Opozícia chce zrušiť kvórum pri miestnych a krajských referendách

Kvórum potrebné pre platnosť miestneho referenda a referenda na úrovni vyšších územných celkov (VÚC) by malo byť od marca 2013 minulosťou. V novele zákona o obecnom zriadení to navrhujú opoziční poslanci Miroslav Kadúc (OĽaNO), Martin Poliačik (SaS) a Jana Žitňanská (nezávislá).

12.11.2012 10:04
debata (2)

V súčasnosti sa na referende, aby bolo platné, musí zúčastniť aspoň polovica oprávnených voličov. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na decembrovej schôdzi.

Novela však ponecháva podmienku, že na prijatie návrhov tvoriacich predmet referenda bude naďalej potrebný súhlasný prejav vôle nadpolovičnej väčšiny účastníkov referenda. Aby bola podnietená vyššia účasť obyvateľov obce a VÚC na aktívnom živote územnej samosprávy a posilnené práva občanov, opozícia navrhuje znížiť percentá potrebné na vyhlásenie referenda na základe petície skupiny obyvateľov obce. Ak bude predložená petícia na vyhlásenie miestneho referenda v obci, ktorá bola vyhlásená za mesto, poslanci navrhujú znížiť percento z 30 na 20 percent oprávnených voličov a v prípade vyhlásenia referenda na úrovni samosprávneho kraja zo súčasných 30 na desať percent oprávnených voličov.

Zároveň sa návrhom zákona zavádza podmienka, že referendum (či už miestne, alebo na úrovni samosprávneho kraja) vyhlásené na základe petície určitého počtu oprávnených voličov, sa bude môcť konať iba v deň volieb do orgánov samosprávy obcí a krajov, prípadne v deň konania volieb s celoštátnou pôsobnosťou, teda volieb do NR SR, prezidenta SR alebo do Európskeho parlamentu.

Dôvodom týchto zmien podľa trojice poslancov je snaha zabezpečiť prítomnosť väčšieho počtu oprávnených voličov na hlasovaní a významne šetriť peňažné prostriedky na uskutočnenie referenda. Neplatnosť kvóra sa však nemá týkať referenda o odvolaní starostu obce či predsedu samosprávneho kraja konaného na základe petície obyvateľov.

„Každý štát, ktorý je založený na zásadách právneho štátu a demokracii, by sa mal snažiť vytvárať priestor pre čo najširšiu mieru účasti verejnosti na verejnom živote. Referendum predstavuje formu priamej demokracie, inštitút, prostredníctvom ktorého môžu občania vyjadriť svoje starosti, návrhy, sťažnosti či problémy a aktívne sa zapojiť do fungovania svojej obce alebo samosprávneho kraja,“ argumentujú poslanci. Podmienka účasti aspoň polovice obyvateľov obce disponujúcej aktívnym volebným právom je však podľa nich neprimerane striktná v porovnaní s právnymi úpravami iných európskych štátov, v ktorých sa táto hranica pohybuje spravidla okolo 30 až 40 percent, prípadne nie je vôbec ustanovená.

Opoziční členovia snemovne zároveň pripomínajú, že SR má doposiaľ prevažne negatívne skúsenosti s využívaním formy referenda na celoštátnej i lokálnej úrovni, a to práve v dôsledku neplatnosti referenda pre nízku účasť voličov. Zároveň sa obyvatelia obce alebo vyššieho územného celku nebudú môcť spoľahnúť na to, že referendum bude neúspešné, ak nepôjdu hlasovať. "Môže to teda podnietiť vyššiu účasť vzhľadom na to, že sa budú musieť zaujímať aj obyvatelia aj volení zástupcovia o to, ako dopadne miestne referendum, prípadne krajské referendum.

Tak ako je tradíciou v iných krajinách, volení zástupcovia, ako aj iniciátori referenda, si dajú viac záležať na vysvetľovaní dôvodov referenda a jednotlivých rozhodnutí, ktoré sa majú v referende schváliť alebo odmietnuť," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu.

2 debata chyba