Sudcov čakajú postihy za prieťahy v konaní

Za prieťahy v súdnom konaní sa budú zodpovedať konkrétni sudcovia, ktorí nepracujú tak, ako by mali. Takýchto prípadov je na Slovensku viac než dosť a zdá sa, že ministerstvu spravodlivosti, Ústavnému súdu aj verejnej ochrankyni práv dochádza trpezlivosť.

19.11.2012 16:35
Jankovská, omšenie, súd Foto:
Na snímke zľava zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská a predsedkyňa Ústavného súdu SR Ivetta Macejková.
debata (20)

Tejto téme je venovaná dvojdňová pracovná porada predstaviteľov slovenskej justície, ktorá sa začala v Omšení pri Trenčíne. Niektoré údaje, ktoré tu odzneli, sú alarmujúce. „Od roku 2007 do prvého polroku 2012 Ústavný súd eviduje 1 569 podaní, kde boli sťažovatelia úspešní, teda bolo nálezom Ústavného súdu konštatované, že je tam neprimeraná dĺžka konania. Sťažovateľom bola vyplatená suma 4 milióny 333 tisíc eur. Tieto peniaze sa určite dali využiť účelnejšie,“ myslí si Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu SR.

Monika Jankovská, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti vraví, že na niektoré prieťahy sa účastníci konania sťažujú Ústavnému súdu alebo ombudsmanke, ale mnohí ľudia rezignovali a o prieťahoch mlčia. Ministerstvo sa môže o nich dozvedieť len vlastným zisťovaním.

„Vykonali sme kontrolu vo všetkých konaniach nad 3 roky, ktoré neboli rozhodnuté a konkrétne čísla sú alarmujúce. Celkove máme nerozhodnutých vyše 8 500 spisov v civilnom konaní a 3 500 spisov v obchodných konaniach. Ako bývalá sudkyňa a predsedníčka okresného súdu si myslím, že je to všetko vec dôkladnej kontroly. Každý predseda súdu vie, akých má sudcov, a veľmi dobre vie, či sudca spôsobuje prieťahy subjektívne. Preto má povinnosť vyvodiť zodpovednosť,“ zdôraznila Monika Jankovská.

Ivetta Macejková dodáva, že na postihnutie sudcov za prieťahy netreba ani meniť legislatívu, aj v súčasnej úprave na to páky sú, len ich treba využiť. „Ústavný súd bude apelovať na ministerstvo spravodlivosti, a to zase na predsedov okresných a krajských súdov, aby sa v prípadoch, kde Ústavný súd rozhodol nálezom, a napriek tomu vec nie je stále rozhodnutá, vyvodila disciplinárna zodpovednosť či už priamo voči sudcovi alebo predsedovi súdu,“ povedala predsedníčka Ústavného súdu.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová pripomína, že dĺžka súdneho konania sa od roku 2004 síce z roka na rok skracuje, ale počet zistených porušení práva na konanie bez prieťahov sa nemení, zostáva na rovnakej úrovni. Vyhlásila, že ak si prieťahy nevšíma predseda súdu, verejný ochranca to určite nenechá bez povšimnutia.
„V prípade, ak sudcovia a súdy nezmenia svoje postupy, pôjdu v individuálnych prípadoch na zodpovednosť,“ upozorňuje ombudsmanka. Verejná ochrankyňa práv môže podať návrh na disciplinárne konanie voči sudcom, ale navrhovať zodpovednosť aj voči ministerstvu, ak by sa zistilo, že svojimi postupmi nevytvorilo dobré podmienky pre prácu súdov.

Monika Jankovská upozorňuje, že o pol roka ministerstvo opäť urobí rozsiahlu kontrolu na súdoch, ktorá bude zameraná na prieťahy. Ak sa pri nej zistí, že sudca mohol konať, ale nekonal, začne sa voči nemu disciplinárne konanie. Postihy môžu byť rôzne, napríklad napomenutie, alebo sudca môže prísť o časť platu.

20 debata chyba