Úrad na ochranu osobných údajov: Sčítanie nebude anonymné

20.05.2011 09:35, aktualizované: 20:53
sčítanie obyvateľov
Ilustračné foto Autor:

Úrad na ochranu osobných údajov vyzval Štatistický úrad, aby bezodkladne informoval obyvateľov, že pri nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov nepôjde o anonymné zisťovanie údajov. Ako uviedol vo svojom stanovisku, nalepením číselného identifikátora obyvateľa na sčítací formulár, ktorý osoba vyplnila, sa osoba stáva priamo určená a osobné údaje nachádzajúce sa v sčítacom formulári možno priradiť konkrétnej fyzickej osobe.

Štatistický úrad podľa Úradu na ochranu osobných údajov neúplne a nesprávne informuje obyvateľov, keď tvrdí, že sčítací formulár neobsahuje meno a priezvisko. „V konečnom dôsledku sa tieto údaje na sčítací formulár dostanú prilepením číselného identifikátora,“ poukázal. Úrad na ochranu osobných údajov preto vyzval na zváženie upustenia od povinnosti nalepiť číselný identifikátor obyvateľa na sčítací formulár a nechal túto možnosť na slobodnom rozhodnutí obyvateľa. „Ak tento postup Štatistický úrad v tomto štádiu sčítania neuplatní, je pravdepodobné, že vystaví celé sčítanie možnému spochybňovaniu,“ píše sa v stanovisku.

Identifikátory, náhodne vygenerované čísla, majú spolu s overovacím heslom zaručiť, že každý obyvateľ sa sčíta iba raz. Po vytvorení databázy s výsledkami sčítania budú podľa tohtotýždňového vyjadrenia predsedníčky Šta­tistického úradu Ľudmily Benkovičovej tieto prepojenia zlikvidované. K spravovaným údajom bude mať prístup iba presne vymedzený okruh zamestnancov, čo má znemožniť zneužitiu dát.

Ak sa šetrením preukáže, že Štatistický úrad SR pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 porušil zákon, Úrad na ochranu osobných údajov SR nevylučuje, že zváži uloženie adekvátnej sankcie. Avizoval, že pritom vezme do úvahy najmä skutočnosti, že sčítanie sa týka všetkých obyvateľov a že ide o povinnosť, nie právo zúčastniť sa sčítania.

Štatistický úrad: Vyhlásenia Úradu na ochranu osobných údajov ohrozuje sčítanie a poškodzujú naše dobré meno

Štatistický úrad považuje konanie Úradu na ochranu osobných údajov za účelové, ohrozujúce sčítanie a vážne poškodzujúce meno úradu ako celku. Ako informovala hovorkyňa úradu Eva Kelemenová, sčítanie sa uskutočňuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES), zákonom o štátnej štatistike a zákonom o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Postup úradu označila Kelemenová za znepokojujúci vzhľadom na to, že v piatok sa uskutočnilo v súvislosti s podnetom fyzickej osoby k anonymite sčítania stretnutie zástupcov oboch úradov o podaní vysvetlenia, na ktorom kontrolná skupina Úradu na ochranu osobných údajov uložila štatistikom doručiť do 24. mája ďalšie vysvetľujúce dokumenty.

„Svojím piatkovým stanoviskom pre médiá však úrad uzavrel problematiku skôr a bez toho, aby tieto dokumenty poznal a analyzoval ich,“ konštatovala. Poznamenala, že pre Štatistický úrad bude určujúce až záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov.

Konanie Úradu na ochranu osobných údajov štatistici za neprofesionálne a nekorektné. „Postup, ktorý Úrad na ochranu osobných údajov zvolil, vyhrocuje situáciu okolo prebiehajúceho sčítania a znamená zneistenie obyvateľov vo vzťahu k ich povinnosti poskytnúť údaje na účely sčítania,“ povedala Kelemenová. Avizovala, že Štatistický úrad preto začiatkom budúceho týždňa postúpi Generálnej prokuratúre podnet na porušenie zákona Úradom na ochranu osobných údajov.

0 debata debata