Pezinčania vyhrali: Najvyšší súd zrušil povolenie na skládku

Najvyšší súd zrušil prvo, aj druhostupňové povolenie skládky odpadov v Pezinku, prípad vrátil na nové konanie. Súdne spory v tejto kauze sa začali žalobou Pezinčanov, ktorú adresovali na bratislavský krajský súd po tom, ako Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala vlani v auguste integrované povolenie na výstavbu a zároveň na prevádzkovanie skládky odpadov.

28.05.2009 11:08
Skládka v Pezinku Foto: ,
Najvyšší súd vystavil pezinskej skládke stopku.
debata

Keď krajský súd zamietol žalobu občanov aj mesta Pezinok, obrátili sa všetci s odvolaním na Najvyšší súd SR. Ten v apríli 2009 vydal predbežné opatrenie a dočasne zastavil prevádzkovanie skládky odpadov, kým nerozhodne o veci samej, teda o zákonnosti jej povolenia.

Skládku, ktorá sa nachádza asi 400 metrov od centra Pezinka, povolil bratislavský inšpektorát životného prostredia. Urobil tak na základe územného rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave. Pezinčania tvrdia, že ho vydal v rozpore s územným plánom mesta Pezinok.

Na čele úradu bol v tom čase Ján Man mladší, vlastník pozemku pod navrhovanou skládkou, syn Jána Mana staršieho, ktorý o jej výstavbu žiadal. Tento úrad vylúčil z konania všetkých účastníkov a v konaní tak ostal iba jediný účastník, akciová spoločnosť Ekologická skládka. Bratislavský krajský stavebný úrad niekoľko mesiacov odmietal sprístupniť rozhodnutie verejnosti pre obchodné tajomstvo, ktoré v ňom malo byť obsiahnuté. Napokon bolo odtajnené, pretože žiadne obchodné tajomstvo neobsahovalo. 

Skládka bola medzitým vybudovaná a podľa vyjadrení Mana ml. na predchádzajúcom pojednávaní sa v nej nachádza aj odpad.

debata chyba
Flowers