Senior-dobrovoľník môže byť oporou inému seniorovi

02.04.2012 22:47

Nielen kluby dôchodcov môžu byť miestom, kde sa seniori môžu realizovať. Paralelne s Českou republikou štartuje totiž aj na Slovensku projekt, v rámci ktorého by mali seniori pomáhať seniorom.

Na Slovensku jestvuje približne šesť stoviek domovov sociálnych služieb, v ktorých je ubytovaných viac ako 18-tisíc klientov. Z tohto počtu je asi 20 % imobilných. Mimochodom, počet nových čakateľov na miesto v domove sociálnych služieb je vyšší, ako počet tých, ktorí sú reálne umiestnení v domovoch.

Dobrovoľníctvo sa akosi automaticky spája s mladosťou, s pomocou pri verejných zbierkach, zbieraní odpadu a podobne. Lenže v susednom Rakúsku majú práve domovy sociálnych služieb vynikajúce skúsenosti so seniormi-dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú klientom domovov „s každodenným životom“. Niekedy sa tam na sto klientov, ktorí potrebujú pomoc, nájde až 150 dobrovoľníkov! Nemá ísť o nejakú náhradu sociálnej či zdravotnej starostlivosti, ide o doplnok ku tejto starostlivosti, nie charitu, ale ľudský kontakt. Veď mnoho ľudí v dôchodkovom veku žije osamotene, alebo prežívajú fádne dni doma bez konkrétnej zmysluplnej činnosti. Často ide o seniorov plných energie, ktorí majú chuť niečo užitočné robiť, chcú pomáhať a komunikovať.

V roku 2010 sa pod gesciou Úradu verejného zdravotníctva uskutočnil dotazníkový prieskum o živote seniorov na Slovensku. Boli v ňom aj otázky o dobrovoľníckej práci. Prvá bola zameraná na ochotu, záujem pomáhať ako dobrovoľník bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných. Určite áno a možno áno odpovedalo 36,7 % respondentov, z toho s podmieneným súhlasom 23,2 % seniorov. Z hľadiska pohlavia významne viac žien nevidí možnosť zapojenia sa do dobrovoľníckej práce pre svoj zdravotný stav v porovnaní s mužmi. Seniori, ktorí na predošlú otázku odpovedali áno, resp. možno áno, majú záujem pracovať ako dobrovoľníci v seniorských organizáciách, s deťmi, či vykonávať manuálnu činnosť.

Na začiatku mája 2012 sa do domovov sociálnych služieb a dôchodcovských organizácií dostanú materiály vyzývajúce na to, aby si inštitúcie i ľudia vo svojom okolí všímali prácu dobrovoľníkov a odporúčali nominovať najlepších, ktorí by si zaslúžili ocenenie.

Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi, vytipuje užší výber finalistov na najlepších dobrovoľníkov roka. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať na jar 2013.

Spoločnosť Hartmann-Rico si prizvala na spoluprácu aj partnerov – oslovila Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb i dôchodcovské organizácie.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

89,99
Grande farebné orchidey

Grande farebné orchidey

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk