SAV ponúka vedcom štipendium, chce ich vrátiť na Slovensko

Talentovaní vedci do 40 rokov majú šancu získať štipendium na realizáciu výskumných projektov v rámci Slovenskej akadémie vied (SAV). Tento program spúšťa akadémia po prvý raz. Zameriava sa predovšetkým na výskumníkov, ktorí ukončili postdoktorandské pozície na popredných pracoviskách v zahraničí.

28.02.2013 13:38
debata

„Je dôležité, aby mladí výskumníci (doktorandi, postdoktorandi) získavali skúsenosti na popredných zahraničných pracoviskách. A potom je rovnako dôležité, aby mali záujem sa na Slovensko vrátiť a tu svoje skúsenosti a talent uplatňovať,“ uviedla podpredsedníčka SAV pre výskum Eva Majková. Inak podľa nej hrozí, že výskum na Slovensku bude zaostávať nielen pre problémy s financovaním vedy, ale aj preto, že najtalentovanejší ostanú v zahraničí.

Kritériá na štipendium sú presne dané. Žiadateľ musí mať vek do 40 rokov, ukončené doktorandské štúdium a titul PhD. a tiež absolvovaný študijný alebo vedecký pobyt v zahraničí v trvaní aspoň dvoch rokov. Navyše podmienkou je, aby tento pobyt žiadateľ ukončil maximálne pred pol rokom alebo stále trvá. Záujemca o projekt musí kontaktovať riaditeľa vybraného pracoviska a s ním dohodnúť celý postup.

V súčasnosti môže SAV prefinancovať projekty talentovaných vedcov v celkovej výške 140.000 eur za rok. Dĺžka projektu môže byť do štyroch rokov. „Finančné prostriedky sa môžu využiť na mzdu nositeľa projektu a na bežné náklady projektu,“ vysvetlila Majková.

Hodnotiť projekty budú nezávislí odborníci z radov expertov v danej oblasti a komisie, ktorých členovia sú z daného oddelenia vied. Hodnotiaci proces je založený na peer review systéme, ktorý zaručuje nezaujaté odborné a kvalitné posudzovanie prihlášok.

Prihlášky môžu žiadatelia posielať poštou do 31. marca 2013, vyhodnotenie prvého kola sa uskutoční v apríli, druhého kola v máji a júni. Definitívne výsledky a mená úspešných štipendistov budú známe 1. júla.

SAV je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Jej hlavným poslaním je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Výskumnou činnosťou sa SAV usiluje rozvíjať poznanie na medzinárodnej úrovni, pričom rešpektuje aktuálne potreby slovenskej spoločnosti a domácej kultúry. Organizácie akadémie sa v spolupráci s vysokými školami podieľajú na vzdelávaní, najmä výchovou mladých vedcov, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách.

debata chyba