Prezident bude rozdávať vyznamenania

Prezident Ivan Gašparovič v deň vzniku Slovenskej republiky opäť udelí štátne vyznamenania. Vláda mu navrhla 15 kandidátov. Vojenský dôstojník, partizánsky veliteľ a neskôr nepriateľ socialistickej vlasti Alexander Korda dostane posmrtne najvyššie štátne vyznamenanie, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy.

12.12.2007 19:59
Ivan Gašparovič Foto:
Prezident SR Ivan Gašparovič
debata

Udeľuje sa ľuďom, ktorí sa nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Korda bol od roku 1938 vojakom z povolania. Po vzniku SR učil, podieľal sa na protifašistickom odboji v armáde. Od roku 1942 bol v ilegálnej vojenskej odbojovej organizácii, velil výcvikovému táboru Oremov Laz, pomáhal vyzbrojovať partizánske jednotky. Počas SNP bol veliteľom 25. pešieho práporu Tretej taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Po vojne krátko pôsobil ako zástupca veliteľa vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave a v Mladej Boleslavi. Po februári 1948 bol prenasledovaný, v roku 1949 odsúdený na doživotie za vyzvedačstvo a vlastizradu. Zomrel vo väzení o deväť rokov neskôr.

Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy si za záchranu životov odnesie železničiarka Gabriela Korytárová, ktorá vyniesla z horiaceho domu päť detí. Korytárová bola v službe v Borši, patriacej k železničnej stanici Streda nad Bodrogom, keď začal horieť dom s deťmi bez rodičov.

Rad Bieleho dvojkríža II. triedy, udeľovaný cudzincom, ktorí sa významne zaslúžili o Slovenskú republiku, dostane maďarský Slovák, básnik Gregor Papuček. Básne začal písať na základnej škole, do slovenského literárneho života sa zapojil v roku 1975. Založil Literárnu sekciu slovenských spisovateľov, a ako sám píše, v roku 1988 z omylu založil literárny a kultúrno-spoločenský časopis SME. „V nežičlivom prostredí, kde Slováci už odjakživa žijú prevažne bez slovenských škôl a slovenských bohoslužieb, som robil čo sa dalo. Viedol som Literárnu sekciu, neskôr Združenie slovenských spisovateľov, v jedinom slovenskom týždenníku (Ľudové noviny) som pre mládež redigoval literárnu rubriku Škola milovníkov literatúry, atď. Popri tom som vydal sedem knižiek. Do priazne milého Čitateľa aj touto cestou venujem túto ôsmu,“ napísal o sebe pri vydaní antológie básní Chodníky pred troma rokmi.

Prezident udelí aj Pribinov kríž, ktorým sa oceňujú zásluhy o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj republiky. Pribinov kríž I. triedy dostane in memoriam historik Anton Špiesz. Pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV), vydal niekoľko kníh o hospodárskych dejinách Slovenska. V roku 1961 vyšla jeho prvá práca Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725–1825. Ilustrované dejiny Slovenska, kde opisuje vývoj od príchodu Slovanov do roku 1989 vyšli v prvej polovici 90. rokov dvakrát pod názvom Dejiny Slovenska – na ceste k sebauvedomeniu. Zomrel pri skúmaní v archíve vo Viedni.

Pribinov kríž II. triedy navrhla vláda udeliť deviatim osobnostiam. Medzi nimi je ďalší historik, popularizátor dejín a plodný autor Pavel Dvořák. Začínal poviedkami a publicistikou. Patrí k najvýznamnejším autorom literatúry faktu na Slovensku. Historické dianie priblížil verejnosti cez konkrétne ľudské osudy a dramatické udalosti. V štyroch zväzkov opísal Odkryté dejiny Slovenska a zaznamenal Stopy dávnej minulosti. V jeho vydavateľstve RAK vyšli Kroniky stredovekého Slovenska, Legendy stredovekého Slovenska, Kronika anonymného notára kráľa Bela či kniha Poctivá obec budmerická Jána Tibenského (I. 1996, II. 1998). Napísal predlohy k televíznym a rozhlasovým umelecko-náučným reláciám z najstaršej histórie nášho územia a k mnohým publicistickým seriálom z dejín Slovenska. Venuje sa dejinám Bratislavy.

Ocenení budú aj hudobný skladateľ, muzikológ, žiak Alexandra Moyzesa Ladislav Burlas, jaskyniar, geograf, autor knihy Slovenské jaskyne Anton Droppa, jazykovedec Milan Majtán, autor monografie Názvy obcí na Slovensku za posledných 200 rokov, spoluautor knihy Vyberte meno pre svoje dieťa, právnik Dušan Rolla, autor monografie o Kolomanovi Sokolovi Čas, ktorý som žil, pediater Anton Miroslav Šašinka, riaditeľ Parazitologického ústavu SAV Pavol Dubinský, ekonóm Štefan Kassay, autor knihy Podnik a podnikanie o nosných oblastiach riadenia podniku. S Ivanom Stadruckerom napísal knihu Kassayov princíp o živote podnikateľa, vedca a pedagóga.

Pribinov kríž II. triedy prevezme aj Nina Holá, generálna tajomníčka Slovenskej ligy v Amerike (SLA), združujúcej organizácie a spolky krajanov v USA. Liga bola založená v máji 1907 v Clevelande, v roku 1914 vypracovala Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských – politický program, ktorý vyjadroval základné požiadavky slovenského národa. V októbri 1915 podpísali SLA a České národné združenie Clevelandskú dohodu, ktorá v piatich bodoch hovorila o spoločnom štáte Čechov a Slovákov v rovnoprávnej federácii. SLA má asi 300-tisíc členov.

Pribinov kríž III. triedy udelí prezident dvom etnografom Viliamovi Jánovi Gruskovi a Michalovi Šmajdovi. Gruska ako scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér pracuje pre film aj folklór. Pri hľadaní filmových exteriérov sa venoval výskumu a záchrane tradičnej ľudovej kultúry, zvykov a ľudových remesiel. Na jeho podnet vzniklo množstvo folklórnych skupín a ľudových hudieb, mnohé účinkovali v jeho programoch na folklórnych festivaloch Východná, Detva, Zuberec, Turiec a iných. Napísal niekoľko kníh, za neznáme Slovensko získal cenu za najlepšiu publikáciu SR a ČR. Písal o Milovi Urbanovi a Milanovi Rúfusovi, vydal zborník Ľudový nábytok Slovenska, cesty hudby k mladým a mladých k hudbe. Pracoval na operách, baletoch, inscenáciách, rozhlasových hrách, filmoch. Šmajda je etnograf, folklorista a spisovateľ. Venuje sa antropológii rusínskeho etnika na Slovensku.

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy