníctve sa zveličuje, tvrdí prezident lekárskej komory. Aj keď nevylučuje ojedinelé protiprávne konanie lekárov, je presvedčený,  že vinní sú vždy dvaja, lekár aj pacient. „Darovanie kytice kvetov, alebo inej drobnosti pri ukončení liečenie nepokladám za úplatok, pokiaľ nebol vynútený. Zdravotníctvo je určitou časťou slovenskej spoločnosti a nemyslím si, že korupcia v ňom prekvitá viac ako v bežnej spoločnosti,“ do­dal.

Kto je Milan Dragula?
V roku 1972 promoval na Lekárskej fakulte UK v Martine. V roku 1978 ukončil atestáciu z odboru chirurgia, v roku 1983 si rozšíril kvalifikáciu atestáciou z nadstavbového odboru detská chirurgia. V roku 1987 obhájil dizertačnú prácu, v roku 2003 bol habilitovaný z odboru chirurgia. MUDr. Milana Dragulu vymenovali v roku 2004 na základe konkurzného konania za mimoriadneho profesora v odbore chirurgia.

V súčasnosti je MUDr. Milan Dragula prednostom kliniky detskej chirurgie Fakultnej nemocnice v Martine a  viceprezidentom Slovenskej spoločnosti detskej chirurgie. Pôsobí vo funkcii prezidenta Slovenskej lekárskej komory, je členom Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členom Technického výboru pre akreditáciu v zdravotníctve pri Slovenskej národnej akreditačnej službe.

Pracuje v komisii pre udeľovanie vedeckých pedagogických hodností docent a profesor, v komisii pre udeľovanie hodnosti PhD. v odbore chirurgia na Lekárskej fakulte UK Martin. Je členom Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava.

" .{target:}":[http://spravy.pravda.sk/odpovede.asp?…]

**Odpovede si môžete prečítať TU **

debata chyba