Novým splnomocnencom pre mládež a šport sa stal Dušan Galis

Dušan Galis (Smer) sa od štvrtka opäť stane splnomocnencom vlády pre mládež a šport. Do funkcie ho na dnešnom rokovaní vymenovala vláda.

14.11.2012 12:24
Dušan Galis Foto:
Dušan Galis ešte vo funkcií trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.
debata (2)

Galis bol splnomocnencom pre mládež a šport už za ministrovania Jána Mikolaja (SNS) v rokoch 2006 až 2010. Momentálne je poslancom Národnej rady SR za Smer. Je členom parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň sedí aj v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR pre kontrolu činnosti NBÚ. Galis je športový tréner. V rokoch 1970 až 1993 bol profesionálnym futbalistom a od roku 1993 pôsobil ako futbalový tréner. V rokoch 2004 až 2006 bol trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie.

Kabinet schválil aj štatút vládneho splnomocnenca. Jeho úlohou bude hlavne koordinovať a iniciovať práce súvisiace s prípravou koncepčných materiálov, s tvorbou legislatívneho prostredia, ide najmä o zákon o mládeži a zákon o podpore športu. Ďalej pôjde o činnosť súvisiacu s budovaním futbalovej a hokejovej infraštruktúry, s prípravou nového systému riadenia športu, s realizáciou a prepojením národných programov v oblasti mládeže a športu so súvisiacimi programami v zdravotníctve, sociálnej oblasti, cestovnom ruchu. Bude sa zaoberať aj prevenciou negatívnych javov v spoločnosti, informovaním a komunikáciou s odbornou verejnosťou.

Splnomocnenca navrhuje predseda vlády a za svoju činnosť bude zodpovedať kabinetu. Pôsobí v rámci organizačnej štruktúry Úradu vlády SR a vzťah k úradu vlády upravuje jeho organizačný poriadok. Na zabezpečenie činnosti splnomocnenca sa tu zároveň zriaďuje Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.

2 debata chyba
Flowers