Katolícka cirkev žiada zrušiť výstavu The Human Body Exhibition

Výstava The Human Body Exhibition predstavuje podľa katolíckej cirkvi hrubé zneváženie, hanobenie mŕtvych ľudských tiel preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Ako sa uvádza vo vyhlásení predsedu subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, výstava znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej, demokratickej spoločnosti.

08.10.2012 15:52
Výstava The Human Body Exhibition Foto:
Výstava The Human Body Exhibition putuje Európe, severnej Amerike či Ázii. Na snímke návštevníčka výstavy v talianskom Miláne.
192

„Jej konanie je hanbou nášho hlavného mesta i celej krajiny. Preto vyzývam zodpovedné štátne i miestne orgány, aby využili svoje právomoci a existujúce zákony a neodkladne prijali opatrenia na ukončenie výstavy. Kým sa tak stane, prosím zodpovedných kresťanov ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa na výstave nezúčastňovali a aby podľa svojich možností neodporúčali účasť na výstave deťom a neplnoletej mládeži,“ napísal vo vyhlásení predseda subkomisie a spišský biskup Štefan Sečka. Komisia sa zaoberala výstavou pre početné otázky a rozpaky veriacich, ktoré vzbudzuje konanie výstavy v Bratislave.

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave Peter Labaš rozhodol, že prednáška Edukatívny prínos výstavy The The Human Body Exhibition vo Vedeckej cukrárni je zrušená. Podľa neho fakulta sa dištancuje od podobných výstav, ktoré dehonestujú ľudské telo.

Právny zástupca Konferencie biskupov Slovenska požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, aby podľa zákona o pohrebníctve preskúmal súlad výstavy so zákonom. Ako dôvod v žiadosti uvádza, že predmetom výstavy je vystavovanie preparovaných a konzervovaných ľudských tiel a ich jednotlivých častí, pričom tieto plastinované ľudské telá sú prezentované v rôznych polohách. Výstava sprístupňuje širokej verejnosti mŕtvoly konkrétnych ľudí, čím sa porušuje dôstojnosť, intimita a integrita mŕtvych.Podľa právneho zástupcu biskupov uvedeným konaním organizátori výstavy prejavujú absolútnu neúctu k mŕtvym a jednoznačne porušujú ustanovenie zákona o pohrebníctve.

Podľa zákona sa totiž s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Právny zástupca upozorňuje, že nemožno považovať za dôstojné zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami konanie organizátorov výstavy, na ktorej sú sprístupnené „plastinované“ mŕtvoly a časti ľudských tiel širokej verejnosti na pôde komerčného výstaviska a prezentované ľudské telá v rôznych polohách, a to všetko za využitia masívnej reklamnej kampane.

Právny zástupca Konferencie biskupov Slovenska požiadal aj Miestny úrad v Petržalke, aby podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach zakázal alebo zrušil výstavu. Podľa navrhovateľa je Mestská časť Bratislava – Petržalka povinná zakázať alebo prerušiť verejné kultúrne podujatie, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
192 debata chyba