Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom

Zrušenie slobodného výberu základnej školy, takúto možnosť navrhuje rezort školstva vo svojej vízii.

12.04.2013 16:00
škola, žiaci, deti Foto:
Ilustračné foto.
debata (23)

Podľa nej by rodičia museli prihlásiť deti iba tej do školy, ktorá sa nachádza v mieste trvalého bydliska rodiča alebo v jeho blízkosti. Ak by s tým rodič nesúhlasil, musel by si vyberať spomedzi súkromných či cirkevných škôl alebo zmeniť trvalý pobyt. Táto zmena môže priniesť neriešiteľné problémy rodinám, ktoré roky žijú v mestách, kde nemajú trvalý pobyt. Typickým príkladom je Bratislava. Správa o stave školstva, ktorá novú povinnosť navrhuje, má ešte prejsť verejnou diskusiou.

Mnohé otázky, ktoré prináša zrušenie slobodného výberu školy, nie sú vyjasnené. Napríklad, či by sa povinnosť prihlásiť dieťa do spádovej školy v mieste trvalého bydliska týkala aj neverejných škôl. „Ak by sa táto povinnosť týkala len verejných škôl, potom by to mohlo viesť k tomu, že sa umelo zvýši počet detí v súkromných a cirkevných školách,“ upozorňuje Alena Petáková zo Združenia samosprávnych škôl Slovenska. Ak by sa však zmena dotkla všetkých škôl, vrátane cirkevných a súkromných, rodičia by si asi museli meniť trvalý pobyt, myslí si Petáková. V bratislavskej škole, ktorú vedie, majú rodičia detí trvalý pobyt v iných krajoch Slovenska. „Čo by to pre rodičov znamenalo, je ťažké povedať. Závisí od toho, ako by to bolo upravené,“ dodala.

S prípadnou snahou o zavedenie povinnosti prihlásiť dieťa do spádovej školy rozhodne nesúhlasí Zuzana Zimenová z portálu noveskolstvo.sk. „Bol by to krok späť a rodičia sa tak môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl. Mnohí tiež nevyberajú školu pre deti podľa toho, kde bývajú, ale podľa toho, kde pracujú,“ upozorňuje Zimenová.

Návrh rezortu školstva môže podľa Petákovej pomôcť najmä školám, ktoré majú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, a tým aj menej žiakov. „Na druhej strane to pri iných školách môže viesť k priemernosti a znižovaniu kvality, lebo nebudú mať takú motiváciu snažiť sa o získanie žiakov,“ hovorí.

Na riziko znižovania kvality upozorňujú aj zástupcovia ďalších škôl. „Školy v snahe pritiahnuť žiakov ponúkajú rôzne programy. Niektoré sú viac zamerané na jazyky, iné na šport alebo kultúru, a toto by sa zabrzdilo. Nešlo by sa smerom dopredu ku kvalite,“ hovorí Marián Fabian, riaditeľ Základnej školy v Záhradnom v okrese Prešov.

Riaditeľka košickej Základnej školy na Kežmarskej ulici, ktorá je hrdá na výborné výsledky žiakov v testovaní deviatakov, upozorňuje, že pre ich školu by taký krok mal negatívne dosahy. Výrazne by sa im znížil počet žiakov, nemohli by otvárať toľko tried, hoci o školu je záujem a v konečnom dôsledku by museli prepúšťať učiteľov. „Naša škola je zameraná na cudzie jazyky, učíme ich päť a až 80 percent žiakov je z inej ako spádovej oblasti. Nielen z Košíc-mesta, ale aj z okolia,“ hovorí riaditeľka školy Milena Kačmariková.

Zavedenie povinnosti prihlasovať deti do spádovej školy, ktorú určí obec, by znamenalo posilnenie právomocí zriaďovateľov škôl, samospráv. Riaditeľ školy v Záhradnom, kde sa učia deti len na 1. stupni, hovorí, že ak by dôvodom obmedzenia výberu školy bola snaha o znižovanie počtu škôl s menším počtom žiakov, to nie je šťastný nápad. „Rušením základných škôl s malým počtom žiakov sa toho veľa neušetrí,“ hovorí. Navyše školy s menším počtom žiakov majú z hľadiska vzdelávania svoje výhody. „Ak chodí dieťa na vidieku do školy s malým počtom žiakom, neznamená to, že má horšie výsledky ako dieťa v meste v peknej škole. Tieto deti majú výborné výsledky, lebo menší počet žiakov v triede znamená, že sa im učitelia môžu viac venovať. Výsledky detí závisia hlavne od ľudí,“ zdôrazňuje.

Správu rezortu školstva a spôsob jej predloženia kritizuje aj opozícia v parlamente, ktorá zvažuje podanie návrhu na odvolanie ministra školstva.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba