Sociálny balíček poslala vláda drvivej väčšine občanov

Zásadné zmeny v sociálnej oblasti tento rok ovplyvnia život každej sociálnej skupiny. Dotknú sa zamestnancov, živnostníkov, dohodárov, dôchodcov, rodičov aj ľudí odkázaných na dávky v hmotnej núdzi. Vládny Smer si od zmien sľubuje ozdravenie verejných financií a naplnenie záväzku voči Bruselu, že schodok verejných financií stlačí pod tri percentá HDP.

03.01.2013 12:00
debata (29)

Od Nového roku je účinný nový Zákonník práce. Druhý Ficov kabinet ho priblížil do podoby z čias vládnutia toho prvého. Oproti predošlému pracovnému kódexu, prijatému za Radičovej vlády, prináša výhody skôr zamestnancom. Obnovuje im nárok na výpovednú lehotu aj odstupné, zužuje priestor na reťazenie pracovných zmlúv na dobu určitú, dohodárom priznáva niektoré výhody riadnych zamestnancov a podobne.

Vláda aj odborári sú s pracovným kódexom spokojní. Opozícia a zamestnávatelia tvrdia, že sťaží tvorbu nových pracovných miest a prispeje k vyššej nezamestnanosti. „Odmietam vplyv zákonníka na zamestnanosť. Ľudí z fabrík vyháňa kríza, nie zákonník,“ oponuje kritikom minister práce Ján Richter. Na Slovensku je momentálne asi 420-tisíc nezamestnaných, z nich okolo 100-tisíc nepracovalo ešte nikdy.

Zamestnancom aj živnostníkom znížia čisté príjmy vyššie sociálne aj zdravotné odvody. Maximálne vymeriavacie základy pre platenie všetkých odvodov sa totiž zvýšili na päťnásobok priemernej mzdy. Len na tomto opatrení plánuje vláda tento rok získať 126 miliónov eur. Pritom vlani sa napríklad nemocenské poistenie platilo najviac z 1,5-násobku priemerného platu.

Vyššie odvody zaplatia všetci zamestnanci s hrubým mesačným platom nad 1 153 eur. „Určitá solidarita pri platení odvodov by mala byť. Schválené zvýšenie však príliš postihne tých, ktorí zarábajú nadpriemerne, čo sa môže obrátiť proti zámerom vlády,“ mieni exminister práce Jozef Mihál (SaS).

Živnostníkom sa od januára dvíhajú minimálne odvody o 25 eur mesačne. A povinnosť platiť odvody už po novom majú aj dohodári. Väčšine z nich sa preto čistý príjem zníži o 13,4 percenta. Nižšie sadzby zaplatia len dôchodcovia a študenti. V prípade študentov sú však výnimky – pri veku do 18 rokov a mesačnom príjme do 66 eur, ako aj pri veku od 18 do 26 rokov a príjme do 155 eur odvody nebude treba platiť.

Vďaka plateniu odvodov dohodári získajú nárok na viaceré dávky, ktoré mohli doteraz získať len ľudia zamestnaní na pracovnú zmluvu, napríklad nemocenskú dávku, ošetrovné či podporu v nezamestnanosti. Odpracované roky sa im zároveň budú počítať do dôchodku. Penzisti pracujúci na dohodu budú zase môcť požiadať o zvýšenie dôchodku.

Veľký balík zmien sa týka aj penzistov. Už za január dostanú dôchodok zvýšený o pevnú sumu. Malo by to tak zostať aj po niekoľko ďalších rokov. Za zostávajúce tri roky tejto vlády by sa suma na valorizáciu dôchodkov mala znížiť o 17 miliónov eur. Až od roku 2018 by sa penzie zase mali začať dvíhať o percentá, ktoré sa však už nebudú odvíjať od bežnej inflácie a rastu miezd, ale od takzvanej dôchodcovskej inflácie, zohľadňujúcej medziročný rast cien spotrebiteľského koša domácností penzistov.

Novopriznávané dôchodky sa už tiež počítajú inak. Tým, ktorí počas aktívneho života zarábali do úrovne priemernej mzdy, sa oproti vlaňajšiemu stavu zvýšia. A tí so zárobkami vyššími ako je jej 1,25-percentný násobok, zase dostanú menej. Takéto prerozdeľovanie sa síce robilo už aj doteraz, no odteraz bude výraznejšie. Podľa hrubých prepočtov by tak ľudia s podpriemernými zárobkami mohli dostať penzie asi o dve eurá vyššie a tí lepšie zarábajúci asi o štyri eurá nižšie.

Štátny tajomník rezortu práce Jozef Burian obhajuje fakt, že lepšie zarábajúci sa takto vlastne „vyskladajú“ na penzie ľudí s nižšími príjmami, potrebou „posilniť solidaritu“ v prvom pilieri. „Toto opatrenie nemá so solidaritou nič spoločné. Je sociálne nespravodlivé a ubližuje najmä slušným a kvalifikovaným občanom, ktorí sa nikdy nevyhýbali plateniu odvodov a do systému odvádzali najviac,“ kritizuje ho však ekonóm a premiérov poradca Pavol Kárász.

Dôležité rozhodovanie čaká predčasných dôchodcov pracujúcich na dohody. Do konca februára si musia vybrať, či sa vzdajú príjmu za prácu, alebo penzie, pretože od marca už oboje poberať nesmú.

Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, ktoré odštartovali už v septembri, sa do konca januára zavŕšia. Do tohto termínu možno ešte z piliera vystúpiť, ale aj doň vstúpiť, no už bez možnosti neskoršieho výstupu.

Rodičom sa, ako každoročne, v januári valorizujú niektoré rodičovské dávky. Napríklad rodičovský príspevok sa tentoraz zvýši o 4,9 eura a prídavok na dieťa iba o 0,56 eura. Upravuje sa aj vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi, no keďže celý ich systém volá po zásadných zmenách, vláda sa príslušný zákon chystá ešte v tomto roku novelizovať.

Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce

* súbeh odstupného a výpovednej doby výpoveď (pri dobe zamestnania 0 – 2 roky nie je, 2 – 5 rokov 2 mesiace, nad 5 rokov 3 mesiace), odstupné (0 – 2 roky 1 priemerný mesačný zárobok, 2 – 5 rokov 2 zárobky, 5 – 10 rokov 3 zárobky, 10 – 20 rokov 4 zárobky, od 20 rokov 5 zárobkov)

* pracovný pomer na dobu určitú maximálne na dva roky, predĺžený najviac 2-krát, výnimka neobmedzeného reťazenia práce cez agentúry však zostáva

* práca nadčas nariadené nadčasy 150 hodín, pre zdravotníkov ďalších 100 hodín v kolektívnej zmluve, celkové nadčasy do 400 hodín

* skúšobná doba maximálne 3 mesiace, resp. 6 mesiacov pre vedúceho zamestnanca, v kolektívnej zmluve už nemožno dohodnúť vyšší rozsah

* právomoci odborov podniková organizácia už nemusí preukazovať, že zastupuje 30 % zamestnancov, od uchádzača o prácu nesmie zamestnávateľ žiadať informáciu o jeho členstve v odboroch

* zohľadnenie nadčasov vo mzde ak sa zamestnanec a firma nedohodnú na čase čerpania náhradného voľna, zaplatenie môže trvať maximálne 4 mesiace

* nočná práca opäť je platená od 22. do 6. h

* dohodári majú rovnaké práva ako riadni zamestnanci týkajúce sa pracovného času či minimálnej mzdy, no zostávajú bez nároku na dovolenku

Ako sa upravia dávky pre rodičov

* rodičovský príspevok sa zdvihne o 4,90 eura, teda z terajších 194,70 na 199,60 eura (ak sa rodič stará o dve a viac detí súčasne, na každé ďalšie sa mu príspevok zvyšuje o 25 percent – rodičia dvojčiat tak dostanú namiesto súčasných 292,10 až 299,40 eura, rodičia trojčiat namiesto 292,10 až 299,40 eura), dĺžka poberania zostáva (do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov v prípade jeho nepriaznivého zdravotného stavu)

* nezmení sa materská dávka (vo výške 65 % priemerného hrubého príjmu, ktorý mala matka v roku predchádzajúcom tomu, keď nastúpila na materskú dovolenku), príspevok pri narodení dieťaťa (jednorazovo sa vypláca v sume 151,37 eura, pri dvojčatách 227,06 eura a pri trojčatách 302,75 eura), príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (vypláca sa jednorazovo v sume 678,49 eura), príspevok rodičom, ktorým sa naraz narodili tri a viac detí ani príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa vypláca v rozmedzí 41 až 230 eur mesačne

* prídavok na dieťa vzrastie o 0,56 eura, zo súčasných 22,54 na 23,10 eura (vypláca sa rodičom nezaopatrených detí, najdlhšie však do 25 rokov veku dieťaťa, ak študuje na vysokej škole a nepresiahlo štandardnú dĺžku štúdia)

* príplatok k prídavku na dieťa sa zvýši o 0,26 eura, z 10,57 na 10,83 eura (dostávajú ho poberatelia dôchodku, ktorí nepracujú a nemajú priznaný daňový bonus na dieťa)

Novinky v dávkach v hmotnej núdzi

* príjem žiadateľa sa začne posudzovať inak, bude sa doň započítavať aj 75 % príjmu z práce na dohodu, nebudú sa započítavať jednorazové príjmy (príspevok na stravu, cestovné, vrátený preplatok dane do 50 eur a pod.)

* príspevok na bývanie sa pri nájme bytu či domu viacerými nájomcami vyplatí len jednému

* na preukázanie hodnoty auta namiesto riadneho znaleckého posudku po novom postačí odborné stanovisko vyhotovené znalcom alebo faktúra, preukazovanie hodnoty sa nebude vyžadovať za jedno auto staršie ako 10-ročné, pri vlastníctve viacerých áut starších ako 20 rokov sa na ne nebude vôbec prihliadať

* ochranný príspevok občan dostane najviac tri po sebe nasledujúce mesiace, iba ak posudkový lekár jeho zdravotný stav označí za nepriaznivý, najviac 12 mesiacov po sebe

* na aktivačný príspevok budú mať nárok len plnoleté osoby, zaopatrené neplnoleté len v súvislosti so vzdelávacími aktivitami, odpracovať naň bude treba od 10 do 20 hodín týždenne

Sadzby odvodov z dohôd (v %)
  pravidelný príjem nepravidelný príjem    
typ poistenia zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec zamestnávateľ
zdravotné 4 10 4 10
dôchodkové 4 14 4 14
invalidné 3 3 3 3
nemocenské 1,4 1,4 0 0
v nezamestnanosti 1 1 0 0
rezervný fond 0 4,75 0 4,75
garančné 0 0,25 0 0,25
úrazové 0 0,8 0 0,8
spolu 13,4 35,2 11 32,8
celkovo (zamestnanec + zamestnávateľ) 48,60 43,80    
 
 
 
 
 
Sadzby odvodov z dohôd (v %)
         
    pravidelný príjem nepravidelný príjem  
         
  typ poistenia zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec zamestnávateľ
           
  zdravotné 4 10 4 10
           
  dôchodkové 4 14 4 14
           
  invalidné 3 3 3 3
           
  nemocenské 1,4 1,4 0 0
           
  v nezamestnanosti 1 1 0 0
           
  rezervný fond 0 4,75 0 4,75
           
  garančné 0 0,25 0 0,25
           
  úrazové 0 0,8 0 0,8
           
  spolu 13,4 35,2 11 32,8
           
  celkovo (zamestnanec + zamestnávateľ) 48,60 43,80    
           
           
 
 
 
 
Nové odvodové pravidlá pre živnostníkov
odvody do Sociálnej poisťovne          
druh poistenia dôchodkové nemocenské rezervný fond spolu  
  starobné invalidné      
sadzba poistného (v %) 18 6 4,4 4,75  
minimálny vymeriavací základ (v eurách) 393 393 393 393  
suma poistného (v eurách) 70,74 23,58 17,29 18,66 130,27
maximálny vymeriavací základ (v eurách) 3 930 3 930 3 930 3 930  
suma poistného 707,40 235,80 172,92 186,67 1 302,79
odvody do zdravotnej poisťovne          
  sadzba poistného (v %) vymeriavací základ (v eurách) preddavok (v eurách)    
bez zdravotného postihnutia – najmenej 14 393 55,02    
bez zdravotného postihnutia – najviac 14 3 939 550,20    
so zdravotným postihnutím 41 a viac % – najmenej 7 393 27,51    
so zdravotným postihnutím 41 a viac % – najviac 7 3 930 275,10    

© Autorské práva vyhradené

29 debata chyba