Amnestovaní opúšťajú väznice, podmienečne odsúdení čakajú

Amnestia prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorú udelil pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, sa nevzťahuje na tých, ktorí boli odsúdení na viac ako 18 mesiacov, ani na ľudí odsúdených za spáchanie trestných činov s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu.

02.01.2013 12:16 , aktualizované: 16:56
Amnestie, väzeň Foto:
Omilostili prvých väzňov, mnohí z nich si pri prepúšťaní na slobodu zakrývali tváre.
debata (16)

Rozhodnutie prezidenta zverejnili v Zbierke zákonov. „Podľa predbežných údajov by malo byť z výkonu trestu odňatia slobody prepustených približne 500 odsúdených osôb,“ povedal prezidentov hovorca Marek Trubač.

Prezident odpúšťa tresty odňatia slobody, ktorých výkon je podmienečne odložený, odpúšťa nevykonané tresty uložené mladistvým a väzňom v ústavoch s minimálnym stupňom stráženia, ktorí nedostali viac ako 18 mesiacov. Odpúšťa tiež tresty vyhostenia uložené ešte pred 1. augustom 2004 ľuďom, ktorí sú v súčasnosti občanmi iných štátov Európskej únie (EÚ). Hlava štátu odpúšťa aj nevykonané tresty odňatia slobody za vojenské trestné činy spáchané vojakmi v povinnej základnej vojenskej službe či v povinnej náhradnej vojenskej službe. Nevzťahuje sa to však na tých, ktorých odsúdili za trestné činy porušovania práv vojakov.

Prezidentova amnestia sa nevzťahuje na ľudí odsúdených za spáchanie trestných činov s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu. Gašparovič nepomôže ani odsúdeným za zanedbanie povinnej výživy, ohrozovanie mravnej výchovy, šírenie toxikománie a podávanie alkoholu mládeži.

Rovnako sa amnestia nevzťahuje ani na tresty uložené za ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky a opilstva a na tresty osobám, ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred ich uložením odsúdené za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, výkon ktorého nebol odložený. Niektorým ľuďom, na ktorých sa amnestia z uvedených dôvodov nevzťahuje, však prezident odpustil.

Ide o osoby, ktoré trpia nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou, ľudí starších ako 65 rokov odsúdených na menej ako 18 mesiacov a tehotné ženy, ktoré dostali tiež menej ako 18 mesiacov a starajú sa najmenej ešte o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov. Výnimku tvoria aj osamelé ženy či muži, ktorí sa starajú najmenej o dve deti mladšie ako 15 rokov, aj keď už boli v posledných desiatich rokoch odsúdení za úmyselný trestný čin.

Amnestovaní väzni sa dopustili krádeží a sprenevery

Viac ako 60 sudcov od rána rozhoduje o tom, či odsúdení mladiství a ďalší vo väzeniach s minimálnym stupňom stráženia spĺňajú podmienky udelenia amnestie. Informovala o tom štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská.

„Rozhodnutie pána prezidenta vnímame ako veľmi vyvážené a predstavuje určitým spôsobom dôstojné oslávenie vzniku Slovenskej republiky. Dáva sa šanca tým, ktorí porušili zákon, aby sa dostali na slobodu, aby im bol odpustený trest a týmto spôsobom sa zaradili do normálneho života,“ povedala Jankovská. Ubezpečila, že páchatelia obzvlášť závažných zločinov a recidivisti sa na slobodu nedostanú. Podľa údajov ministerstva ide v najväčšej miere o páchateľov trestných činov majetkovej povahy ako krádež a sprenevera. Amnestovaní opúšťajú väznice postupne, napríklad bratislavskú opustili prví odsúdení okolo obeda.

Zbor väzenskej a justičnej stráže sa podľa jeho generálneho riaditeľa Eugena Balka na amnestiu pripravil už 31. decembra, keď sa prijali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Informoval, že vo väzniciach je v súčasnosti 10.862 väznených osôb, z nich 9559 si odpykáva trest. Najviac odsúdených je v minimálnom stupni stráženia – 5160, a z nich 1198 ma uložený trest odňatia slobody do 18 mesiacov. Balko tvrdí, že situácia vo väzniciach je pokojná, „zatiaľ bez negatívnych javov zo strany odsúdených“.

Jankovská pripomenula, že do dnešnej polnoci musí byť rozhodnuté o všetkých odsúdených, ktorí majú byť vďaka amnestii prepustení na slobodu. „Zatiaľ je rozhodnuté o viac ako 170, s tým, že máme informácie, že sudcovia prešli viac ako 1000 spisov,“ povedala Jankovská. Predpokladá, že z väzníc prepustia stovky odsúdených, presné číslo povedať nevedela. Kancelária prezidenta SR predpokladá, že ich bude asi 500.

Jankovská priznala, že sudcovia „do určitej miery asi pod časovým tlakom rozhodujú“, keďže posledné rozhodnutie musia stihnúť do dnešnej polnoci, ale nepredpokladá, že by tento termín nestihli. Zatiaľ podľa nej neboli zo strany sudcov hlásené žiadne problémy.

V druhej fáze budú sudcovia rozhodovať o podmienečne odsúdených a o tých, ktorí na výkon trestu ešte nenastúpili, informovala Jankovská. Ani pri tejto skupine odsúdených sa nedá povedať, koľkým bude trest odpustený. „Rozhodnutie o amnestii v žiadnom prípade nebolo robené s cieľom odbremeniť nápravnovýchovné ústavy,“ vyhlásila štátna tajomníčka.

Balko informoval, že v ústavoch je aktuálne nadstav 586 odsúdených. „Aj keď prepustia 350–500 odsúdených, tak budeme asi tak akurát,“ povedal Balko. Načrtol, že prepustenie odsúdeného z väznice trvá asi dve hodiny. Každý odsúdený prejde pohovorom, lekárskou prehliadkou, dostane osobné veci, prípadne civilný odev, ak je napríklad zima a on nemá teplé oblečenie. Justičná stráž komunikuje aj s Policajným zborom, ale nepredpokladá, že by sa mali vyskytnúť problémy.

Podľa právnika je Gašparovičova amnestia premyslená

Prezidentská amnestia udelená pri príležitosti 20. výročia samostatnej Slovenskej republiky je prepracovaná a premyslená. Myslí si to dekan Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy a bývalý šéf vyšetrovateľov na ministerstve vnútra Jaroslav Ivor. „Pri hodnotení radu amnestií, ktoré boli využité, je táto amnestia pomerne málo rozsiahla, je to premyslená amnestia a týka sa úzkeho počtu odsúdených osôb,“ povedal Ivor.

Podľa právnika premyslenosť amnestie spočíva vo viacerých obmedzujúcich ustanoveniach, ktoré z dosahu amnestie vylučujú niektoré kategórie trestných činov, ktorých spáchanie podľa Ivora vzbudilo ohlas na verejnosti a negatívne dôsledky. „Sú to najmä obmedzujúce ustanovenia vo vzťahu k trestným činom s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví, alebo škody veľkého rozsahu, drogových trestných činov, alebo zanedbanie povinnej výživy, na ktoré sa amnestia vôbec nevzťahuje,“ uviedol.

Jaroslav Ivor poukazuje na skutočnosť, že amnestia sa netýka prípadov, kde ešte nepadli právoplatné rozhodnutia o uložení trestov, čiže neskončených prípadov. „Na rozdiel od českého prezidenta, ktorý rozhodol aj o veciach právoplatne neskončených, kde sa trestné stíhanie vedie neprimerane dlho,“ podotkol.

Ivor tiež tvrdí, že s rozsahom Gašparovičovej amnestie je možné súhlasiť, keďže sa týka najmä osôb, ktoré boli prvýkrát trestne stíhané alebo odsúdených mladistvých osôb a osôb odsúdených prevažne za nedbalostné trestné činy. Podľa Ivora má amnestia aj prvok prevencie ako určitého dobrodenia. „Prezident ho má právo udeliť s tým, aby si ľudia, na ktorých sa dosah amnestie prejaví, uvedomili toto dobrodenie a pokiaľ už skĺzli na šikmú plochu, aby sa tam nevracali,“ ozrejmil.

