Dobrovodský to vzdal. Malacky už žiada o pridelenie nájomného bytu

21.09.2012 18:00
Oskar Dobrovodský
Oskar Dobrovodský Autor:

Oskar Dobrovodský, ktorý býva na Družstevnej ulici v Malackách, kde pretrvávajú problémy v susedskom spolužití s rómskymi rodinami žijúcimi v stiesnených a hygienicky nevhodných podmienkach, požiadal samosprávu o bývanie.

Ako informovala Tatiana Búbelová z malackého mestského úradu, podateľňa Mestského úradu v Malackách prijala žiadosť Dobrovodského o pridelenie nájomného bytu. „Písomnosť je riadne zaregistrovaná a mesto sa ňou bude zaoberať,“ povedala Búbelová.

Podľa informácií z Malaciek má mesto k dispozícii byty pre sociálne slabých a neprispôsobivých občanov. Ide o byty na Hlbokej ulici, kde žije časť rómskej komunity. Nájomné byty v lokalite Pri Maline, ktoré boli skolaudované a odovzdané pred rokom, poskytujú aj ľuďom na dočasné ubytovanie v mimoriadnych životných situáciách. Prideľuje ich primátor mesta na odporúčanie odbornej bytovej komisie. Tá posudzuje žiadosť a priložené prílohy žiadateľov a ich súlad s príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky. Ak žiadateľ náležitosti spĺňa, komisia odporučí primátorovi byt žiadateľovi prideliť.

Susedia rodín na Družstevnej ulici sa sťažujú na ich nehygienické správanie, hluk, oplzlé nadávky či vyhrážky. Malacky preto sprísnia režimové opatrenia na Družstevnej ulici, zástupcovia mesta sa rozhodli pritvrdiť po návšteve susedov, ktorí z kritickej situácie vinia práve vedenie Malaciek. V uvedenej lokalite zintenzívnia kontroly výskytu hlodavcov, kontroly nakladania s odpadmi a odpadovými vodami na raz za týždeň. Taktiež sprísnia sankcie za nedodržiavanie platných právnych predpisov a nariadení.

Návštevy na Družstevnej ulici zintenzívnia aj sociálne pracovníčky. Namiesto minimálne jednej návštevy mesačne budú situáciu monitorovať raz týždenne a raz mesačne v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách. Okrem toho si pracovníčka školského úradu raz mesačne vyžiada správu o školskej dochádzke miestnych detí. Mesto bude pokračovať vo výkone terénnej sociálnej práce s rómskymi rodinami a hľadať zdroje na výkon komunitnej práce.

„Kontroly hliadok Mestskej polície na Družstevnej ulici, ktorá je určená ako kritické miesto, sa budú naďalej vykonávať ako doteraz, raz počas dňa a raz v noci,“ dodala Búbelová.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku