Prokuratúra žiada Ústavný súd o stopnutie zákona o platoch sestier

Generálna prokuratúra (GP) SR podala v pondelok (25.6.) návrh na Ústavný súd (ÚS) SR na preskúmanie ústavnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.

26.06.2012 19:21
zdravotné sestry, petícia, nemocnica, protest Foto:
Ilustračné foto
debata (11)

Súčasne žiada pozastaviť účinnosť tohto zákona. Generálna prokuratúra tak reagovala na podnet Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktorá sa týmto spôsobom snažila zabrániť účinnosti zákona.

Z odôvodnenia vyplýva, že GP napáda samotnú koncepciu zákona, ktorá podľa nej nie je v súlade s ústavou. V záujme ochrany ústavnosti podľa GP nemožno prihliadať iba na formálnu stránku veci, ale aj na to, či existujú aj reálne podmienky na vykonateľnosť takéhoto zákona. Túto skutočnosť v minulosti spochybňovali aj niektorí politickí predstavitelia. Tí namietali, že rezort zdravotníctva za bývalej vlády nezabezpečil dostatočné financie na pokrytie zvýšenia platov sestier.

„Pre posúdenie predmetnej právnej normy je nevyhnutné v prvom rade skúmať, či prístup zákonodarcu k diferencovanej úprave úrovne minimálnych mzdových nárokov sestier je založený na objektívnych a rozumových dôvodoch, a teda, či existuje legitímny cieľ zákonodarcu. Súčasne je potrebné vyhodnotiť, či medzi týmto cieľom a prostriedkom na jeho dosiahnutie existuje vzťah proporcionality a či je v medziach ustanovených ústavou. Podľa názoru navrhovateľa zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek nenapĺňa ani jeden z týchto ústavných limitov,“ píše sa v návrhu prvého námestníka GP Ladislava Tichého.

Návrh na pozastavenie účinnosti zákona zdôvodňuje tým, že jeho aplikáciou dochádza k porušovaniu ústavného princípu proporcionality. „Za závažný dôvod na pozastavenie účinnosti považujem aj Analýzu ministerstva zdravotníctva, ktorá dokumentuje negatívny vplyv aplikácie tohto zákona na vývoj hospodárenia a zadlženosti zdravotníckych zariadení,“ uvádza Tichý.

„Je to pre mňa nová informácia, nepoznám obsah podania. My budeme rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu SR v každej veci a podľa toho prispôsobíme aj naše reálne kroky do budúcna,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Smútok, sklamanie, rozčarovanie, týmito slovami pre TASR reagovala na podanie prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mária Lévyová. Ako poznamenala, sestry si zákon vyrokovali, petíciu s ich požiadavkami podpísalo okolo 250.000 ľudí a má preto pochybnosti nad tým, čím je občan na Slovensku. „Je to veľmi smutné a zlý príklad pre občanov,“ skonštatovala. Aké budú ďalšie kroky sestier rozhodnú podľa jej slov orgány komory.

Lekári tvrdili, že návrh zákona je protiústavný a preto koncom februára požiadali Generálnu prokuratúru SR o podanie návrhu na Ústavný súd SR. Ten by mal podľa lekárov vyhlásiť, že zákon nie je v súlade s Ústavou. Generálna prokuratúra SR podnet prijala 2. marca. Dôvody žiadosti mali byť dva, a to nesystémovosť takéhoto zvyšovania miezd iba vybraným zdravotníckych pracovníkom a chýbajúce finančné krytie. Účinnosť mala byť pozastavená, kým nebudú peniaze.

Predmetný zákon mal od apríla tohto roka navýšiť platy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Keďže niektoré zdravotné zariadenia nemali na zmenu potrebné financie, ustanovenie obchádzali tak, že im menili úväzky, prípadne sestričky prepúšťali. Na vykrytie vyšších platov nová vláda rozhodla rozpustiť 50 miliónovú rezervu v štátnom rozpočte.

 
11 debata chyba