Zomrel exminister zdravotníctva, profesor Emil Matejíček

04.04.2013 11:57

Chirurg, pedagóg, bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a exminister zdravotníctva Emil Matejíček zomrel 30. marca vo veku 93 rokov. Informovala hovorkyňa Univerzity P.J. Šafárika (UPJŠ) Jaroslava Oravcová.

„Profesor Matejíček pracoval s vytrvalosťou či už ako chirurg, vysokoškolský učiteľ alebo minister zdravotníctva. Za jeho činnosť mu vzdávam hold a poďakovanie v mene jeho žiakov aj veľkého počtu pacientov, ktorým pomáhal prinavrátiť zdravie a často im zachránil život,“ informoval jeho žiak Július Vajó. Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Leonarda Siegfrieda sa akademik Emil Matejíček zapísal zlatými písmenami do histórie univerzity a jej lekárskej fakulty. „Profesora Matejíčka považujem za významnú osobnosť slovenského zdravotníctva a keďže stál pri zrode nového nemocničného komplexu a budovy lekárskej fakulty v Košiciach, zanechal okrem vynikajúcej práce lekára, vedca a pedagóga svoju nespochybniteľnú pečať aj ako manažér,“ doplnil.

Emil Matejíček sa narodil 5. januára 1920 v Púchove. Po absolvovaní základnej školy navštevoval Reálne gymnázium v Trenčíne. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po jej skončení v roku 1946 začal pôsobiť na chirurgickom oddelení Štátnej nemocnice v Košiciach ako sekundárny lekár. Po otvorení Lekárskej fakulty v Košiciach a zriadení chirurgickej kliniky sa stal odborným asistentom. Zapojil sa do vedecko-výskumnej činnosti kliniky, založil oddelenie experimentálnej chirurgie a rozvinul experimentálnu činnosť zameranú na problémy kardiovaskulárnej chirurgie a transplantácií. Jeho práca v oblasti transplantácie orgánov a revaskulizácie myokardu bola v tom čase priekopnícka. Po obhajobe experimentálnej dizertačnej práce v roku 1960 ako prvý lekár na Slovensku dosiahol titul doktor lekárskych vied. V roku 1963 bol menovaný za profesora.

Od roku 1960 pôsobil ako krajský odborník pre chirurgiu. V rokoch 1960 až 1961 bol prodekanom Lekárskej fakulty UPJŠ a v rokoch 1964 až 1969 zastával funkciu rektora UPJŠ, pričom sa významnou mierou podieľal na jej personálom aj materiálom rozvoji, najmä priestorov pre výučbu, ale aj ubytovania študentov. V rokoch 1972 až 1986 bol ministrom zdravotníctva a mal veľké zásluhy na budovaní nemocničnej, ambulantnej a kúpeľnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. V pozícii ministra sa zaslúžil o pokračovanie a dokončenie výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou a budovy Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach. V roku 1988 prvýkrát v Košiciach transplantoval obličky.

Vedeckú a odbornú činnosť Emila Matejíčka ocenili mnohými vyznamenaniami univerzity, fakulty a vedecké inštitúcie doma aj v zahraničí. Krakowská Jagelonská univerzita mu udelila titul doctor honoris causa. Za dlhoročnú prácu v chirurgických spoločnostiach mu bolo udelené čestné členstvo Československej chirurgickej spoločnosti, Českej lekárskej spoločnosti JEP a bol zvolený za čestného člena viacerých zahraničných chirurgických spoločností. Za rozvoj chirurgie mu bol udelený Pribinov kríž II. triedy.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Flower box vintage srdce "L" červené ruže

Flower box vintage srdce "L" červené ruže

34,99
Kytica Zimona 10

Kytica Zimona 10

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk