Núdzový stav môže lekárov pripraviť o platy aj prácu

V prípade, že v piatok lekári nepodpíšu s predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou spoločné memorandum, kabinet bude musieť od decembra vyhlásiť núdzový stav.

25.11.2011 10:55
operácia, nemocnica, lekári, chirurgia Foto:
Ilustračné foto
debata (23)

Podľa ústavného právnika Eduarda Bárányiho to môže mať viac nepríjemných dôsledkov, ako povinnosť nastúpiť do práce.

Kedy možno vyhlásiť núdzový stav?

Ako prvý z dôvodov vyhlásenia núdzového stavu je práve bezprostredné ohrozenie života a zdravia osôb. Či takáto hrozba existuje v súvislosti s výpoveďami lekárov, netrúfam si posudzovať, lebo nevidím do súčasnej situácie v zdravotníctve.

Aké obmedzenia so sebou prináša núdzový stav?

V prípade jeho vyhlásenia je možné zasiahnuť do základných práv a slobôd. Jedným z týchto predpokladaných zásahov je aj pracovná povinnosť pri zabezpečovaní činností a medzi týmito činnosťami je aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Všetky zásahy do práv a slobôd môžu však slúžiť len tomu účelu, na ktorý bol núdzový stav vyhlásený a musia byť minimálne. Teda musí ísť o najmenší zásah, ktorým je možné dosiahnuť účel núdzového stavu.

Ako dlho môže trvať núdzový stav?

Núdzový stav možno vyhlásiť nanajvýš na 90 dní alebo na kratšiu dobu. Nie je možné podľa môjho názoru vyhlasovať ho opakovane, ale možno ho samozrejme zrušiť skôr, ako uplynie doba, na ktorú bol vyhlásený. Ihneď, ako sa pominú dôvody, pre ktoré bol vyhlásený.

Čo to môže znamenať pre lekárov?

Pre nich to môže znamenať pracovnú povinnosť pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Budú teda musieť nastúpiť do práce. Vytvára to aj ďalšie nepríjemné dôsledky. Uplynie 90 dní, lekári sú vo výpovediach, nikto ich nemusí zobrať do zamestnania. Miesta, ktoré mohli mať medzitým dohodnuté, môžu byť už obsadené, lebo kto bude na nich čakať tri mesiace.

Aký je postup pri jeho vyhlasovaní?

Vláda vyhlási núdzový stav. Na jeho vyhlásenie, na základe najnovšej novely ústavy, musí dať súhlas prezident. Ústavný súd môže na základe návrhu skupiny aspoň 30 poslancov vyhlásenie núdzového stavu, ale aj opatrenie prijaté v jeho rámci, preskúmať. Podnet na Ústavný súd môže dať aj jednotlivec, ktorý má dojem, že niektoré z prijatých opatrení zasiahlo do jeho práv nad mieru účelu, pre ktorý bol núdzový stav vyhlásený.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba