Pravda.sk sa pustila do skvalitňovania debát

V priebehu štvrtka spustil spravodajský portál Pravda.sk novinku pri registrovaní užívateľov do služby Debata - jednorazovú registráciu formou štandardnej SMS správy. Táto bude od 15. septembra 2010 povinná pre všetkých, vrátane doteraz debatujúcich užívateľov. Autorizácia nie je audiotexovou službou a vydavateľstvo nemá z tejto činnosti žiadne výnosy.

27.08.2010 14:26 , aktualizované: 30.08.2010 17:34
debata (1117)

Vydavateľsvo PEREX, a.s. spustilo novinku pri registrovaní užívateľov v službe Debata, ktorá umožňuje uverejňovať príspevky a komentáre k redakčným článkom a blogom na Pravda.sk. Autorizácia pomocou SMS správy z mobilného telefónu používateľa prebieha zaslaním vygenerovaného kódu v SMS správe na telefónne číslo +421902021616. SMS autorizácia je jednorazová činnosť. Po odoslaní SMS je konto obratom aktivované a už nikdy v budúcnosti nebude musieť používateľ túto činnosť opakovať.

Správa sa posiela na štandardné mobilné telefónne číslo do siete domáceho operátora. Preto je možné odrátať ju aj z predplateného mesačného počtu voľných SMS správ používateľa a je dostupná aj zo zahraničia. Cena SMS správy je užívateľovi zaúčtovaná podľa platného cenníka jeho operátora ako každá iná bežná SMS správa. Autorizácia nie je audiotexovou službou a vydavateľstvo PEREX, a.s. nemá z tejto služby žiadne výnosy.

Na jedno telefónne číslo môže byť zaregistrovaný iba jeden používateľ a iba jedno prihlasovacie konto. V prípade závažného porušovania pravidiel Debaty tak Pravda.sk môže užívateľa zablokovať natrvalo.Telefónne čísla nebudú zverejnené na internetových stránkach prevádzkovateľa ostatným užívateľom.

Od tejto novinky si Pravda.sk sľubuje skvalitnenie debát, ktoré sa stanú zaujímavejšími pre väčšie množstvo čitateľov. Debata k článkom je tiež miestom, kam môžu písať čitatelia, majúci k danej udalosti nejaký vzťah a môžu článok informačne doplniť. Táto úloha sa, žiaľ, v doterajšom systéme dala dosiahnuť len veľmi ťažko. K autorizácii formou jednorazovej SMS pristúpila Pravda.sk aj na základe častých sťažností od svojich čitateľov, upozorňujúcich na nízku úroveň niektorých príspevkov. Doterajší spôsob zvádzal mnohých diskutérov skrývať sa za anonymitu a rôznymi formami napádať ostatných debatujúcich.

Podrobnejšie informácie o používaní služby Debata je možné nájsť na debata.pravda­.sk/pravidla.

Dodatok k pravidlám debát

Pravda.sk sa na základe reakcií čitateľov a diskutujúcich rozhodla doplniť do pravidiel debaty ďalší bod.

4a. Prevádzkovateľ sa zaväzuje uchovávať a používať telefónne čísla len na účely blokovania prístupu používateľov do Debaty, ak porušujú jej pravidlá. Prevádzkovateľ nebude telefónne čísla využívať na žiadne marketingové ani obchodné účely, ani ich poskytovať tretím stranám.

Ešte raz sa pokúsime v bodoch zhrnúť všetky dôvody a dôsledky nášho rozhodnutia.

1. Autorizácia prostredníctvom SMS je jednorazová. Nebude potrebná ani pri každom prihlásení, ani pri vkladaní každého diskusného príspevku.

2. Ide o štandardnú SMS, nie o audiotexovú službu.

3. Prevádzkovateľ nechce a nebude overovať totožnosť majiteľa telefónneho čísla.

4. Telefónne číslo slúži výhradne len na blokovanie prispievateľov, ktorí nedodržujú pravidlá.

5. Pravda.sk si neželá v debatách úžívateľov, ktorí vulgárne, či iným spôsobom osočujú iné osoby a ostatných diskutujúcich. Mnohí si po zablokovaní vytvárali ďalšie a ďalšie prihlasovacie kontá a nové mailové adresy – aj niekoľkokrát denne. Po zablokovaní autorizácie z telefónneho čísla sa takéto možnosti výrazne obmedzia.

6. Telefónne číslo žiadneho diskutujúceho nebude pri jeho príspevkoch ani nikde inde zverejnené.

7. Pravda.sk neobmedzuje ani názor, ani kritiku – kohokoľvek, vrátane vlastných článkov a chýb. Inak by nemala debaty. Ak je vecná, slušná, bez vulgarizmov, osobných invektív.

1k+ debata chyba