Mihálove reformy zvalcovala realita

20.07.2011 17:00
Jozef Mihál
Minister práce Jozef Mihál Autor:

Zo zaháľania ministra práce Jozefa Mihála (SaS) určite podozrievať nemožno. Sociálny systém tejto krajiny sa pred rokom podujal reformovať s veľkým nasadením.

No viac s cieľom šetriť v rezorte za každú cenu, ako s ochotou vnímať dosahy svojich plánov na občanov, ktorých sa majú dotýkať. Mnohé tvrdé opatrenia sa mu paradoxne nepodarilo naplniť preto, že ho zabrzdili vlastní koaliční partneri.

Najprv premiérka Iveta Radičová zastavila jeho „úvahy“ zrušiť 678 eur príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý chcel rozpustiť do zvýšeného rodičovského príspevku. Výsledok? Nielenže príplatok zostal, ale pod dohľadom premiérky sa zdvihli rodičovské aj materské dávky, predĺžila sa materská dovolenka a pribudli aj ďalšie benefity pre rodičov – čo sa dnes Mihálovi pripisuje k dobru.

Snahu usporiť na valorizácii dôchodkov zmenou „švajčiarskeho“ mechanizmu na pevný koeficient zase ministrovi pri schvaľovaní v Národnej rade prekazila väčšina koalície, s výnimkou KDH. Podľa oponentov bol spôsob valorizácie o pevnú sumu „každému rovnako“ nedomyslený a nespravodlivý, keďže úplne odstránil zásluhový princíp navyšovania penzií.

Pred niekoľkými dňami síce Mihálovi v parlamente prešiel Zákonník práce, no nezískal preň ani nadpolovičnú väčšinu poslancov. Prezident Ivan Gašparovič už avizoval, že zákon nepodpíše, a tak šéf rezortu práce musí počas prázdnin rozmýšľať, odkiaľ na jeho podporu zoženie teraz už 76 potrebných hlasov.

Prijaté zmeny

  • novela Zákonníka práce (uvoľnenie viacerých pravidiel v neprospech zamestnancov, ale aj dovolenka automaticky po dovŕšení 33 rokov, benefity pre zdravotnícky personál a podobne) prezident ju však zrejme nepodpíše a opäť sa vráti do parlamentu
    • novela zákona o rodičovskom príspevku (zjednotenie pôvodne dvojstupňovej sadzby, odstránenie zákazu súbežnej práce s jeho poberaním, zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa)
    • novela zákona o sociálnom poistení (zvýšenie materskej dávky a predĺženie materskej dovolenky, zrušenie súbehu práce a poberania predčasného dôchodku)
    • zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (mierne zvyšuje niektoré príspevky)

Za Mihálov totálny omyl však možno označiť ustanovenie Lucie Nicholsonovej do funkcie štátnej tajomníčky ministerstva. Úradníčke s maturitou z gymnázia, ktorej odborné schopnosti na začiatku nenáležite glorifikoval, prenechal celú agendu aktívnej politiky zamestnanosti aj mimoriadne zložitú rómsku problematiku, s ktorou minulé vládne garnitúry rad za radom nedokázali ani len pohnúť.

„Mihálov prvý rok vo vláde hodnotím negatívne,“ hovorí politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied. Aj keď pripúšťa, že ministrova misia sa zatiaľ zaobišla bez škandálov, aké sa pripisujú jeho predchodkyni Viere Tomanovej (Smer), prejavil podľa neho Mihál k sociálnej problematike „ultraliberálny prístup“, a najmä ním navrhnuté zmeny v druhom dôchodkovom pilieri či novele Zákonníka práce nesvedčia o tom, že by mal dostatok empatie voči ľuďom, ktorých možno chápať ako jeho „klientov“.

Pripomína tiež, že Mihál sa v očiach verejnosti zhodil viacerými kontroverznými výrokmi, keď napríklad odporúčal nezamestnaným odísť pracovať do zahraničia či priznal, že mesačne míňa minimálne šesťtisíc eur. „Kroky jeho štátnej tajomníčky v oblasti rómskej problematiky Rómom skôr uškodili, ako by im pomohli,“ dodáva politológ k Nicholsonovej zámerom zaviesť platobné E-pay karty pre neprispôsobivých či „adresnejšie a zásluhovejšie“ im prideľovať dávky v hmotnej núdzi.

