Pezinská skládka je opäť na Ústavom súde

Ústavný súd SR (ÚS) v Košiciach sa bude znova zaoberať kauzou pezinskej skládky. Ako informovala hovorkyňa ÚS Anna Pančurová, plénum na stredajšom neverejnom zasadaní prijalo na ďalšie konanie podanie Najvyššieho súdu SR, ktorý sa zaoberá odvolaním mesta Pezinok voči rozsudku bratislavského krajského súdu. Ten zrušil všeobecne záväzné nariadenie mesta o územnom pláne.

23.01.2013 17:59
skladka Foto:
Pezinská skládka
debata

„Krajská prokuratúra pred časom podala návrh na vyslovenie nesúladu nášho Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu so zákonom na Krajský súd v Bratislave. Krajský súd v Bratislave zrušil naše VZN z roku 1997.

Voči uvedenému rozsudku sme podali odvolanie na Najvyšší súd SR, pričom sme hlavne namietali skutočnosť, že v zmysle Ústavy SR všeobecné súdy (čo znamená KS, NS SR) nie sú príslušné skúmať súlad VZN so zákonom. Uvedená príslušnosť prináleží len ÚS SR, a len na návrh generálneho prokurátora. NS SR sa stotožnil s nami uvedenou argumentáciou, prerušil konanie a požiadal ÚS SR, aby vyslovil svoj jednoznačný názor a usmernil ďalší postup vo veci,“ uviedol primátor mesta Pezinok Oliver Solga.

Je to už druhý prípad, keď sa ÚS bude zaoberať podaním v súvislosti s kauzou pezinská skládka. Ide tu v podstate o to, či môžu všeobecné súdy posudzovať súlad všeobecne záväzných nariadení so zákonom.

Aj v prvom prípade sa na ÚS obrátia spoločnosť Ekologická skládka, ktorá napadla rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. V máji 2010 ÚS rozhodol, že boli postupom NS práva spoločnosti Ekologická skládka a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Prednedávnom sudca NS SR dostal odpoveď na otázky, ktoré adresoval súdnemu dvoru pred tým, ako o prípade rozhodne. Veľká komora Súdneho dvora EÚ rozhodla, že Pezinčania mali mať od začiatku rozhodovania vo veci o pezinskej skládke prístup k všetkým informáciám. NS SR zatiaľ nerozhodol.

Kauza pezinskej skládky sa začala ešte v roku 2006, keď Krajský stavebný úrad v Bratislave prijal územné rozhodnutie o umiestnení skládky odpadu v ťažobnej jame tehliarskej hliny s označením Nová jama, ktorá sa nachádza v blízkosti obytnej zóny mesta Pezinok. Slovenská inšpekcia životného prostredia potom začala povoľovacie konanie, v rámci ktorého obyvatelia mesta Pezinok požiadali o uverejnenie územného rozhodnutia.

Inšpekcia ŽP povolila výstavbu a prevádzku skládky bez toho, aby pred tým uverejnila predmetné rozhodnutie. Po podaní odvolania druhostupňový orgán ochrany životného prostredia najprv uverejnil územné rozhodnutie a potom potvrdil rozhodnutie obsahujúce povolenie. Pezinčania sa obrátili na slovenské súdy.

debata chyba