Odporná je strata, nie zisk, tvrdí Kováč

"Pre všetky zdravotné poisťovne treba zachovať rovnocenné konkurenčné prostredie a podporovať súťaž medzi nimi, pretože tá je v konečnom dôsledku na prospech poistencov. Podobné trendy sú aj inde v Európe," povedal v online rozhovore s čitateľmi Pravda.sk výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní Eduard Kováč.

29.10.2007 08:00, aktualizované: 10:58
Eduard Kováć zo Združenia zdravotných poisťovní... Foto:
Na otázky čitateľov odpovedal Eduard Kováč, zástupca Združenia zdravotných poisťovní
debata

Zástupca poisťovní zároveň odmietol názor čitateľa, ktorý obvinil poisťovne z tunelovania peňazí poistencov a poisťovne prirovnal k výpalníckym organizáciam. „Poisťovňa je podnikateľským subjektom, existuje v prostredí podnikateľských rizík a vytvára aj pridanú hodnotu. Ak si všetky služby a zákonné povinnosti splní, má nárok na primeranú odmenu vo forme zisku. Presne tak, ako ju majú v zdravotníckom sektore lekárne, distribútori, súkromní lekári, nemocnice, dodávatelia slúžieb a pod.,“ povedal.

Podľa Kováča podmienky, keď je možné vytvoriť zisk, stanovuje zákon. Domnieva sa tiež, že všetci účastníci v zdravotníckom sektore majú rovnakú motiváciu, ktorou je zisk. „Musíme si jednoducho uvedomiť, že zisk nie je odporné slovo. Odporné slovo je strata,“ dodal.

Na otázku čitateľky, či je etické oberať zdravotníctvo o peniaze formu zisku v súkromných zdra­votných poisťovniach, keď tieto v zdravotníctve chýbajú, Kovač odpovedal, „Myslíte si, že je neetické ak dodávatelia potravín majú zisk z nášho hladu? A možno ešte extrémnejšie, že pohrebné služby vykážu zisk z našej smrti? Musíme si raz uvedomiť, že zisk je jednoducho signálom pre dobre vykonané služby, o ktoré majú klienti záujem“.

debata chyba