Pre predčasných penzistov sa opäť menia pravidlá

Krivda spáchaná na senioroch, ktorí sa predvlani po zmene zákona museli vzdať predčasného dôchodku, keď chceli zostať pracovať, bude čoskoro odstránená. Ak totiž priznané predčasné dôchodky z uvedeného dôvodu nedostávali plné dva roky, vráti sa im za každý mesiac, ktorý im penzia bola pozastavená, pol percenta, o ktoré im bol pôvodne vypočítaný dôchodok vzhľadom na predčasnosť znížený.

07.12.2012 14:00
dôchodok, dane, dôchodca, peniaze Foto:
Ilustračné foto
debata (17)

„Nové určenie sumy dôchodku bude spočívať v jeho zvýšení o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní, počas ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal,“ spresňuje novela zákona o sociálnom poistení, ktorú tento týždeň schválil parlament. Musí ju však ešte podpísať prezident.

Podľa terajšej právnej úpravy poistenec, ktorému už raz bol priznaný predčasný dôchodok, nemá nárok na riadny starobný dôchodok – a predčasný dôchodok sa preň dovŕšením dôchodkového veku stáva starobným. Zvýšený môže byť, s výnimkou valorizácie, iba o sumu, o ktorú si ho vylepšil platením dôchodkového poistenia po priznaní.

„Teda ak pracoval ako zamestnanec a výplata predčasného dôchodku mu bola zastavená, po skončení práce a zároveň povinného dôchodkového poistenia môže požiadať o zvýšenie dôchodku za to obdobie, počas ktorého dôchodok nepoberal,“ spresňuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Prijatá novela prináša zmenu v tom, že ak poistenec dovŕši dôchodkový vek po 31. decembri 2012, na jeho žiadosť sa mu suma dôchodku zvýši o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní, počas ktorých nemal nárok na výplatu predčasnej penzie. „Nárok na výplatu dôchodku v novourčenej sume mu vznikne odo dňa podania žiadosti o prepočet, najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku,“ uvádza Višváder. Podobne sa podľa neho znovu určí aj suma dôchodku poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2013. „Nárok na výplatu dôchodku v novej sume mu vznikne od podania žiadosti o prepočet, najskôr však od 1. januára 2013,“ konštatuje hovorca.

Inštitút predčasného dôchodku vznikol v roku 2004 a mal pomôcť najmä ľuďom, ktorí krátko pred dôchodkom stratili prácu a mali len mizivé šance získať inú. Od roku 2008 možno do predčasnej penzie odísť najviac na posledné dva roky pred dosiahnutím vekovej hranice. Poberateľ však za každých začatých 30 dní, ktoré mu do nej chýbajú, stráca na sume penzie pol percenta. Za celé dva roky mu tak penzia môže byť znížená maximálne o 12,5 percenta.

Keďže kedysi to zákon umožňoval, tisíce ľudí predčasný dôchodok poberali aj napriek tomu, že pokračovali v pracovných aktivitách. Zneužívaniu zmyslu inštitútu zabránila bývalá Radičovej vláda, keď na jeseň 2010 v rámci novely zákona o sociálnom poistení zakázala súbeh poberania predčasného dôchodku a pokračovania dôchodkového poistenia.

V prechodnom období do marca 2011 sa pracujúci predčasní dôchodcovia museli rozhodnúť, či sa vzdajú penzie alebo práce. Na úkor tých, ktorí si zvolili prácu, však pre zmenu štát, keďže nezmenil pravidlá krátenia predčasného dôchodku, následne ušetril tisíce eur.

Sprísňovanie podmienok vyplácania predčasného dôchodku spôsobuje postupný úbytok jeho poberateľov. Kým ku koncu októbra tohto roku evidovala Sociálna poisťovňa necelých 25-tisíc predčasných penzistov, rok predtým asi o 10-tisíc viac. Hneď v marci 2011, keď nastúpil zákaz súbehu, sa počet predčasných penzistov znížil zo 49,1– na 38,6-tisíca.

O ďalší úbytok predčasných dôchodcov sa však zrejme postará aj súčasný parlament s prevahou ľavice. Ten totiž rozhodol, že povinné dôchodkové poistenie budú po novom odvádzať aj dohodári. A teda ani poberatelia predčasných dôchodkov, aby sa opäť neocitli v súbehu, nebudú smieť pracovať na dohody.

„Poberatelia predčasných starobných dôchodkov sa musia do 28. februára 2013 rozhodnúť, či chcú naďalej poberať predčasný starobný dôchodok alebo pracovať na dohodu,“ upozorňuje Višváder.

Ak predčasný dôchodca prácu na dohodu skončí, jeho zamestnávateľ je povinný odhlásiť ho z dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa odporúča zaslať túto odhlášku do polovice februára 2013, pretože inak hrozí omeškanie marcovej výplaty dôchodku.

Ak sa však predčasný penzista rozhodne zostať aj po 28. februári 2013 dohodárom, oznamovať to Sociálnej poisťovni nemusí, no tá mu v marci dôchodok automaticky zastaví. Po prípadnom skončení práce na dohodu, a teda aj zániku povinného dôchodkového poistenia, môže klient opäť požiadať o uvoľnenie výplaty predčasného dôchodku. A zároveň aj o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia, ktoré získal po priznaní predčasného starobného dôchodku, rovnako ako iní zamestnanci.

Šéf Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky si myslí, že ak je dopočítanie dôchodkov o príslušné polpercentá pre predčasných dôchodcov pozitívnou správou, nové obmedzenia pre tých, čo pracujú na dohody, je zase až príliš ostré. „Inštitút predčasných penzií by mal dostať úplne osobitný status a riešiť naozaj mimoriadnu situáciu človeka, ktorý sa ocitol v ťažkej sociálnej núdzi, bez možností nájsť si prácu. Privítame preto každú úpravu, ktorá pomôže práve tým, ktorí sú v tejto situácii,“ zdôraznil Lipiansky.

Inštitút predčasného dôchodku
- od 1. januára 2004 začal tento inštitút fungovať, nárok získať predčasnú penziu mal vtedy každý, kto Sociálnej poisťovni platil odvody 10 rokov a dôchodok vypočítaný podľa pravidla 0,5-percentného zníženia sumy za každých začatých 30 dní pred dovŕšením penzijného veku mu vyšiel vyšší ako 1,2-násobok životného minima
- od 1. januára 2008 možno do predčasnej penzie odísť najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, počet rokov poistenia sa zvýšil na 15, ale podmienky 0,5-percentného krátenia aj 1,2-násobku životného minima vypočítanej penzie zostali
- od 1. marca 2011 nastúpil zákaz súbehu poberania predčasného dôchodku a pokračovania dôchodkového poistenia a každý poberateľ si musel vybrať, či chce ďalej dostávať penziu a prestať pracovať v pozícii zamestnanca, prípadne živnostníka alebo naopak
- po 1. januári 2013 sa zákaz súbehu bude vzťahovať aj na predčasných penzistov dohodárov, zároveň sa však tým, ktorým bola výplata predčasnej penzie po marci 2011 pozastavená, stratené polpercentá za príslušné mesiace pozastavenia vrátia

Príklad
Pán Jozef prišiel tento rok v máji o prácu, preto požiadal od 1. júna o predčasný dôchodok. Dôchodkový vek by mal dosiahnuť 1. marca budúceho roku. Sociálna poisťovňa mu vypočítala predčasný dôchodok vo výške 370 eur. Od septembra sa však zamestnal a pracovať bude nepretržite až do konca februára budúceho roku. Počas tohto obdobia mal zastavenú výplatu dôchodku.

Od marca môže požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň požiadať o jeho zvýšenie. Vďaka tomu, že pracoval, mu Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na 382 eur (spolu s budúcoročnou valorizáciou).

Túto sumu mu Sociálna poisťovňa ďalej zvýši o pol percenta za obdobie, počas ktorého nepoberal dôchodok. Keďže dôchodok nedostával od 1. septembra 2012 do 28. februára 2013, čo je 181 dní, má nárok na zvýšenie o 3,5 percenta. Jeho dôchodok by sa tak mal zvýšiť o 13,40 eura. Mesačne bude preto dostávať penziu vo výške 395,40 eura.

V porovnaní s tým, keby sa nezmenil zákon a nemal by nárok na zvýšenie penzie za každých 30 dní, keď dôchodok nedostával, bude od 1. marca budúceho roku dostávať mesačne o 13,40 eura vyšší dôchodok.(pcs)

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy