Sociálna dávka za plnenie školskej dochádzky sa nezruší

Národná rada neposunula do druhého čítania návrh skupiny poslancov za SDKÚ na zrušenie dávky v sume 17,2 eura pre rodičov detí v hmotnej núdzi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku. Poslanci Ľudovít Kaník, Pavol Frešo a Viliam Novotný argumentovali tým, že povinná školská dochádzka je ústavnou povinnosťou a poskytovanie dávky za jej plnenie je neopodstatnené a diskriminačné voči ostatným rodičom, ktorých deti si rovnako plnia povinnú školskú dochádzku. Za návrh hlasovalo 43 poslancov, proti boli traja a 74 poslancov sa hlasovania zdržalo.

28.09.2012 12:07
parlament Foto:
Ilustračné foto
debata (3)

Táto dávka bola pôvodne viacúrovňovým motivačným príspevkom, na ktorý mali nárok len rodičia tých detí, ktorých priemerný prospech bol v poslednom školskom polroku do 2,5, alebo ktoré si zlepšili priemerný prospech o 0,5. Exministerka práce Viera Tomanová však od roku 2009 zrušila väzbu príspevku na prospech dieťaťa a ako jedinú podmienku pre jeho vyplácanie stanovila plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zmeny opoziční poslanci navrhovali aj v oblasti aktívnej politiky trhu práce. Novelou zákona o službách zamestnanosti chceli zaviesť povinnosť pre získanie aktivačného príspevku vykonávať aktivačnú činnosť v rozsahu najmenej 20 hodín týždenne. „Touto zmenou sa napráva súčasný stav, kedy je možné získať aktivačný príspevok aj za odpracovanie jednej hodiny týždenne, čo je určite v rozpore s pôvodným úmyslom zákonodarcu,“ upozorňovali poslanci SDKÚ. Žiadali stanoviť len spodnú hranicu rozsahu výkonu aktivačnej činnosti tak, aby bolo možné prispôsobovať počet hodín aktivačnej činnosti reálnym potrebám obce alebo inej právnickej osoby, v prospech ktorej sa vykonávajú aktivačné činnosti.

„Aktivačnú činnosť bude v prípade potreby pre jedného aktivovaného možné vykonávať bez časového ohraničenia, nielen maximálne dvakrát po 6 mesiacov, ktoré sa ukázalo prekážkou pre obce a iné právnické osoby pri zabezpečovaní tejto činnosti,“ dodávajú poslanci za SDKÚ.

3 debata chyba