Billboardy odhalia súvis genocídy s potratmi

Na minuloročnú kontroverznú protipotratovú kampaň, ktorej cieľom bolo odtabuizovanie témy umelých potratov na Slovensku, nadviaže putovná výstava Stop genocíde. Na troch hudobných festivaloch sa počas víkendu (festival Pohoda v Trenčíne, medzinárodné stretnutie mládeže ActIv8 vo Velehrade na južnej Morave a festival Verím Pane v Námestove na Orave) objaví 15 billboardov, ktoré znázorňujú obrázky obetí koncentračných táborov, týraných detí.

18.07.2008 11:26
Mŕtvy plod Foto:
Bilbord zo série, ktorou pred rokom predstavilo svoj odkaz združenie Právo na život. Redakcia Pravdy zvažovala, či ho zverejniť, alebo nie - vzhľadom na jeho šokujúci obsah. Nakoniec prevážilo presvedčenie, že bez tejto obrazovej informácie nie je možné vierohodne informovať o spôsoboch boja proti interrupciám alebo za ne.
debata

Vedľa nich sa budú nachádzať fotografie plodu po interrupcii. Cieľom kampane je presvedčiť ľudí, že zákaz potratov je najlepšou ochranou a pomocou pre nenarodené deti a ich matky, informovala Jana Tutková, predsedníčka združenia Európske Centrum pre Bioetickú Reformu (CBR Europe), ktoré za kampaňou stojí.

Podobná kampaň s rovnakým obsahom, ako je výstava Stop genocíde, sa začne od septembra aj na slovenských a českých univerzitách. V tomto roku bude stáť približne pol milióna korún. Je to však dlhodobý projekt na niekoľko rokov, podotkla Tutková. Slovenské združenie ho preberá zo Spojených štátov amerických, kde sa volá Genocide Awareness Project. Podobný už beží alebo sa rozbieha v Rusku, Estónsku, Veľkej Británii, Švédsku, Poľsku a iných krajinách, povedala Tutková. „Naša výstava je však prispôsobená slovenskej historickej skúsenosti a na rozdiel od iných krajín je tiež veľmi protisocialis­tická,“ uviedla Tutková.

Riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan považuje porovnávanie plodu pri interrupcii s obeťami koncentračných táborov za niečo, čo „nemá so zdravým rozumom nič spoločné.“ „Ide o urážku obetí holokaustu. A navyše, je to najlepší spôsob, ako popierať holokaust,“ uviedol v stanovisku. V tomto smere nie sú podľa Mešťana autori tejto kampane „žiaľ jediní“. „Ojedinelý je len spôsob, z hľadiska práva je napokon takýto postoj trestný,“ dodal.

„Nespochybňujeme šesť miliónov obetí genocídy Židov, ani žiadnu inú genocídu,“ uvádza riaditeľka Tutková v otvorenom liste, ktorý adresovala bratislavskému rabínovi Baruchovi Myersovi. „Sme proti popieraniu genocíd, čo je vždy ich sprievodným javom. Je to tak aj dnes, keď odhaľujeme genocídu nenarodených,“ zdôrazňuje. V liste tiež uvádza, že iniciátori kampane len žiadajú to, čoho sa dnes dovoláva každý, ak by žil za čias holokaustu – zastaviť, zakázať a nefinancovať deportácie a dať právnu ochranu Židom počas druhej svetovej vojny. „O to isté dnes žiadame pre nenarodené deti,“ povedala.

Európske Centrum pre Bioetickú Reformu je nezávislým občianskym združením, ktoré usiluje o spravodlivosť voči nenarodeným tým, že bráni právo na život každého človeka od momentu počatia ľudského života. Vo svojich projektoch zameraných na vzdelávanie širokej verejnosti využíva know-how amerického Centra pre bioetickú reformu a spolupracuje s niekoľkými podobnými organizáciami v Európe. Občianske združenie Pastor bonus vzniklo v roku 2005 a jeho cieľom je šírenie myšlienok solidarity, vzájomnej tolerancie medzi ľuďmi a prinášanie mravných hodnôt vedúcich k ozdraveniu spoločnosti. Svoj cieľ napĺňa organizovaním všestranných aktivít na zabezpečenie realizácie svojho poslania. Kampaň vraj financovali slovenskí podnikatelia, ktorí si však neželajú byť zverejnení a časť bola financovaná z darov.

Obe združenia stáli v minulom roku za kontroverznou kampaňou, ktorej cieľom bolo odtabuizovanie témy umelých potratov. Bližšie informácie o nich možno nájsť na internetovej stránke www.pravonazivot.sk. Informácie o novej kampani možno nájsť aj na www.stopgenocide.sk.

debata chyba