Tóthová: Polícia môže kontrolovať deti i doma

25.02.2008 18:03
Alkohol
Autor:

Kontrolovať, či mládež do 17 rokov nepije alkohol v súkromí, tak ako to predpokladá novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, je podľa poslankyne Národnej rady SR za ĽS-HZDS Kataríny Tóthovej v praxi možné. Reagovala tak na námietku podpredsedníčky Strany maďarskej koalície pre sociálne veci a rodiny Kláry Sárközy o nerealizovateľnosti tejto zmeny zákona v praxi.

Tóthová v tejto súvislosti poukazuje na Zákon o Policajnom zbore, v ktorom sa uvádza, že policajt môže vstúpiť do bytu alebo iného uzavretého priestoru, ak je odôvodnená obava, že je ohrozený život alebo zdravie osoby. „A ja si myslím, že pokiaľ sú indície, že mladiství konzumujú veľký objem alkoholických nápojov alebo omamné látky, tak ide o vážne podozrenie poškodenia zdravia a je tu naplnená podstata zákona,“ vysvetlila.

Návrh novely zákona prerokuje v utorok 26. februára Legislatívna rada vlády SR, pričom Tóthová nemá zatiaľ žiadne konkrétne pripomienky zo strany Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ani Únie miest Slovenska (ÚMS). Pripomenula, že zástupcovia niektorých miest, s ktorými sa nedávno stretla, požadovali, aby sa jeho znenie sprísnilo v tom, aby maloletí a mladiství po 21. hodine vôbec nesmeli navštevovať podniky, kde sa podávajú alkoholické nápoje.

Kontrolovať dodržiavanie zákazu pitia alkoholu mládeže do 17 rokov na verejnosti aj v súkromí a udeľovať sankcie by mali podľa návrhu obce. Tóthová vysvetlila, že v zákone sa zakotvuje oznamovacia povinnosť polície, pedagogického zboru či zdravotného zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s maloletým, ktorý požil alkoholické nápoje a obec o tom následne rozhodne.

„Treba zdôrazniť, že porušenie tohto zákazu nie je formulované ako priestupok, ale ako administratívny delikt. A o nich rozhodujú obce. A samozrejme, ak dajú rodičom pokuty za maloletých, tak je to pre obce príjem,“ doplnila. Zatiaľ by to malo byť 1000 korún, avšak podľa jej slov sa už stretla aj so stanoviskom, aby bola táto suma vyššia.

Isté podnety zo strany ZMOS-u aj iných zainteresovaných strán  zaregistrovala stranícka kolegyňa Kataríny Tóthovej Ľudmila Mušková. K nim patrilo tiež zvýšenie vekovej hranice zo 17 na 18 rokov. „Všetko je v štádiu rokovaní, uvidíme, aké konkrétne návrhy ešte prídu,“ poznamenala. Konštatovala, že podľa vyjadrení niektorých starostov menších obcí, ktorí vykonávajú túto funkciu na polovičný úväzok, budú mať problém so zabezpečením realizácie zmeny legislatívnej nor­my.

„Dohodli sme sa tak, že budú hľadať aj oni východiská, pretože vítajú tento návrh. Dúfam, že nájdeme spoločnú reč a táto novela zákona, ktorá ide do druhého čítania, bude nakoniec schválená,“ podotkla Mušková.

Generálny sekretár ÚMS Marián Minarovič podčiarkol, že únia sa s ideou a cieľmi predkladanej novely plne stotožňuje. „Avšak si myslíme, že ak by sa tieto ciele premenili v spolupráci s odborníkmi a územnou samosprávou do uceleného celonárodného programu, osvety, informácií, výchovy, ale aj následnej represie a postihov, dosiahol by sa veľmi konkrétny výsledok. Takýto komplexný program mohol byť základom našej spoločnej iniciatívy aj na úrovni orgánov Európskej únie,“ objasnil.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku