Vekom odchodu do penzie sa už blížime Západu

Dôchodkový vek sa počnúc rokom 2017 začne zvyšovať nad súčasnú hranicu 62 rokov, dnešný tridsiatnik tak napríklad pôjde do penzie vo veku takmer 66 rokov. Nárast bude postupný, podľa predbežných prepočtov len zhruba o 50 dní za rok.

11.07.2012 12:00
Práca, zamestnanie Foto:
Ilustračné foto
debata (88)

Asi o toľko by totiž mal každoročne rásť priemerný vek dožitia na Slovensku. Ak sa prognózy odborníkov naplnia, dnešný päťdesiatnik by mal odchádzať do penzie viac ako 63-ročný, štyridsiatnik ešte o vyše roka starší, tridsiatnik dokonca o necelé štyri roky. Kde sa hranica zvyšovania zastaví, zatiaľ nie je jasné.

Ak však bude obyvateľstvo starnúť rýchlejšie, porastie aj vek odchodu do penzie rýchlejšie. A, naopak, ak budú Slováci umierať mladší, môže jeho úroveň časom aj poklesnúť. Dvíhanie penzijného veku teda má byť od stanoveného termínu automatické a závislé výhradne od štatistických údajov, nie od politického zafarbenia aktuálnej vládnucej garnitúry. Takýto princíp presadzuje komplexný návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila Ficova vláda.

Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian sa domnieva, že dôchodkový vek napokon porastie pomalšie oproti očakávaniam. „Moja vízia je len asi o 35 až 40 dní ročne,“ tvrdí Burian. Ekonómovia však oponujú, že situácia je vážna, prvý pilier penzijného systému kolabuje a krajiny Európskej únie už poväčšine zdvihli hranicu penzijného veku na 65 až 67 rokov.

„Na dôslednú dôchodkovú reformu vrátane zvýšenia veku odchodu aspoň na 65 rokov už včera bolo neskoro,“ varuje riaditeľ INEKO Peter Goliaš, podľa ktorého ďalšie otáľanie a odklad opatrenia za horizont súčasného volebného obdobia povedie len k drastickejšiemu rastu penzijného veku neskôr.

Ako sa bude zvyšovať vek odchodu do dôchodku od roku 2017
Rok    

narodenia | zvýšenie vztiahnuté
na súčasný
dôchodkový vek | zvýšenie
po zaokrúhlení

1955 62 rokov + 50 dní 62 rokov + cca 2 mesiace
1956 62 rokov + 100 dní 62 rokov + cca 3 mesiace
1957 62 rokov + 150 dní 62 rokov + cca 5 mesiacov
1958 62 rokov+ 200 dní 62 rokov + cca 7 mesiacov
1959 62 rokov + 250 dní 62 rokov + cca 8 mesiacov
1960 62 rokov + 300 dní 62 rokov + cca 10 mesiacov
1961 62 rokov + 350 dní 62 rokov + cca 11 mesiacov
1962 62 rokov + 400 dní 63 rokov + cca 1 mesiac
1963 62 rokov + 450 dní 63 rokov + cca 3 mesiace
1964 62 rokov + 500 dní 63 rokov + cca 5 mesiacov
1965 62 rokov + 550 dní 63 rokov + cca 6 mesiacov
1966 62 rokov + 600 dní 63 rokov + cca 8 mesiacov
1967 62 rokov + 650 dní 63 rokov + cca 10 mesiacov
1968 62 rokov + 700 dní 63 rokov + cca 11 mesiacov
1969 62 rokov + 750 dní 64 rokov + cca 1 mesiac
1970 62 rokov + 800 dní 64 rokov + cca 3 mesiace
1975 62 rokov + 1 050 dní cca 65 rokov
1980 62 rokov 1 300 dní cca 65 a pol roka
1985 62 rokov + 1 550 dní cca 66 rokov a 4 mesiace

