Otvorený list mimovládnych organizácií premiérovi Ficovi

Mimovládne organizácie poslali premiérovi Robertovi Ficovi otvorený list, v ktorom reagujú na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života.

13.02.2013 09:54
debata (5)

V Bratislave 12. februára 2013

Vážený pán premiér, vážený pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, vážený pán vedúci Úradu vlády!

Dovoľujeme si reagovať na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života, smerujúce k obmedzeniu dotácií určených na ochranu ľudských práv a rodovej rovnosti, ktoré zástupcovia menovaných organizácií manipulatívne a lživo nazývajú „podporou kultúry smrti“. Po tragických skúsenostiach Slovenska s dvoma totalitnými režimami Vás spomínané organizácie priamo vyzývajú na sociálne vylúčenie konkrétnych menšín, ktoré si vyžadujú ochranu a podporu štátu.

Dôrazne odmietame tento nenávistný útok a osočovanie našej práce. Nazývať presadzovanie rodovej rovnosti a práv LGBTI ľudí „strešnou agendou kultúry smrti“ je pri všetkej úcte k slobode prejavu demagogickou manipuláciou, ktorou za normálnych okolností ani nemá význam sa zaoberať. Inak by sme museli pripustiť, že jej najväčšími presadzovateľmi sú Európska únia či Organizácia spojených národov. Nehovoriac o skutočnosti, že podpora rodovej rovnosti je zakotvená aj v Programovom vyhlásení vlády SR.

Ústava SR garantuje nielen nezávislosť od ideológie a náboženstva, ale aj právnu záväznosť ratifikovaných medzinárodných zmlúv o ľudských právach. Navyše, nielenže patria ochrana ľudských práv a presadzovanie rovnosti žien a mužov k základným pilierom demokratickej spoločnosti, ale sú zakotvené aj v Zmluve o fungovaní EÚ. Z týchto zmlúv a záväzkov, ako i z elementárneho princípu dodržiavania rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, vyplývajú SR povinnosti, ktorých plnenie je bez adekvátnej podpory občianskej spoločnosti nemožné. Dovoľujeme si tvrdiť, že v mnohých oblastiach suplujú mimovládne organizácie úlohy štátu, a vzájomná spolupráca a podpora je preto pre obe strany prospešná a výhodná. Z hľadiska národných a medzinárodných záväzkov je teda nielen legitímne, ale aj nevyhnutné, aby vláda vytvárala podmienky pre podporu mimovládnych organizácií pracujúcich v rôznych sférach ľudských práv a rodovej rovnosti. Podporuje tým menšinové komunity, no predovšetkým zabezpečuje podmienky pre podporu a ochranu ich ľudských práv, čím posilňuje uplatňovanie základných demokratických hodnôt.

Z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer o vnímaní diskriminácie v EÚ z novembra minulého roka vyplýva, že väčšina obyvateľstva Slovenska nepovažuje verejné politiky v oblasti potláčania diskriminácie za účinné. Presvedčenie o tom, že na Slovensku rovnako kvalifikované osoby pri výbere do zamestnania znevýhodní ich pohlavie je druhé najvyššie v EÚ a podľa 56 % opýtaných diskriminácia na základe pohlavia na trhu práce kvôli hospodárskej kríze len porastie. Hoci spoločenská akceptácia LGBT ľudí na Slovensku z roka na rok rastie, je stále druhá najnižšia v EÚ. A toto sú len ukážky alarmujúcej situácie v tejto oblasti. Vo svetle týchto faktov sa doterajšia podpora mimovládnych organizácií dokonca javí ako nedostatočná a medializované požiadavky na obmedzenie dotácií pre prácu mimovládnych organizácií vyznievajú o to neoprávnenejšie.

Vážený pán premiér,
veríme, že Slovenská republika patrí k vyspelým demokratickým krajinám aktívne podporujúcim ochranu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Na záver chceme zdôrazniť, že si vážime podporu mechanizmov pre otvorené vládnutie a zapájanie občianskej spoločnosti do ochrany ľudských práv a presadzovania rodovej rovnosti. Vysoko oceňujeme profesionálny spôsob fungovania Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov, ako aj osobnú angažovanosť predsedu rady, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Dovoľujeme si teda vysloviť želanie, aby tento dialóg naďalej pokračoval a pomáhal vytvárať prostredie tolerantnej spoločnosti, ktorej členovia a členky dokážu rešpektovať pluralitu názorov a hľadanie vzájomného pochopenia namiesto nenávistných útokov a manipulácií. Považujte tento list za list otvorený.

S úctou

Jana Cviková, Jana Juráňová, Zuzana Maďarová – ASPEKT
Iveta Škripková – Bábkové divadlo na Rázcestí
Monika Bosá, Katarína Minarovičová – EsFem
Dušana Karlovská, Sylvia Králová – Fenestra
Martin Macko – Iniciatíva Inakosť
Adriana Mesochoritisová, Jana Jablonická-Zezulová – Možnosť voľby
Andrej Kuruc – NOMANTINELS
Šarlota Pufflerová, Janka Debrecéniová – Občan, demokracia a zodpovednosť
Hana Fábry – Prvé lesbické združenie Museion
Romana Schlesinger – Queer Leaders Forum
Ingrid Kosová – Quo Vadis
Miroslava Bobáková – Slovensko-český ženský fond
Christián Havlíček, Roman Kollárik – TransFúzia
Iveta Chovancová – ODYSEUS
Katarína Farkašová – Aliancia žien Slovenska
Lenka Rovňanová, Gabriel Bianchi – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Stanovisko ďalej podporili:

Paula Babicová, právnička, komunitné centrum Q-centrum
Viera Bötcher, členka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu (SČŽF)
Lucia Faltinová, podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Katarína Franeková, psychologička, komunitné centrum Q-centrum
Michal Hvorecký, spisovateľ
Paula Jójárt, rodová expertka, členka správnej rady SČŽF
Adriana Lamačková, právnička pracujúca v oblasti reprodukčných práv
Zuzana Očenášová, expertka na rodovú rovnosť
Eva Riečanská, rodová expertka, členka expertnej komisie SČŽF

Mimovládne organizácie:

Aliancia žien Slovenska, Bratislava
ASPEKT, Bratislava
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
EsFem, Prešov
Fenestra, Košice
Iniciatíva Inakosť, Bratislava
Možnosť voľby, Bratislava
NOMANTINELS, Bratislava
Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava
ODYSEUS, Bratislava
Prvé lesbické združenie Museion, Bratislava
Queer Leaders Forum, Bratislava
Quo Vadis, Zvolen
Slovensko-český ženský fond, Bratislava
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Bratislava
TransFúzia, Bratislava

Kontakt:
Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk
Jana Jablonická-Zezulová, jana@moznostvolby.sk
Martin Macko, martin.macko@inakost.sk

5 debata chyba