Gašparovič: Dvojaké občianstvo neprináša nič dobré, ani nové práva

Novela maďarského zákona o dvojakom občianstve neprináša nič dobré a pozitívne slovenským občanom maďarskej národnosti, nič, čo by už nemali ako plnohodnotní občania Slovenskej republiky a Európskej únie zaručené v našej Ústave. Uviedol to prezident v príhovore odvysielanom večer Slovenskou televíziou.

27.05.2010 20:33
Ivan Gašparovič Foto:
Prezident Ivan Gašparovič
debata (36)

Prezident podporil opatrenia vlády a parlamentu prijaté po tom, ako v stredu 26. mája Národné zhromaždenie Maďarskej republiky prijalo novelu zákona o dvojakom občianstve.

Národná rada SR schválila vládnu novelu zákona o štátnom občianstve SR, z ktorej vyplýva, že ten, kto na základe výslovného prejavu vôle prijme cudzie štátne občianstvo, stratí slovenské štátne občianstvo. „Som presvedčený, že bolo povinnosťou vlády a Národnej rady Slovenskej republiky, aby na takto prijatý maďarský zákon okamžite reagovali prijatím adekvátnych legislatívnych opatrení. Našou povinnosťou je zabrániť etnicko-politickým konfliktom v Európe, akým je aj vstupovanie Národného zhromaždenia Maďarskej republiky do Ústavy Slovenskej republiky,“ povedal prezident v príhovore vysielanom po Správach STV.

Maďarská novela o dvojakom občianstve podľa hlavy štátu zaťažuje vzťahy Slovenska s jeho južným susedom, Maďarskom. Prezident pripomenul, že maďarská strana tak urobila napriek tomu, že „Slovenská republika ako spojenec a sused, občanov ktorého sa novela priamo dotkne, mnohokrát vyzývala k odborným i politickým konzultáciám na túto tému na všetkých úrovniach“.

Diskutujte: Zareagoval slovenský parlament na dvojaké občianstvo správne?

Snahou Slovenska podľa Ivana Gašparoviča bolo predísť problémom, ktoré tento jednostranný akt môže spôsobiť slovenským občanom, slovensko-maďarským vzťahom aj politickej atmosfére, najmä v stredoeurópskom regióne. „Slovensku išlo predovšetkým o to, aby sa vyjasnilo veľké množstvo administratívnych, štátoobčianskych, medzinárodno-právnych, konzulárnych a sociálno-ekonomických nejasností. Ale aj ťažkostí, ktoré by urýchlené a nekonzultované prijatie tejto novely mohlo spôsobiť občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Žiaľ, nestalo sa tak.“

Podľa prezidenta „spájanie dvojakého občianstva s otváraním Trianonu je to najnebezpečnejšie rozhodnutie, aké mohla európska krajina prijať po II. svetovej vojne. Politická reprezentácia v Maďarsku sa púšťa po historicky nebezpečnej ceste. Ignoruje dobré európske mravy, popiera zásady medzinárodného práva, uzatvára sa do kruhu politického sebaklamu, nerešpektuje literu, ducha i mechanizmy podpísaných dvojstranných i mnohostranných zmlúv“. Pripomenul zároveň, že „kto chce v dobrej viere budovať dôveryhodné vzťahy so susedom, vystríha sa opatrení, ktoré u suseda vyvolávajú obavy z ich dôsledkov“.

Prezident venoval samostatnú časť príhovoru občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Zdôraznil, že maďarská úprava zákona o dvojakom občianstve v ničom nezvýši kvalitu ich života. „Verte mi, že nie je dôvod žiadať o občianstvo susedného Maďarska, pretože Slovensko ako člen Európskej únie, v súlade s občianskym princípom, Vám bezvýhradne garantuje občianske práva, rovnakú účasť na politickom živote a sociálno-ekonomickej prosperite Slovenskej republiky,“ povedal prezident a dodal, že to platí pre občanov bez rozdielu národnosti. Ubezpečil, že SR je „naším spoločným domovom“.

„Je naším trvalým záujmom, aby v otázke spolunažívania na etnicky zmiešaných územiach boli práva, záujmy a identita každého občana plne rešpektované. Viedli sme a sústavne chceme viesť v tejto oblasti s maďarskými partnermi živú diskusiu,“ konštatoval v závere príhovoru na STV Ivan Gašparovič.

36 debata chyba
Flowers