Poslanci rozhodli, ceny cigariet opäť porastú

Fajčenie bude od budúceho roka opäť o niečo drahšie. Parlament totiž schválil zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Ak predajcovia premietnu zvýšenú daň do konečných cien, škatuľka najpredávanejších cigariet za 50 korún by mala od januára zdražieť zhruba o desať korún.

25.10.2007 19:58
Parlament Foto: ,
Parlament.
debata

Minimálna spotrebná daň vzrastie od januára o 40 halierov na 2,10 Sk za jednu cigaretu. Spotrebná daň z cigariet je v súčasnosti stanovená súčtom pevnej čiastky 1,10 Sk za každú cigaretu a pohyblivej sumy, ktorá predstavuje 23 percent z maloobchodnej ceny cigariet. Spotrebná daň však v súčasnosti nesmie byť nižšia ako 1,70 Sk za kus. Od budúceho roka stúpne pevná sadzba dane na 1,41 Sk za kus, pohyblivá časť sa zvýši na 24 percent z ceny cigariet.

Ministerstvo financií predpokladá, že vyššia spotrebná daň prinesie dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu v budúcom roku vo výške 1,2 miliardy korún. V ďalších dvoch rokoch by mala prispieť ročne viac ako 1,4 miliardy Sk. Vlani štát na daniach za tabakové výrobky vybral viac ako 11,4 miliardy korún, v tomto roku očakáva navýšenie vybranej sumy o vyše dve miliardy.

K zvyšovaniu spotrebných daní sa Slovensko zaviazalo vstupom do Európskej únie.

Poslanci schválili novelu o pozemkových úpravách

Poslanci schválili aj návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Upravuje rozšírenie dôvodov pozemkových úprav o riešenie dôsledkov živelných pohrôm a s tým súvisiace zmeny počas konania o pozemkových úpravách.

Novela by tiež mala zrušiť zjednodušené a zrýchlené postupy, ktoré umožňovali dočasné riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku poľnohospodárskeho podniku, ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodár­skej pôdy.

Dovoz ojazdených áut sa zjednoduší

Dovoz ojazdených vozidiel z krajín Európskej únie sa od nového roka zjednoduší. Upravuje to novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorú schválila Národná rada SR.

Novela sleduje cieľ uľahčiť voľný pohyb vozidiel prihlásených do evidencie vozidiel v jednom členskom štáte EÚ pre premávku v ostatných členských štátoch a opätovné uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré už boli predtým zaevidované v inom členskom štáte. Technické vlastnosti vozidla, ktoré už bolo predtým zaevidované v inom členskom štáte, by sa mali posúdiť na základe technických podmienok platných v prijímacom členskom štáte, avšak platných v momente schválenia v členskom štáte pôvodu. 

Poslanci schválili aj novelu zákona o ochrane ovzdušia. Zosúlaďuje právne predpisy o ochrane ovzdušia s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a rady o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie, ktorá hovorí o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení.

NR SR: Vláda bude určovať maximálne ceny úverov

Vláda bude môcť od nového roka určovať maximálne ceny spotrebiteľských úverov. Na návrh poslancov koaličnej ĽS-HZDS to schválil parlament v balíku opatrení proti úžere, ktoré pripravilo ministerstvo spravodlivosti. Snahu o určenie cenového stropu úverov v minulosti kritizovali banky, proti bolo aj ministerstvo financií.

O určení maximálnej ročnej miery nákladov úverov približne na úrovni 30 percent pôvodne uvažoval aj úrad ministra spravodlivosti a nominanta ĽS-HZDS Štefana Harabina. Vláda však po pripomienkach ministerstva financií prijala návrh, aby neprimerane vysoké úroky znižovali súdy s prihliadnutím na priemernú cenu podobných úverov na trhu.

debata chyba