Pozn.: //Údaje sú iba orientačné, predpokladajú každoročné zvýšenie penzijného veku o 50 dní, no reálne táto hodnota bude závisieť od toho, ako sa štatisticky bude predlžovať priemerný vek dožitia. Preto skutočne môže rásť dôchodkový vek rýchlejšie, ale aj pomalšie, či dokonca môže klesať. Takisto údaje nezahrnujú niektoré viacdetné ženy, ktorým vek odchodu do penzie bude nabiehať na hranicu 62 rokov až do roku 2014, preto tie z ročníkov 1955 až 1961 získajú nárok na dôchodok o niekoľko mesiacov skôr.
//

Predložený návrh zákona predpokladá ďalšie zvyšovanie penzijného veku aj ženám s deťmi, ktorým ho veľká reforma ministra Ľudovíta Kaníka (SDKÚ) z roku 2004 skokom predĺžila o šesť až deväť rokov. Niektoré z nich dodnes nie sú povinné odchádzať do penzie až ako 62-ročné, ich odchodový vek mal na túto úroveň nabiehať postupne až do roku 2024. V prekrý­vajúcom sa období rokov 2017 až 2023 však aj im k tomuto „nábehovému“ penzijnému veku pribudne niekoľko ďalších mesiacov.

Napríklad matka štyroch detí narodená v roku 1957 mohla pred rokom 2004 odísť na odpočinok už ako 54-ročná. V súčasnosti má nárok na starobnú penziu po dovŕšení šesťdesiatky. A ak prejde v parlamente návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý v piatok schválila vláda, bude ju môcť získať až vo veku 60 rokov a zhruba päť mesiacov.

„Áno, zmeny sa dotknú aj týchto žien,“ potvrdil Burian. Na otázku, či to nepovažuje najmä voči mnohodetným matkám za diskriminačné, odpovedal stroho: „Ja som im penzijný vek kedysi tak prudko nezvýšil.“ Ešte pred voľbami v roku 2010 pritom politici Smeru tvrdili, že tlak na zvyšovanie dôchodkového veku nie je taký silný, ako tvrdí pravica, a prinajmenšom do roku 2024, keď sa má u všetkých občanov zjednotiť na 62 rokov, ho neplánujú meniť.

Sociologička SAV Monika Čambáliková zvyšovanie penzijného veku pre ženy považuje za zásadne diskriminačné. „Mnohé z nich určite volili Smer vo viere, že zmierni tvrdosť Kaníkovej reformy. No ten ju v pozícii vládnej strany skôr ešte viac pritvrdzuje,“ mieni odborníčka. Podľa nej patrí všeobecne k agende sociálnodemokra­tických strán, aby zmierňovali nepriaznivé spoločenské javy, ktoré nadraďujú mužské pohlavie.

„Ženy predsa nielen výchovou detí, ale aj starostlivosťou o domácnosť či o prestarnutých príbuzných vykonávajú množstvo práce pre spoločnosť veľmi prospešnej, no zároveň absolútne nezaplatenej. Vláda by preto mala vyvíjať snahy, aby sa časť z nej mohla presunúť na mužov. Alebo ženám túto nadprácu kompenzovať trebárs nižším dôchodkovým vekom. Žiaľ, zatiaľ nič z toho nerobí,“ zdôrazňuje Čambáliková.

Ako vyplýva z mechanizmu zvyšovania dôchodkového veku, kabinetom prijatý návrh zákona nestanovuje exaktne, kedy ho ktoré vekové ročníky vlastne dosiahnu. To kritizujú aj niektorí odborníci. Najvyšší súd napríklad v pripomienkovom namietal, že navrhovaná úprava zvyšovania penzijného veku nezodpovedá ústave, ktorá predpokladá „presné a zrozumiteľné“ vymedzenie práv a povinností občanov.

„Z predloženého znenia však poistenci nebudú vedieť, kedy a za akých podmienok dosiahnu dôchodkový vek pre nárok na starobný dôchodok. A na základe takéhoto určovania dôchodkového veku by nebolo možné zistiť napríklad ani takzvaný dopočet rokov pre výšku invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku. A tiež ani určiť deň, od ktorého poistencovi chýbajú dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, keď má mať nárok na predčasný starobný dôchodok,“ konštatuje sa v pripomienke sudcov.

Burian je však presvedčený, že tieto problémy sú len technického charakteru a v skutočnosti zákon v praxi nespôsobí nijaké vážne komplikácie. „Priamo v ňom je zakotvený len spôsob výpočtu dôchodkového veku. Konkrétny penzijný vek vyjadrený v rokoch a dňoch na príslušný rok bude pravidelne stanovovaný opatrením ministerstva práce,“ uviedol.

„Zákon v tejto forme si naozaj vyžaduje záväzný výklad. Buď ho teda treba dopracovať, alebo postupne spresňovať formou vyhlášok,“ pripúšťa ekonóm Pavol Kárász, ktorý však základné východiská pre budúce stanovovanie penzijného veku považuje za dobré.

Ako sa bude zvyšovať penzijný vek viacdetným ženám od roku 2017
rok nar.   bez detí 1 dieťa 2 deti 3 alebo  

4
deti | 5 a viac detí

1955 teraz 62 rokov 62 rokov 60 rokov

+ 3 mesiace | 58 rokov
+ 6 mesiacov | 56 rokov
+ 9 mesiacov

  po novom 62 rokov

+ cca 2 mesiace | 62 rokov
+ cca 2 mesiace | 60 rokov
+ cca 5 mesiacov | 58 rokov
+ cca 8 mesiacov | 56 rokov
+ cca 11 mesiacov

1956 teraz 62 rokov 62 rokov 61 rokov 59 rokov

+ 3 mesiace | 57 rokov
+ 6 mesiacov

  po novom 62 rokov

+ cca 3 mesiace | 62 rokov
+ cca 3 mesiace | 61 rokov
+ cca 3 mesiace | 59 rokov
+ cca 6 mesiacov | 57 rokov
+ cca 9 mesiacov

1957 teraz 62 rokov 62 rokov 61 rokov

+ 9 mesiacov | 60 rokov | 58 rokov
+ 3 mesiace

  po novom 62 rokov

+ cca 5 mesiacov | 62 rokov
+ cca 5 mesiacov | 62 rokov
+ cca 2 mesiace | 60 rokov
+ cca 5 mesiacov | 58 rokov
+ cca 8 mesiacov

1958 teraz 62 rokov 62 rokov 62 rokov 60 rokov

+ 9 mesiacov | 59 rokov

  po novom 62 rokov

+ cca 7 mesiacov | 62 rokov
+ cca 7 mesiacov | 62 rokov
+ cca 7 mesiacov | 61 rokov
+ cca 4 mesiace | 59 rokov
+ cca 7 mesiacov

1959 teraz 62 rokov 62 rokov 62 rokov 61 rokov

+ 6 mesiacov | 59 rokov
+ 9 mesiacov

  po novom 62 rokov

+ cca 8 mesiacov | 62
+ cca 8 mesiacov | 62 rokov
+ cca 8 mesiacov | 62 rokov
+ cca 2 mesiace | 60 rokov
+ cca 5 mesiacov

1960 teraz 62 rokov 62 rokov 62 rokov 62 rokov 60 rokov

+ 6 mesiacov

  po novom 62 rokov

+ cca 10 mesiacov | 62 rokov
+ cca 10 mesiacov | 62 rokov
+ cca 10 mesiacov | 62 rokov
+ cca 10 mesiacov | 61 rokov
+ cca 4 mesiace

1961 teraz 62 rokov 62 rokov 62 rokov 62 rokov 61 rokov

+ 3 mesiace

  po novom 62

+ cca 11 mesiacov | 62
+ cca 11 mesiacov | 62 rokov
+ cca 11 mesiacov | 62 rokov
+ cca 11 mesiacov | 62 rokov
+ cca 2 mesiace

1962 teraz 62 rokov 62 rokov 62 rokov 62 rokov 62 rokov
  po novom 63 rokov        

+ cca 1 mesiac | 63 rokov
+ cca 1 mesiac | 63 rokov
+ cca 1 mesiac | 63 rokov
+ cca 1 mesiac | 63 rokov
+ cca 1 mesiac

88 debata chyba