Ministerstvo práce nezvládlo dôchodky ani nezamestnanosť

Zastavenie dôchodkovej reformy, škandály, nezvládnutý boj proti chudobe a nezamestnanosti. Tak po štyroch rokoch vyzerá rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Viery Tomanovej. Pôvodne mal byť vlajkovou loďou sociálnej politiky Smeru, dnes sa ledva drží nad vodou.

26.04.2010 09:08
Viera Tomanová Foto:
Ministerka práce Viera Tomanová
debata (218)

Najväčšiu škodu Tomanová podľa odborníkov spôsobila tým, že rozvrátila dôchodkový systém. „Zásadný problém vidím v oslabení druhého piliera a neriešení prvého. Každý deň tam vznikajú deficity, s ktorými budeme mať ťažkosti sa vyrovnať,“ zhodnotil Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií.

Dôchodkový systém zreformovala ešte bývalá vláda Mikuláša Dzurindu. Vyše 1,5 milióna ľudí si časť svojich povinných odvodov odkladalo do tzv. druhého piliera, teda na súkromné účty dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Podľa Tomanovej sa tým ohrozil celý dôchodkový systém, pretože pre presun odvodov narástli dlhy Sociálnej poisťovne, ktoré potom musel vykrývať štát. To vláde údajne bránilo v presadzovaní sociálnej politiky. Po obvinení, že peniaze uložené v DSS nie sú bezpečné, Tomanová obmedzila možnosti investícií DSS a povinný vstup do druhého piliera nahradila dobrovoľným, na čo z neho vystúpilo viac ako 170-tisíc sporiteľov.

Ministerka práce Viera Tomanová Foto: Ľuboš Pilc
Viera Tomanová Ministerka práce Viera Tomanová

Kreslom ministerky niekoľkokrát zatriasli rôzne aféry, ktoré však vždy prekonala. V apríli 2007 napríklad do portugalského Lisabonu poslala svoju limuzínu so šoférom, hoci sama cestovala lietadlom. Neziskovej organizácii Privilégium, kde predtým pracovala ako manažérka, zase pridelila štátne dotácie vo výške 1,5 milióna korún. Privilégium však porušilo podmienky na získanie peňazí, keď zatajilo, že má dlžoby na daniach i odvodoch. Za to v parlamente čelila návrhu na odvolanie.

V auguste 2007 Tomanovej rezort zaplatil 1,4 milióna korún za bezpečnostnú previerku svojich kancelárií, ktoré zaistili proti odpočúvaniu. Otázka jej zotrvania vo funkcii prišla na pretras i v marci tohto roka, keď sa prevalila kauza tzv. sociálnych podnikov. Ministerstvo práce dalo na ich činnosť 25 miliónov eur z európskych fondov. Po audite, ktorý v nich vykonala Európska komisia, však vysvitlo, že EÚ náklady zrejme nepreplatí. Po tejto chybe už aj premiér pripustil, že ak Brusel rozhodnutie potvrdí z dôvodu hrubého porušovania zákonov, vyvodí voči Tomanovej zodpovednosť.

Hodnotenie Pravdy
známka: 4

Tomanová dala prednosť krokom, ktorými si možno získala sympatie dôchodcov, ale jej zásady do rozbehnutej dôchodkovej reformy budú mať negatívny dosah na celú spoločnosť. V čase krízy nenašla odvahu presadiť účinnejšiu pomoc pre nezamestnaných, novelou Zákonníka práce oslabila trh práce. Čelila i viacerým kauzám.


Kritike sa nevyhli ani novely zákona o sociálnom poistení či Zákonníka práce. Kým prvý návrh parlament odsúhlasil aj so závažnými chybami, nevykonateľnými v praxi, Zákonník práce bude mať podľa opozície a odborníkov negatívny dosah na pracovný trh. „Povedie to k oslabeniu jeho pružnosti, čo sa ukáže až v nasledujúcich rokoch,“ predpokladá Ďurana.