Politológ Michal Horský považuje Mihála za jedného z najvyprofilo­vanejších ministrov Radičovej kabinetu. „Okrem jasnej koncepcie stredo-pravej sociálnej politiky však presadzuje aj dosť nekoncepčné rýdzo pravicové názory, napríklad čo sa týka závislosti miery zamestnanosti a Zákonníka práce,“ tvrdí. Podľa Horského sú zároveň komunikačné schopnosti Mihála aj samotného ministerstva „po roku stále mizerné a vo verejnosti nenachádzajú pochopenie“. „Aj preto sa viaceré ministrove návrhy, opatrenia či rozhodnutia môžu stať zdrojom a spúšťačom budúcich sociálnych napätí,“ varuje.

Podľa ekonóma Radovana Ďuranu z INESS bolo pôsobenie Mihála do značnej miery podmienené politickými okolnosťami. „Očakával som od neho viac snahy vniesť adresnosť do výdavkov sociálnej siete, čo sa, žiaľ, nenaplnilo. A záporne hodnotím aj súčasný postoj ministra k schválenej novele Zákonníka práce, ktorý mohol byť pružnejší.“ Naopak, Ďurana oceňuje ministrovu snahu zefektívniť hospodárenie Sociálnej poisťovne a návrhy zmien v dôchodkovom poistení.

„Neurobil zlé kroky, ale dobrých rozhodne mohol urobiť viac,“ hovorí o prvom Mihálovom roku vo vláde Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. Za najpozitívnejšie opatrenie považuje umožnenie pracovať na rodičovskej dovolenke a ďalšie opatrenia na lepšie prepojenie rodinného a pracovného života. Za negatívum označuje nedostatočne razantné opatrenia v oblasti politiky zamestnanosti, sťaženie či dokonca zrušenie niektorých jej dobrých nástrojov. Kritizuje napríklad zvýšenie byrokracie pri prideľovaní príspevkov na sťahovanie či dochádzanie za prácou. „Aj prepojenie trhu práce a školského systému zostáva nulové. Za to je zodpovedný minister práce aj školstva rovným dielom,“ zdôrazňuje.

Hlave sociálneho rezortu, pragmatickému matematikovi s prezývkou Tirák, sa teda nateraz nenaplnili prvotné predstavy o vytvorení „kvetinového“ ministerstva, kde sa občan v ťažkej sociálnej situácii dočká rovnako ústretového prístupu „ako v dobrej banke“.

Plusy a mínusy ministra práce

+ jeden z najiniciatív­nejších ministrov
+ pozitívne opatrenia v rodinnej politike – zvýšená ochrana tehotných žien a matiek malých detí, zvýšenie rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť o dieťa, predĺženie materskej dovolenky a zvýšenie materských dávok, umožnenie zárobkovej činnosti na rodičovskej dovolenke a pod.
+ zrušenie súbehu predčasného dôchodku a práce, inštitút predčasného dôchodku sa predtým zneužíval
+ druhý dôchodkový pilier, opätovné zavedenie povinného vstupu, ale s možnosťou vystúpiť
+ kroky k urobeniu poriadku a sprehľadneniu hospodárenia v Sociálnej poisťovni

- s novým pracovným kódexom sú nespokojní odborári, ale aj zamestnávatelia
- zákonník berie zamestnancom viaceré základné istoty, zrušil súbeh výpovednej lehoty a odstupného, zvýšil nadčasy, nezabráni falošnému „zamestnávaniu živnostníkov“ atď.
- zmena valorizácie dôchodkov, ktorá mala nastať počnúc januárom 2012, sa nateraz o rok posúva
- nesplnený sľub rekvalifikačných programov pre tisíce masovo prepúšťaných železničiarov či úradníkov štátnej a verenej správy
- dávky v hmotnej núdzi sa už vyše dvoch rokov nezvyšujú a zostávajú hlboko pod hranicou životného minima
- zavádzanie E-pay kariet pre neprispôsobivých sa oneskoruje a po viacerých okliešteniach stráca zmysel
- plánované zmeny v druhom pilieri zvýšia jeho rizikovosť, garancie DSS budú po novom platiť len pre jediný, konzervatívny fond
- slabá politika zamestnanosti, zrušili sa aj dobré, no zle nastavené nástroje, aktívnu politiku trhu práce či rómsku problematiku minister plne prenechal štátnej tajomníčke, ktorá tieto úlohy nezvláda

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku