Televízie JOJ a JOJ PLUS dostali pokutu za nedodanie záznamov vysielania

Dve pokuty vo výške 5-tisíc eur uložila televíziám JOJ a JOJ plus na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Vysielateľa oboch televízií tak potrestala za nedodanie 27 záznamov vysielania.

09.10.2012 21:33
debata (2)

Bez pokuty neobišla ani televízia Markíza, ktorá musí zaplatiť tisíc eur za vysielanie relácie Farma. Pokuta sa týkala porušenia podmienok na umiestňovanie produktov do programov.
Televíziu JOJ i Markízu upozornila rada takisto na porušenie zákona v prípade objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov. V televízii JOJ išlo o príspevok Prenasledovaná žena sa bojí o život v programe Krimi z 26. marca 2012 a v Markíze o príspevok Obete komunizmu na pokraji záujmu v Televíznych novinách z 10. marca 2012.

Na porušenie zákona upozornila rada aj RTVS a to v prípade podmienok umiestňovania produktov do programov. K rozporu so zákonom prišlo v programe Dámsky klub odvysielanom 12. apríla 2012.

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí začala aj správne konanie v súvislosti s vysielaním upútavky na program Extrémne prípady v televízii JOJ dňa 25.7.2012. V tejto súvislosti sa bude skúmať možné porušenie zákona v prípade slušnosti a čestnosti reklamy.

2 debata chyba