Vláda súhlasí so snahou Mikolaja mať pod kontrolou súkromné školy

Používanie školného výhradne na vzdelávanie či platy určuje súkromným školám novela zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení, ktorú schválila vláda. Minister školstva Ján Mikolaj tvrdí, že ich hospodárenie chce mať pod kontrolou, pretože rovnako ako verejné školy dostávajú štátne dotácie, ale na rozdiel od nich smú vyberať aj poplatky od rodičov.

17.12.2008 16:03
Mikolaj Foto:
Minister školstva Ján Mikolaj
debata

Súkromné školy by z vyzbieraných peňazí nemohli platiť nájomné či kúpu budovy. „Dotuje to aj štát, musíme vedieť, či náhodou zo štátnych peňazí sa nedotuje celá výchova a vzdelávanie, a to čo sa vyberie, ide niekde inde, na podporné aktivity… Nesmie to dať na to, čo si zmyslí,“ povedal. Podľa neho opatrenie treba zaviesť aj preto, že štát uznáva diplomy zo súkromných škôl.

Ministerstvo by mohlo krátiť normatívy pre súkromné a cirkevné školy. Novela počíta s tým, že im rezort zníži normatívy o 15 percent na kalendárny rok, ak u nich zistia nedostatky, napríklad ak v triedach budú mať viac žiakov, než je povolené, odhalia nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym programom alebo budú mať odbornosť vyučovania predmetov nižšiu ako 70 percent.

Šéf Asociácie súkromných škôl Ľubomír Sloboda novelu kritizuje. Podľa neho ich ministerstvo pri jej príprave obišlo. Považuje ju za diskriminačnú a neférovú, ministerstvo školstva neodôvodnene vstupuje do kompetencií zriaďovateľov škôl. Štát nemôže prikazovať, ako bude zriaďovateľ používať peniaze," povedal Sloboda. Novelu sa pokúsia zablokovať v parlamente.

Asociácia je presvedčená, že súčasné pravidlá postačujú. Rozpočet škôl totiž odsúhlasujú školské rady. „Minister jednoducho nemôže dávať takýto príkaz. Pripomína mi to predchádzajúci režim,“ podotkol Sloboda. Súkromným školám podľa Slobodu nejde o zisk, fungujú ako neziskové organizácie, a to by si mal uvedomiť aj minister.

Podľa novely súkromné a cirkevné školy budú môcť používať poplatky od rodičov jedine na také účely, na ktoré smú ísť aj normatívy od štátu, teda na mzdy, odvody, modernizáciu učebných pomôcok či na financovanie havarijných situácií. 

debata chyba