Vedenie KSS: Treba bezodkladne hovoriť so sovietskymi súdruhmi

Zasadnutie sa začalo hodinu a pol po polnoci 21. augusta v budove ÚV KSS na Hlbokej ulici v Bratislave. V tom čase už mesto obsadzovali cudzie vojská. Účastníci sa preto dostávali na Hlbokú so značnými ťažkosťami a prichádzali postupne. Hlasovacie právo mali len členovia predsedníctva, ostatní prizvaní sa zúčastnili na diskusii a príprave dokumentov. Prečítajte si skrátený záznam z nočného rokovania slovenského politbyra 21. augusta 1968.

16.08.2008 19:26
1968, okupácia Československa Foto:
Politbyro riešilo, kam by sa mali sovietske tanky stiahnuť, aby život v krajine išiel ďalej. Na prvých rokovaniach však sovietski dôstojníci návrhy komunistických predákov odmietli.
debata

Zachoval sa stenografický záznam, z ktorého prinášame dôležité úryvky. Stiesnená a časom búrlivá atmosféra rokovania poznamenala aj zápis. Preto je na mnohých miestach prerušovaný a často len zhŕňal či prerozprával obsah jednotlivých vystúpení.

  OSOBY A OBSADENIE

 • člen predsedníctva Ústredného výboru KSS, zástupca Vasila Biľaka
  • člen predsedníctva ÚV KSS, predseda Slovenskej odborovej rady
  • člen predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník Stredoslovenského Krajského výboru KSS
  • člen predsedníctva ÚV KSS a predseda Slovenskej národnej rady
  • člen predsedníctva a tajomník ÚV KSS
  • člen sekretariátu KSS, člen vládnej komisie pre federáciu
  • členka sekretariátu ÚV KSS a šéfredaktorka Pravdy
  • podpredseda vlády ČSSR
  • člen predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník Mestského výboru KSS v Bratislave

Hruškovič: (…) Volala Praha, že vzhľadom na vývoj situácie prezident a predsedníctvo ÚV KSČ žiadali o povolanie sovietskych vojsk. Obsadzujú parašutistami Prahu. (Treba) zamedziť akýmkoľvek provokáciám, ktoré by mohli vyvolať náladu proti Sovietskej armáde. Vytvoriť pokoj, aby sa (vojská) mohli relatívne rýchlo odvolať. To značí, aby sa rýchlo konsolidovala situácia. V masových komunikáciách zabezpečiť, aby sa nič neobjavilo, čo by poburovalo. (…) Je žiaduce, aby sa členovia predsedníctva vyjadrili … kto z nás podporuje toto krajné opatrenie. (…)

Klokoč: Ako komunistu ma mrzí, že sa krajina doviedla do tejto situácie. Presvedčil som sa, aká je nejednotnosť v Prahe. Bude nám ťažko, ale ľudia sú rozvážni a asi sa nedalo nič iné robiť.

Ťažký: V kraji, v ktorom pracuje, potrebu takéhoto zásahu nevidel. Kým nebude vedieť stanovisko vlády, nemôže to podporovať. Nebol požiadaný, aby sa urobil poriadok. Zatiaľ nemôže súhlasiť. Má rád republiku, bude za ňu bojovať. (…)

Janík: (…) Boli rokovania so Sovietmi, ale ukazovalo sa, že niet vnútorných síl. Pôjde o vážne úlohy. Veci treba vysvetľovať národu. Podporujem opatrenia prezidenta.

Daubner: Určite to nie je radostná udalosť, ale musíme byť ohromní realisti. (…) Keby sme boli taktickejší a múdrejší a splnili, čo sme si predsavzali, nemuselo tak…

Pavlenda: Pokiaľ ide o Slovensko, nevidí potrebu zásahu. Definitívne sa vyjadrí však až vtedy, keď bude poznať stanovisko predsedníctva ÚV KSČ.

Zrak: Najprv sa treba zoznámiť so stanoviskom predsedníctva ÚV KSČ v Prahe.

Sedláková: (…) Bolo by zle, keby niektorí súdruhovia urobili tento krok (pozvanie cudzích vojsk) bez prezidenta, vlády a predsedníctva ÚV KSČ. Fakty zatiaľ nepoznáme…

Falťan: Človek aby zaplakal, že takto nepochopili našu situáciu. Treba žiadať podrobný výklad z Prahy (ako tam hlasovali). Je to nešťastný krok pre ČSSR i pre socializmus a medzinárodné komunistické hnutie. Je to neospravedlniteľné. (Ak v sobotu dav demonštroval pred ÚV KSČ v Prahe) to neznamená, že hrozila kontrarevolúcia. Ak prezident naozaj pozval cudzie vojska, nesúhlasí s týmto krokom.

Nesmie prepuknúť panika

O hodinu, okolo pol tretej nadránom, doručili Hruškovičovi z Prahy ďalekopis s vyhlásením predsedníctva ÚV KSČ. Prečítal ho prítomným. Z obsahu vyplynulo, že politbyro, naopak, odmietlo agresiu vojsk Varšavského paktu.

Hruškovič: (…) Faktom je, že naši sa (k niečomu) zaviazali a nesplnili.

Ťažký: Sme tu predsa na niečo. Že sa s nami predtým neporadili.

Hruškovič: (Treba) zabezpečiť, aby tu nebola panika.

Ťažký: Musíme slovenskému národu povedať, že predsedníctvo ÚV KSS nepožiadalo sovietske vojská, aby obsadili Slovensko.

Hruškovič: Mnohé uznesenia sa neplnili. Anarchia nastala v strane.

Falťan: Nesúhlasí s takýmto hodnotením situácie. len včera dostal výsledky výskumu verejnej mienky. Ľudia spájajú svoj ďalší život s demokratizačným procesom.

Hruškovič: Nedôveruje obsahu ďalekopisu. Navrhuje ho overiť.

Janík: Žiada, aby predsedníctvo zasadalo permanentne a rokovalo o opatreniach.

Pavlenda: Navrhuje preveriť pôvodnú informáciu, podľa ktorej prezident a vláda pozvali Sovietsku armádu.

Hruškovič: Tvrdí, že prvú informáciu dostal od službukonajúceho na ÚV KSČ v Prahe.

Ťažký: Na základe služby nemôžeme robiť závery. Ako to, že nevie ani meno toho človeka? Vidí, že súdruh Hruškovič koná nezodpovedne a nemôže pod jeho vedením robiť.

Klokoč: Navrhuje pripraviť spoločné vyhlásenie predsedníctva SNR a predsedníctva ÚV KSS

Falťan: (Treba) oznámiť, že je to bez nášho vedomia, bez súhlasu vedenia

Klokoč: Treba konštatovať fakt a vyvíjať úsilie o normalizáciu pomerov.

Nech tanky cúvnu do uličiek

Ešte pred prestávkou v rokovaní sa jeho účastníci zamýšľali nad niektorými nevyhnutnými opatreniami v Bratislave obsadenej sovietskymi tankami.

Hruškovič: (Treba) dať pohotovosť Ľudovým milíciám. Aby tanky mohli cúvnuť do uličiek, aby sa mohlo ísť do práce. Sovietskym súdruhom (oznámiť), aby to vedeli.

Klokoč: So sovietskymi súdruhmi by malo hovoriť celé predsedníctvo ÚV KSS.

Hruškovič: Cieľom by malo byť, aby tanky stiahli do priestoru mimo mesta. Aby akékoľvek opatrenia voči obyvateľstvu robili po dohode s predsedníctvom ÚV KSS.

Klokoč: Dohodnúť, aby nerobili poriadkovú službu. My by sme mali robiť poriadkovú službu – so slovenským obyvateľstvom.

Zrak: Navrhuje stiahnuť do Bratislavy príslušníkov verejnej bezpečnosti z vidieka.

Falťan: Pýta sa, akú úlohu teraz zohráva československá armáda.

Hruškovič: Sú to spojenecké vojská, naša armáda má rešpektovať pokyny svojho Generálneho štábu.

Pavlenda: Navrhuje požiadať sovietske velenie, aby v záujem normálneho chodu života v Bratislave uvoľnilo mesto od svojich jednotiek.

Žiadať, aby strieľali minimálne

Nadránom prišli do „bieleho domu“, ako sa sídlo ÚV KSS prezývalo, generáli z južnej skupiny sovietskych vojsk a odmietli splniť požiadavky predsedníctva ústredného výboru. V dopoludňajších hodinách 21. augusta rokovania so sovietskym velením a generálnym konzulátom ZSSR pokračovali. Popoludní pokračovalo aj permanentné zasadnutie predsedníctva strany. Už aj za účasti Husáka.

Hruškovič: (Prečítal správu o zraneniach v Bratislave.) Budeme musieť robiť opatrenia v súvislosti s ich pohrebmi.

Ťažký: Bolo by treba rokovať s veliteľom (mesta), aby sa strieľalo minimálne.

Hruškovič: Ja som ihneď, ako som dostal tú správu, volal veliteľa, ihneď.

Sedláková: Čo je s mestským rozhlasom?

Hruškovič: Mestský rozhlas nemáme. Montuje to nejaký podnik pri rôznych oslavách. Musíme zistiť či bezpečnosť nemá vozidlá so zosilňovačmi.

Ťažký: Ak ľudí padne cez deň 10 až 15, tak možno by sa nám (tak) podarilo zachrániť aspoň desať. Ak ten rozhlas môžeme dať namontovať na 1. mája, tak to treba urobiť teraz, keď ide o ľudské životy.

Husák: (Zvážiť) či by nebolo možné a dobré spojiť sa s veliteľom (mesta), keď vzniknú konfliktné situácie, aby sa obrátil na miestne orgány o pomoc. Môžu im pomôcť a môže to pomôcť i našim ľuďom.

Hruškovič: Oni volali, keď sa to odohrávalo na Štúrovej ulici a pred sovietskym konzulátom. Žiadali, aby sme niekoho poslali, že by to neradi chránili sovietskymi vojakmi…

Husák: (…) Keď to bude dva, tri dni pokračovať, tak neviem, kam sa dostaneme…

debata chyba