Ministerka práce nezvládla ani riešenie pretrvávajúceho problému nezamestnanosti. Aj keď jej nárast zapríčinila hospodárska kríza, opatrenia, ktoré rezort prijal, sú neúčinné. Verejnoprospešné či aktivačné práce nepomohli. Návrh opozície, aby sa počas krízy predĺžilo obdobie vyplácania podpory v nezamestnanosti, si Tomanová neosvojila. V sociálnej oblasti prijala Tomanová niekoľko populárnych opatrení – zaviedla vianočné príspevky pre dôchodcov, ako aj príspevky pri narodení prvého, druhého i tretieho dieťaťa, zvýšila rodičovské príspevky. Hoci tieto dávky rozpočet veľmi nezaťažia, odborníci im vyčítajú ich neadresnosť. „Dostávajú ich aj ľudia, ktorí majú vysoké príjmy a na sociálnu pomoc nie sú odkázaní,“ vysvetlil Ďurana.

Výsledky ministerstva práce

  • Zmena dôchodkovej reformy – druhý pilier nie je povinný, ale dobrovoľný; peniaze uložené v penzijných správcovských spoločnostiach nie sú podľa Tomanovej bezpečné, druhý pilier údajne narúšal udržateľnosť celého dôchodkového systému. DSS teraz musia častejšie vykazovať výnosnosť svojich fondov. Niektoré ich investičné obmedzenia musela vláda po výhradách Európskej komisie rýchlo odstrániť.
  • Novela zákonníka práce – upravila podmienky týkajúce sa pracovných zmlúv a zamestnania. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane nadčasov nesmie napríklad prekročiť 48 hodín.
  • Príspevky – v roku 2006 zaviedla vláda vianočné príspevky pre dôchodcov. Tomanová zvýšila i rodičovský príspevok a príspevok pri narodení prvého, druhého či tretieho dieťaťa. Dostávajú ho však všetci rodičia bez ohľadu na svoju finančnú situáciu. Ministerka na druhej strane zrušila možnosť pracovať tým rodičom, ktorí poberali rodičovský príspevok.
  • Výbor ministrov pre deti a mládež – ministerstvo ho zriadilo v súlade s programovým vyhlásením vlády. Má dohliadať na účinnú ochranu práv a záujmov detí. Ombudsman však pri jeho vzniku namietal, že je zbytočný, lebo deti a mládež už ochraňuje jeho úrad.

    {* sablona=„profil_o­sobnosti“ | osobnost=„Čistky v úradoch“ | fotka=„0“ *}

Kauzy na ministerstve práce

V januári 2007 vláda na návrh ministerky Tomanovej odvolala 39 riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň bez výberového konania vymenovala do funkcie 39 nových, väčšinou neúspešných kandidátov koaličných strán z predchádzajúcich komunálnych volieb.

V apríli 2007 sa Tomanová vybrala na trojdňovú služobnú cestu do Lisabonu. Hoci tam cestovala letecky a na mieste jej dopravu zabezpečilo veľvyslanectvo, ministerka na cestu vyslala i svojho šoféra s limuzínou. Ten zbytočne prešiel vyše 6-tisíc kilometrov.

Rezort práce schválil dotáciu 1,5 mil. Sk pre neziskovú organizáciu Centrum privátnych sociálnych služieb Privilégium, kde Tomanová predtým pracovala. Podľa výnosu ministerstva dotácie nemôžu získať organizácie, ktoré majú dlhy. Privilégium však malo nedoplatky na daniach vyše 2,7 mil. Sk.

V lete 2007 zaplatilo ministerstvo 1,4 mil. Sk za bezpečnostnú previerku deviatich kancelárií, aby ich zabezpečilo proti nelegálnemu odpočúvaniu.

Ministerstvo práce stratilo milióny korún, keď nevyužilo šancu čerpať peniaze z eurofondov. Napríklad z Programu JPD BA cieľ 3 Slovensko v roku 2007 nenávratne prišlo o 6,8 milióna eur. Čerpanie z fondov však viazlo už za predchádzajúcej vlá­dy.

Štátom dotované firmy sa mali postarať o ľudí, ktorí majú vážne problémy s hľadaním zamestnania. Mali s nimi pracovať a vzdelávať ich, aby sa lepšie uplatnili. Prácu tu však našlo len asi 300 ľudí a Slovensko zrejme príde o 25 miliónov eur z eurofondov, určených na fungovanie sociálnych podnikov. Audit Európskej komisie totiž odhalil porušenie zákonných podmienok.

{* koniec-sablona *}

GLOSA: Záchranárka

218 debata chyba