Z bratislavského väzenia pustili 37 odsúdených

Z bratislavského väzenia pustili 37 odsúdených. Použitie amnestie sa pritom vzťahovalo na 43 osôb. „Na piatich odsúdených sa amnestia vzťahovala len čiastočne, zostávajú vo výkone ďalších trestov,“ informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. V jednom prípade podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude po doručení rozhodovať odvolací Krajský súd v Bratislave.

Sudcovia Okresného súdu Bratislava I dnes rozhodovali o použití amnestie, ktorú vyhlásil prezident Ivan Gašparovič pri príležitosti 20. výročia samostatnej Slovenskej republiky. Sudcom predložili k zisteniu splnenia podmienok amnestie spolu 339 spisov.

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 2. januára 2013 o amnestii

Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky využívam právo dané mi Ústavou Slovenskej republiky a podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky udeľujem túto amnestiu:

Článok I

Odpúšťam tresty odňatia slobody právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia, ktorých výkon je podmienečne odložený, s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok II

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne uložené vo výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov, ak bol takýto trest uložený mladistvému alebo ak súd zaradil páchateľa na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, alebo nevykonané zvyšky týchto trestov odňatia slobody. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok III

Odpúšťam tresty vyhostenia, ktoré boli právoplatne uložené pred 1. augustom 2004 osobám, ktoré sú v súčasnosti občanmi iného členského štátu Európskej únie alebo občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok IV

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne uložené za vojenské trestné činy podľa XII. hlavy osobitnej časti zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, spáchané vojakmi v povinnej základnej vojenskej službe alebo v povinnej náhradnej vojenskej službe, okrem osôb odsúdených za trestné činy porušovania práv a chránených záujmov vojakov, alebo nevykonané zvyšky týchto trestov odňatia slobody. Tieto tresty odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

Článok V

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na tresty právoplatne uložené za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu, b) na tresty právoplatne uložené za trestný čin zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži, c) na tresty právoplatne uložené za trestné činy ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a opilstva, d) na tresty právoplatne uložené osobám, ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred ich uložením právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, výkon ktorého nebol odložený, alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred ich uložením prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, e) na právoplatne uložené tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným z trestných činov, za ktorý bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, je trestný čin, na ktorý sa amnestia podľa písmen a) až c) nevzťahuje, alebo ak boli uložené osobe, na ktorú sa amnestia podľa písmena d) nevzťahuje.

Článok VI

Osobám, na ktoré sa z dôvodov uvedených v článku V rozhodnutia podľa článku I až IV nevzťahujú, odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody alebo nevykonané zvyšky trestov odňatia slobody právoplatne uložených predo dňom tohto rozhodnutia, okrem trestov uložených za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu, ak ide o

a) osoby, ktoré trpia nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou, b) osoby staršie ako šesťdesiatpäť rokov, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov, c) tehotné ženy, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej osemnásť mesiacov a starajú sa najmenej ešte o jedno dieťa mladšie ako pätnásť rokov, okrem osôb odsúdených za trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie, podávania alkoholických nápojov mládeži a týrania blízkej osoby a zverenej osoby, d) osamelé ženy alebo osamelých mužov, ktorí sa starajú najmenej o dve deti mladšie ako pätnásť rokov, aj keď už boli v posledných desiatich rokoch právoplatne odsúdení na trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, výkon ktorého nebol odložený, ak výmera tohto trestu neprevýšila osemnásť mesiacov, okrem osôb odsúdených za trestné činy zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, šírenia toxikománie a podávania alkoholických nápojov mládeži a týrania blízkej osoby a zverenej osoby.

Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Zdroj: TASR

16 debata chyba