Zakáz poisťovniam tvoriť zisk je protiústavný

Zdravotné poisťovne nemusia vracať vytvorený zisk späť do poskytovania zdravotníckych služieb. O jeho použití môžu rozhodovať autonómne. Rozhodlo o tom v stredu plénum Ústavného súdu SR, ktoré posudzovalo sťažnosť poslancov na neústavnosť niektorých ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach. Ústavný súd konštatoval, že napadnuté ustanovenia nie sú v súlade s Ústavou a ďalšími medzinárodnými predpismi.

26.01.2011 13:27
Všeobecná zdravotná poisťovňa Foto:
Slovensko v súvislosti so zákazom zisku čelí trom medzinárodným arbitrážam.
debata (291)

Ústavný súd v odôvodnení dospel k záveru, že došlo k zásadnému obmedzeniu majetkových práv zdravotných poisťovní resp. ich akcionárov, pričom došlo aj k zásadnej modifikácii legislatívnych úprav, ktorá je zjavne neprimeraná. ÚS dospel k záveru, že zásah do práva poisťovní podnikať v zdravotnom poistení formou odňatia možnosti autonómne rozhodovať o použití zisku je ústavne neakceptovateľný. Podľa ÚS išlo o neoprávnený zásah do princípu právnej istoty a právneho štátu.

Ústavný súd rozhodol o návrhu na preskúmanie obmedzenia použitia zisku zdravotných poisťovní, ktorý presadila vláda na čele s Robertom Ficom, koncom februára 2008. Na ÚS sa v októbri 2008 obrátila skupina 49 poslancov Národnej rady SR. Podľa poslancov je novelizovaný zákon v rozpore s Ústavou SR i smernicami EÚ a ďalších medzinárodných dohovorov pre retroaktivitu, porušením princípov právneho štátu, ako aj hrubým zásahom do vlastníckych práv. Novelu označili za diskriminačnú voči súkromným poisťovniam a upozornili aj na hrozbu hospodárskej škody v dôsledku arbitrážnych sporov so zahraničnými akcionármi poisťovní. ÚS pri prijatí návrhu zamietol žiadosť o vydanie opatrenia na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení, kým nerozhodne vo veci samej.

Sudca spravodajca Ladislav Orosz informoval, že spoločnosť sídliaca na Cypre sa žalobou domáha náhrady škody na Okresnom súde Bratislava I, ktorý sa tiež obrátil so sťažnosťou na ústavný súd. Ústavný súd spojil obe sťažnosti do jedného konania.

Politici vychádzali z nesprávneho predpokladu, že poisťovne spravujú len verejné prostriedky, tvrdí advokát Ondruš

Právny zástupca sťažovateľov advokát Ján Ondruš uviedol, že trvajú na podaní a podľa ich názoru zákonodarca vychádzal pri tvorbe novely z nesprávneho predpokladu, že zdravotné poisťovne spravujú len verejné prostriedky, čo nie je pravda. Na pojednávaní bol prítomný aj zástupca Národnej rady SR Milan Galanda. Povedal, že NR SR trvá na rovnakom stanovisku ako pred časom ústavnému súdu zaslal vtedajší predseda parlamentu Pavol Paška a nič v tomto smere nezmenil ani terajší predseda Richard Sulík.

Vo vzťahu k ďalšej odmietnutej časti podania ústavný súd uviedol, že ide o prechodné ustanovenie, ktoré malo platnosť len do 31. decembra 2009 a teraz už žiaden praktický význam nemá. Proti rozhodnutiu ÚS nie je možné podať odvolanie. Národná rada SR má povinnosť do šiestich mesiacov od zverejnenia nálezu uviesť napadnuté ustanovenia do súladu s Ústavou SR a medzinárodnými predpismi, ak tak neurobia, napadnuté ustanovenia stratia platnosť.

Slovensko v tejto súvislosti čelí trom medzinárodným arbitrážam. Rozhodli sa pre ne akcionári poisťovní Apollo, Dôvera a Union. Okrem toho sa napadnutými ustanoveniami zaoberá aj komisia Európskej únie, no zatiaľ jej závery nie sú známe. Nová vláda však v programovom vyhlásení avizovala zmeny. Poisťovne budú pravdepodobne môcť v budúcnosti za presne stanovených podmienok opäť vytvárať zisk.

291 debata chyba