Senior-dobrovoľník môže byť oporou inému seniorovi

Nielen kluby dôchodcov môžu byť miestom, kde sa seniori môžu realizovať. Paralelne s Českou republikou štartuje totiž aj na Slovensku projekt, v rámci ktorého by mali seniori pomáhať seniorom.

02.04.2012 22:47
debata

Na Slovensku jestvuje približne šesť stoviek domovov sociálnych služieb, v ktorých je ubytovaných viac ako 18-tisíc klientov. Z tohto počtu je asi 20 % imobilných. Mimochodom, počet nových čakateľov na miesto v domove sociálnych služieb je vyšší, ako počet tých, ktorí sú reálne umiestnení v domovoch.

Dobrovoľníctvo sa akosi automaticky spája s mladosťou, s pomocou pri verejných zbierkach, zbieraní odpadu a podobne. Lenže v susednom Rakúsku majú práve domovy sociálnych služieb vynikajúce skúsenosti so seniormi-dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú klientom domovov „s každodenným životom“. Niekedy sa tam na sto klientov, ktorí potrebujú pomoc, nájde až 150 dobrovoľníkov! Nemá ísť o nejakú náhradu sociálnej či zdravotnej starostlivosti, ide o doplnok ku tejto starostlivosti, nie charitu, ale ľudský kontakt. Veď mnoho ľudí v dôchodkovom veku žije osamotene, alebo prežívajú fádne dni doma bez konkrétnej zmysluplnej činnosti. Často ide o seniorov plných energie, ktorí majú chuť niečo užitočné robiť, chcú pomáhať a komunikovať.

V roku 2010 sa pod gesciou Úradu verejného zdravotníctva uskutočnil dotazníkový prieskum o živote seniorov na Slovensku. Boli v ňom aj otázky o dobrovoľníckej práci. Prvá bola zameraná na ochotu, záujem pomáhať ako dobrovoľník bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných. Určite áno a možno áno odpovedalo 36,7 % respondentov, z toho s podmieneným súhlasom 23,2 % seniorov. Z hľadiska pohlavia významne viac žien nevidí možnosť zapojenia sa do dobrovoľníckej práce pre svoj zdravotný stav v porovnaní s mužmi. Seniori, ktorí na predošlú otázku odpovedali áno, resp. možno áno, majú záujem pracovať ako dobrovoľníci v seniorských organizáciách, s deťmi, či vykonávať manuálnu činnosť.

Na začiatku mája 2012 sa do domovov sociálnych služieb a dôchodcovských organizácií dostanú materiály vyzývajúce na to, aby si inštitúcie i ľudia vo svojom okolí všímali prácu dobrovoľníkov a odporúčali nominovať najlepších, ktorí by si zaslúžili ocenenie.

Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi, vytipuje užší výber finalistov na najlepších dobrovoľníkov roka. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať na jar 2013.

Spoločnosť Hartmann-Rico si prizvala na spoluprácu aj partnerov – oslovila Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb i dôchodcovské organizácie.

debata chyba