Advokáti budú pribúdať pomalšie

19.10.2012 12:00
parlament
Parlament schválil novelu zákona o advokácii. Autor:

Slovenská advokátska komora môže byť spokojná. Noví advokáti budú k tým doterajším 4 700 pribúdať pomalšie. Koncipienti, ktorí nastúpia do advokátskych kancelárii v januári, budú totiž potrebovať namiesto troch rokov praxe až päť.

Po tom, čo parlament schválil novelu zákona o advokácií, ktorú predložil minister spravodlivosti Tomáš Borec, bývalý šéf advokátskej komory, sa už advokátmi nebudú môcť stať napríklad vyšší súdni úradníci. Asistenti sudcov Najvyššieho súdu však túto možnosť dostanú.

Opozícia hovorí o lobingu v prospech advokátov. Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ) sa chystá napadnúť zákon na Ústavnom súde. „Zmena zákona zaručuje exkluzivitu pre určitú úzku skupinu právnikov a znevýhodňuje iné. Rozširuje tiež povinné zastúpenie klienta advokátom vo viacerých sporoch, kde dnes stačí na zastupovanie právnik a nie člen advokátskej komory,“ tvrdí Žitňanská.

Zmenu kritizuje aj advokátka Eva Kovačechová spolupracujúca s Via Iuris. „Je neopodstatnené a neodôvodnené takýmto spôsobom zvýhodňovať úzku skupinu ľudí pracujúcich pre sudcov len na jednom konkrétnom súde,“ hovorí.

Poslanec Anton Martvoň (Smer), ktorý viaceré pozmeňovacie návrhy spolu s kolegami predkladal, tvrdí, že práca asistentov sudcov na Najvyššom súde je vysoko odborná činnosť a advokátska komora ju akceptuje. „Je to kompromis medzi Slovenskou advokátskou komorou a ministerstvom spravodlivosti,“ povedal Martvoň o návrhu, ktorý zvýhodňuje asistentov sudcov napríklad pred vyššími súdnymi úradníkmi. Martvoň tvrdí, že títo si môžu urobiť justičnú skúšku, ktorá sa vyrovná tej advokátskej.

Výhrady sú aj k predĺženiu povinnej praxe. To ministerstvo odvodňuje mierou zodpovednosti advokáta pri výkone povolania. „Advokát obhajuje klientov v sporoch, kde nejde len o majetok, ale aj o jeho ďalší život, slobodu alebo bezúhonnosť. Je tak ako pri iných náročných povolaniach žiaduce, aby náležitá príprava na výkon advokátskeho povolania trvala dostatočne dlhý čas.“

Navyše minister tvrdí, že predĺženie odbornej praxe do budúcnosti neobmedzí trh právnych služieb a jej cieľom je zabezpečiť pre klientov skúsenejších a kvalifikovanejších právnych zástupcov. Požiadavka dlhšej prípravy na výkon advokátskeho povolania podľa neho nie je výnimočná ani v iných štátoch únie.

****Aké zmeny čakajú budúcich advokátov**
****
***predlžuje sa povinná prax**
advokátskeho koncipienta zo súčasných troch rokov na päť**
****
*****ruší sa započítavanie inej právnej praxe** do praxe advokátskeho koncipienta, výnimkou budú asistenti sudcov Najvyššieho súdu**
****
*****v sporoch** o ochrane osobnosti, vo veciach sporov médií s politikmi, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom, o ochranu hospodárskej súťaže, o obchodné tajomstvo, s ochranou práva duševného vlastníctva bude môcť klienta zastupovať len advokát**
****
*****advokát bude musieť** priebeh praxe koncipienta vyznačovať v dennom výkaze**
****
*****advokát bude môcť** zamestnať koncipienta až po troch rokoch advokátskej činnosti****(vv, MS SR)**

(Agentúrnu správu sme nahradili redakčným článkom.)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku