Harabin: Žitňanská zamlčuje pravdu

Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská zamlčuje pravdu v prípade pripomienkového konania k zákonu o Súdnej rade SR, domnieva sa predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Štefan Harabin.

08.09.2010 18:21
debata (35)

„Tvrdenia, že na rozporovom konaní na Ministerstve spravodlivosti SR sa zúčastnil úradník Najvyššieho súdu, ktorý ju nepresvedčil, sú hrubým klamstvom,“ uvádza Harabin v stanovisku ktoré TASR poskytol Tlačový a informačný odbor NS SR.

Rozporového konania, ktoré sa uskutočnilo spoločne v jednom termíne pre Najvyšší súd SR a Súdnu radu SR sa zúčastnila predsedníčka správneho kolégia NS SR a členka Súdnej rady Ida Hanzelová, ktorú sprevádzal úradník Najvyššieho súdu SR. Podľa šéfa NS SR boli predložené odborné a vecné argumenty, na ktoré nedokázalo ministerstvo spravodlivosti reagovať a vyvrátiť ich. „Spochybňovať odbornosť jednej z najväčších kapacít na správne právo na Slovensku považujem už za silnú kávu. Pani ministerka Žitňanská by mala radšej odborne reagovať na riziká protiústavnosti jej návrhu, na ktorú upozorňuje celý rad odborníkov a ústavných právnikov, a nie donekonečna opakovať tri mediálne frázy,“ poznamenal Harabin.

Spôsob kreovania a prácu členov Súdnej rady SR zrejme čakajú od nového roka výrazné zmeny. Poslanci Národnej rady SR totiž 78 hlasmi koalície posunuli do druhého čítania novelu zákona o Súdnej rade SR z dielne ministersky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (SDKÚ), ktorá prináša viacero noviniek.

Ak návrh definitívne prejde v predkladanej podobe, tak členovia tohto orgánu nebudú môcť zastávať súčasne posty predsedov alebo podpredsedov súdov. Táto podmienka sa však nemá vzťahovať na šéfa Najvyššieho súdu SR, ktorý je z titulu svojej funkcie aj predsedom Súdnej rady SR. Tento post momentálne zastáva Štefan Harabin. Člen rady, ktorý je zároveň predsedom alebo podpredsedom súdu, musí dôvody nezlučiteľnosti odstrániť do konca tohto roka, inak k 1. januáru 2011 automaticky prestane byť členom Súdnej rady SR.

Na základe súčasnej právnej úpravy nemôžu členovia súbežne vykonávať niektorú z verejných funkcií. Riešenie vzniku takejto situácie v zákone absentuje. Novela zavádza pre takéto prípady všeobecné pravidlo, podľa ktorého členstvo v Súdnej rade zanikne, ak neodstráni dôvod nezlučiteľnosti.

Po novom má Súdna rada každé svoje rozhodnutie odôvodňovať. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane práv a záujmov sudcov, o ktorých rada rozhoduje. Týka sa to teda dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, zastavenia vyplácania príplatku k náhrade príjmu a príplatku k nemocenskému. Tu musia byť rozhodnutia rady presvedčivé.

Počíta sa aj s posilnením prvku občianskej kontroly nad jej činnosťou tým, že zasadnutia rady budú verejné. Účasť verejnosti zostane obmedzená len v prípade hlasovania v niektorých personálnych otázkach. Ďalej sa z každého zasadnutia musí vyhotoviť zvukový záznam a zápisnica. Tá bude podrobne informovať o programe, priebehu zasadnutia a výsledkoch hlasovania o jednotlivých bodoch. Zvukový záznam, ako i zápisnica sa spolu s prijatým rozhodnutím rady aj s odôvodnením zverejnia na internetovej stránke.

S navrhovanou úpravou zákona zásadne nesúhlasí Súdna rada, ani NS SR. Ten napr. poukazuje na Ústavu SR, ktorá členom Súdnej rady zaručuje nerušený výkon ich činnosti počas piatich rokov bez toho, aby mohli byť pred uplynutím funkčného obdobia odvolaní.

Parlament zároveň zobral na vedomie Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2010 a o zámere prijímania aproximačných nariadení v II. polroku 2010. Materiál predložilo ministerstvo spravodlivosti.

35 debata chyba